Strona Główna · Ogłoszenia · Linki · Plan lekcji · OKE · KO- Lublin · MEN · CKE Październik 31 2020 19:23:55
Nawigacja
Strona Główna
STOWARZYSZENIE
Historia szkoły
Kadra Pedagogiczna
Historia miejscowosci
DOKUMENTY SZKOLNE
Zdalne nauczanie
Ogłoszenia
Droga do szkolnego sukcesu
Linki
Galeria
Plan lekcji
Szukaj
Ochrona danych osobowych

Dla Rodziców
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 40
Najnowszy Użytkownik: Zigi37
Witamy
Witamy na stronie naszej szkoły
biologiaBiologia 22.06.2020 - 26.06.2020


Klasa V
Temat : Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z biologii w kl. V
1. Karta pracy na Quizizz

Klasa VI
Temat : Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z działu „Kręgowce stałocieplne”
1. Przeczytać temat w podręczniku str. 125 do 130

2. Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń str.116 do 119– zad. 1, 2, 34,5,6,7


Klasa VII
Temat: Równowaga wewnętrzna organizmu -homeostaza, choroby i zaburzenia homeostazy
1. Przeczytać temat w podręczniku str. 245do 252

2. Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń str. 121do 124– zad. 1, 2,3,4,5Temat: Uzależnienia. Utrwalanie wiadomości i umiejętności z biologii w kl.VII
1. Przeczytać w podręczniku str. 253 do 257
2. Uzupełnić zeszyt ćwiczeń str. 125 do 128 zad. 1,2,3,4,5,6

Klasa VIII
Temat: Powtórzenie i utrwalanie wiadomości z biologi i w klasie VIII
1. Przeczytać temat w podręczniku str. 143 do1 51
2. Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń str. 94do 95– zad. 1, 2, 4,5,6


..................................................................................................................................................

08.06.2020 do 12.06.2020

Klasa VI
Temat : Przegląd i znaczenie ssaków.
1. Przeczytać temat w podręczniku str. 136 do 142

2. Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń str.111 do 113– zad. 1, 2, 3, 4,5,6,7

3. Dla Chętnych : zeszyt ćwiczeń – zad.8,9,10 str. 114

4. Uczniowie którzy nie mają ćwiczeń w domu (w zeszycie przedmiotowym):ćwiczenia – Wiesz czy nie wiesz ? z podręcznika str. 145
Klasa VII
Temat: Higiena i choroby układu rozrodczego. Podsumowanie wiadomości z działu „Rozmnażanie i rozwój człowieka”.
1. Przeczytać temat w podręczniku str. 235 do 240 oraz str. 241

2. Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń str. 117 do 118– zad. 1, 2,3,4 oraz str.119 do 120 -zad.1,2,3,4,5

3. Uczniowie którzy nie mają ćwiczeń w domu (w zeszycie przedmiotowym): ćwiczenia - Wiesz czy nie wiesz? str.242Klasa VIII
Temat: Sposoby ochrony przyrody.
1. Przeczytać temat w podręczniku str. 152 do1 56
2. Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń str. 90do 91– zad. 1, 2, 3,4,5


..................................................................................................................................................

Biologia 25.05.2020 - 01.06.2020 do 05.06.2030

Klasa V
Temat : Powtórzenie wiadomości z działu „Różnorodność roślin”
1. Przeczytać temat w podręczniku str. 154 do 157
2. Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń str. 101 do 103 zad. 1, 2, 5,6,7,
3. Uczniowie którzy nie mają ćwiczeń w domu (w zeszycie przedmiotowym): Wiesz czy nie wiesz? Str. 158
4. Przygotować się do sprawdzianu dnia 11.06.2020 godz. 15.00 Quizizz

Klasa VI
Temat : Ssaki – kręgowce które karmią młode mlekiem .
1. Przeczytać temat w podręczniku str. 131 do 135

2. Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń str.106 do 110– zad. 1, 2, 3, 4,5,6,7,8

3. Dla Chętnych : zeszyt ćwiczeń – doświadczenie biolog cze str109

4. Uczniowie którzy nie mają ćwiczeń w domu (w zeszycie przedmiotowym):ćwiczenia -1,2,3 z podręcznika str. 135

Klasa VII
Temat: Funkcjonowanie żeńskiego układu rozrodczego
1. Przeczytać temat w podręczniku str. 221 do 220

2. Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń str. 111 do 112– zad. 1, 2,3,4,5

3. Uczniowie którzy nie mają ćwiczeń w domu (w zeszycie przedmiotowym): ćwiczenia - 1,2,3,4 str.223


Temat: Rozwój człowieka od poczęcia do starości.
1. Przeczytać temat w podręczniku str. 223 do 234
2. Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń str. 113 do 116– zad. 1, 2,3,4,5,7,8
3. Uczniowie którzy nie mają ćwiczeń w domu (w zeszycie przedmiotowym): ćwiczenia - 1,4 str.229 oraz 4,6 str.134

Klasa VIII
Temat: Racjonalne gospodarowanie zasobami przyrody.
1. Przeczytać temat w podręczniku str. 152 do1 56
2. Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń str. 87do 89– zad. 1, 2, 3
3. Dla chętnych: wykonać zad. 4 w ćwiczeniu str. 89 oraz Obserwacja tempa rozkładu wybranych odpadów.


..................................................................................................................................................


Biologia 25.05.2020 - 29.05.2020

Klasa V
Temat : Znaczenie i przegląd roślin okrytonasiennych
1. Przeczytać temat w podręczniku str. 148 do 153
2. Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń str. 98 do 100– zad. 1, 2, 5
3. Dla Chętnych: wykonać zadania w zeszycie ćwiczeń:: zad 3,4str. 99

4. Uczniowie którzy nie mają ćwiczeń w domu (w zeszycie przedmiotowym):ćwiczenia -2, 3, 4, z podręcznika str. 153

Klasa VI
Temat : Przegląd i znaczenie ptaków
1. Przeczytać temat w podręczniku str. 125 do 130

2. Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń str.102 do 104– zad. 1, 2, 34,5,6

3. Dla Chętnych: wykonać zadania w zeszycie ćwiczeń: zad 7,8,9 str. 104 do 105

4. Uczniowie którzy nie mają ćwiczeń w domu (w zeszycie przedmiotowym):ćwiczenia -1,2,3 z podręcznika str. 130

Klasa VII
Temat: Żeński układ rozrodczy.
1. Przeczytać temat w podręczniku str. 218 do 220

2. Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń str. 109 do 110– zad. 1, 2,3,4,5

3. Uczniowie którzy nie mają ćwiczeń w domu (w zeszycie przedmiotowym): ćwiczenia - 1,2,3,4 str.220


Temat: Sprawdzian wiadomości z działu „Narządy zmysłów”
1. Ouizizz 27.05.2020 godz. 9.40 – kod dostępu Teams oraz Messenger

1.

Klasa VIII
Temat: Wpływ człowieka na różnorodność biologiczną.
1. Przeczytać temat w podręczniku str. 143 do1 51
2. Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń str. 83 do 84– zad. 1, 2, 4
3. Dla chętnych: wykonać zad. 5,6,7 w ćwiczeniu str. 86
..................................................................................................................................................


Biologia 18.05.2020 - 22.05.2020


Klasa V
Temat : Rozprzestrzenianie się roślin okrytonasiennych
1. Przeczytać temat w podręczniku str. 143 do 147
2. Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń str. 95 do 96– zad. 1, 2, 3. 4, 5
3. Dla Chętnych: wykonać zadania w zeszycie ćwiczeń:: zad 6 i 7 str. 97
Klasa VI
Temat : Ptaki – kręgowce zdolne do lotu.
1. Przeczytać temat w podręczniku str. 119 do 124

2. Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń str. 97 do 98– zad. 1, 2, 3.

3. Dla Chętnych: wykonać zadania w zeszycie ćwiczeń: zad 4 i 5 str.98


Klasa VII
Temat: Podsumowanie wiadomości z działu : „Narządy zmysłów”.
1. Przeczytać temat w podręczniku str. 211
2. Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń str. 105 do 106– zad. 1 do 7
3. Przygotować się do sprawdzianu z działu „Narządy zmysłów” - sprawdzian na Quizizz dnia 27.05.2020 . Kod dostępu na Teams i Messengerze dostępny od godz. 9.40.

Temat: Męski układ rozrodczy
1. Przeczytać temat w podręczniku str. 215 do217
2. Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń str. 107– zad. 1, 2, 3, 4.


Klasa VIII
Temat: Różnorodność biologiczna.
1. Przeczytać temat w podręczniku str. 137 do1 42
2. Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń str. 80– zad. 1, 2, 4, 5,6
3. Dla chętnych: wykonać zad. 3 w ćwiczeniu str. 81...............................................................................................................................................

Biologia 11.05.2020 - 15.05.2020

Klasa V
Temat : Okrytonasienne.
1. Przeczytać temat w podręczniku str. 137 do 142
2. Karta pracy – dostępna na Quizizz. Kod dostępu na Teams
Klasa VI
Temat : Sprawdzian wiadomości z działu IV „Kręgowce zmiennocieplne”.
1. Sprawdzian wiadomości dnia 14.05.2020 na Quizizz. Kod dostępu na Messengerze oraz Teams do godz 8.57 . Sprawdzian godz. 9.00
Klasa VII
Temat: Zmysł powonienia, smaku i dotyku.
1. Przeczytać temat w podręczniku str. 208 do210

2. Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń str. 103– zad. 1, 2, 3.

3. Dla Chętnych: wykonać zadania w zeszycie ćwiczeń: Doświadczenie biologiczne str. 104

4. Uczniowie którzy nie mają ćwiczeń w domu (w zeszycie przedmiotowym):ćwiczenia -2, 3, 4, z podręcznika str. 202

Temat: Higiena oka i ucha
1. Przeczytać temat w podręczniku str. 203 do207

2. Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń str. 102– zad. 1, 2, 3.

3. Dla Chętnych: wykonać zadania w zeszycie ćwiczeń: zad. 4 i 5 str. 99

4. Uczniowie którzy nie mają ćwiczeń w domu (w zeszycie przedmiotowym):ćwiczenia -3, 4, 5, z podręcznika str. 210

Klasa VIII
Temat:Powtórzenie wiadomości z działu III „Ekologia”.
1. Przeczytać temat w podręczniku str. 129 do132

2. Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń str. 78– zad. 1, 2, 3,4, 5

3. Przygotować się do sprawdzianu dnia 25.05.2020

..................................................................................................................................................


Biologia 04.05.2020 - 08.05.2020


Klasa V
Temat : Okrytonasienne.
1. Przeczytać temat w podręczniku str. 137 do 142
2. Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń str. 91 - zad. 1, 2
3. Uczniowie którzy nie mają zeszytów ćwiczeń w domu (w zeszycie przedmiotowym): ćwiczenia- 1 z podręcznika str. 142

Klasa VI
Temat : Powtórzenie wiadomości z działu IV „Kręgowce zmiennocieplne”.
1. Przeczytać temat w podręczniku str.112 do 114.

2. Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń zad.1, 2, 3, 4, 5, 6, str. 93 – 96

3. Przygotować się do sprawdzianu wiadomości z działu IV „ Kręgowce zmiennocieplne” 14.04.2020

Klasa VII
Temat: Budowa i działanie narządu wzroku.

1. Przeczytać temat w podręczniku str. 195 do 199

2. Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń str. 98 do 99– zad. 1, 2, 3.

Dla Chętnych: wykonać zadania w zeszycie ćwiczeń: zad. 4 i 5 str. 99

Temat: Sprawdzian wiadomości z działu Układ wydalniczy” i „Regulacja nerwowo – hormonalna „ – dnia 08.05.2020

Klasa VIII
Temat: Środowisko przyrodnicze Australii i Oceanii
1. Przeczytać temat w podręczniku str. 154 do 161
2. Karta pracy Środowisko przyrodnicze Australii i Oceanii - na ocenę. Dostępne na Messenger.


..................................................................................................................................................

Biologia 27.04.2020 - 30.04.2020

Klasa V
Temat : Sprawdzian wiadomości z działu „Tkanki i organy roślinne”
1. Sprawdzian w godz. 12.00 do 12.45 w dniu 28.04.2020

Klasa VI
Temat : Temat : Przegląd i raczenie gadów
1. Przeczytać temat w podręczniku str.107 do 111.

2. Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń zad. 2, 3, 4 ,5, 9, 10 str. 89 - 92

3. Dla Chętnych: wykonać zadania w zeszycie ćwiczeń: zad. 1, 6, 7i 8 str. 89- 91
4. Uczniowie którzy nie mają zeszytów ćwiczeń w domu (w zeszycie przedmiotowym): ćwiczenia- 1, 2 , 3 i 4 z podręcznika str. 111

Klasa VII
Temat: Powtórzenie wiadomości z działu „Regulacja nerwowo – hormonalna”
1. Przeczytać temat w podręczniku str. 190
2. Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń str. 96 do 97– zad. 1, 2, 3, 4 i 5,
3. Uczniowie którzy nie mają ćwiczeń w domu (w zeszycie przedmiotowym): Wiesz czy nie wiesz? z podręcznika str. 191
4. Przygotować się do sprawdzianu wiadomości z działów „Układ wydalniczy” i „Regulacja nerwowo – hormonalna „ – dnia 08.05.2020


Klasa VIII
Temat: Materia i energia w ekosystemie
1. Przeczytać temat w podręczniku str. 125 do 128.
2. Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń str. 75– 77– zad. 2, 6 i 7.
3. Dla Chętnych: wykonać zadania w zeszycie ćwiczeń: zad.1 ,3, 4 i 5. str. 75 -76..................................................................................................................................................

Biologia 20.04.2020 - 24.04.2020

Klasa V
Temat : Nagonasienne
1. Przeczytać temat w podręczniku str. 129 do 138.
2. Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń zad.1, 2, 3 str. 87
3. Dla Chętnych: wykonać zadania w zeszycie ćwiczeń: zad. 4, 5 i 6 str. 88
4. Uczniowie którzy nie mają zeszytów ćwiczeń w domu (w zeszycie przedmiotowym): ćwiczenia- 1, 2 z podręcznika str. 136
5. Przygotować się do sprawdzianu wiadomości z działu „Tkanki i organy roślinne” - dnia 28.04.2020

Klasa VI
Temat : Gady – kręgowce, które opanowały ląd
1. Przeczytać temat w podręczniku str.103 do 106.
2. Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń zad.1, 2, 4 ,5 str. 85 - 86
3. Dla Chętnych: wykonać zadania w zeszycie ćwiczeń: zad. 3, 6, 7i 8 str. 86- 88
4. Uczniowie którzy nie mają zeszytów ćwiczeń w domu (w zeszycie przedmiotowym): ćwiczenia- 1, 2 i 3 z podręcznika str. 106

Klasa VII
Temat: Obwodowy układ nerwowy. Odruchy
1. Przeczytać temat w podręczniku str. 181 do 184
2. Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń str. 90 do 91 – zad. 1,2 i 3
3. Dla Chętnych: wykonać zadania w zeszycie ćwiczeń: zad. 4 i 5. str.91

Temat: Higiena i choroby układu nerwowego
1. Przeczytać temat w podręczniku str. 185 do 189
2. Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń str. 94 do 95 – zad. 2, 3 i 5
3. Dla Chętnych: wykonać zadania w zeszycie ćwiczeń: zad. 1 i 4. str.94 -95

Klasa VIII
Temat: Zależności pokarmowe
1. Przeczytać temat w podręczniku str. 121 do 124.
2. Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń str. 73 – 74 – zad.1, 2, 3.

.....................................................................................................................................................

Biologia 15.04.2020 -17.04.2020

Klasa VI
Temat : Przegląd i znaczenie płazów
1. Przeczytać temat w podręczniku str.97 do 102.
2. Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń zad.1, 2, 3 ,4 str. 82 - 84
3. Dla Chętnych: wykonać zadania w zeszycie ćwiczeń: zad. 5 i 6 str. 85

Klasa VII
Temat: Ośrodkowy układ nerwowy
1. Przeczytać temat w podręczniku str. 177 do 180
2. Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń str. 90 do 91 – zad. 1,2 i 3
3. Dla Chętnych: wykonać zadania w zeszycie ćwiczeń: zad. 4 i 5. str.91.......................................................................................................................................................

Biologia 07. 04 -08.04 2020

Klasa V
Temat : Paprotniki
Przeczytać temat w podręczniku str. 121 do 128
Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń str. 82-86– zad. 2, 3 i 4 Dla Chętnych: wykonać zadania w zeszycie ćwiczeń: zad. 1, 5 ,6 ,7,8.str.82 - 86

Klasa VII
Temat: Budowa i rola układu nerwowego
Przeczytać temat w podręczniku str. 173 do 176
Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń str. 88 do 89 – zad. 1,3 i 5 Dla Chętnych: wykonać zadania w zeszycie ćwiczeń: zad. 2, 4 i 6.str.88 do 89

Klasa VIII
Temat: Czym jest ekosystem?
Przeczytać temat w podręczniku str. 116 do 120. Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń zad. 6 str. 71. Dla Chętnych: wykonać zadania w zeszycie ćwiczeń: zad. 1,3,4, 5,7 i 8 str.69 i 71.
W zeszycie przedmiotowym- ćwiczenie 1 i 4 z podręcznika str.120


.......................................................................................................................................................

Biologia 30. 03 -03.04 2020
Klasa V
Temat: Mchy
Przeczytać temat w podręczniku str. 115 do 120.
Uzupełnić kartę pracy „Mchy” znajdującą się w Szkoła w chmurze po wcześniejszym zalogowaniu się. Dla Chętnych: epodreczniki: Mchy

Klasa VI
Temat : Przegląd i znaczenie ryb
Przeczytać temat w podręczniku str. 87 do 92. Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń zad. 2 i 6 str. 73 i 75 Dla Chętnych: wykonać zadania w zeszycie ćwiczeń: zad. 1,3, 4, 5 i 7 str.73 i 76

Klasa VII
Temat: Utrwalenie wiadomości z działu „ Układ moczowy i wydalniczy”
Uzupełnić kartę pracy „Układ moczowy i wydalniczy ” znajdującą się w Szkoła w chmurze po wcześniejszym zalogowaniu się.
Temat : Zaburzenia funkcjonowania układu dokrewnego
Przeczytać temat w podręczniku str. 170 do 172. W zeszycie przedmiotowym wykonać ćwiczenie 3, str. 172 w podręczniku. Dla Chętnych: uzupełnić kartę pracy „Układ dokrewny” znajdującą się w Szkoła w chmurze po wcześniejszym zalogowaniu się.

Klasa VIII
Temat: Nieantagonistyczne zależności miedzy gatunkami.
Przeczytać temat w podręczniku str. 111 do 115. Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń zad. 2 i 4 str. 65 i 66. Dla Chętnych: wykonać zadania w zeszycie ćwiczeń: zad. 1,3, 5,6,7 i 8 str.64 i 68.


......................................................................................................................................................

23-27 marca 2020
Klasa V
Temat: Powtórzenie wiadomości z działy nr IV
Przeczytać temat w podręczniku str. 110. Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń str. 77. Do zeszytu przedmiotowego przepisać zadania z podręcznika str112 „Wiesz czy nie wiesz”.
Klasa VI
Temat : Ryby – kręgowce środowisk wodnych
Przeczytać temat w podręczniku str. 83. Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń str. 69 do 72
Epodreczniki: Ryby –zwierzęta wodne.
Klasa VII
Temat: Powtórzenie wiadomości z działu nr VII.
Przeczytać temat w podręczniku str. 161-162. Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń str. 82 do 83
Temat : Budowa i funkcje układu dokrewnego
Przeczytać temat w podręczniku str. 166. Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń str. 84-85
Klasa VIII
Temat: Pasożytnictwo.
Przeczytać temat w podręczniku str. 107. Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń str. 61 do 64
Epoderczniki: Konkurencja i pasożytnictwo
kl. VII
Film edukacyjny pt. Układ wydalniczy człowieka -https://youtu.be/I_G0alT5hlw
Epodreczniki.pl : Układ wydalniczy oraz Profilaktyka układu moczowego
Kl. VIII
Epodreczniki.pl: Organizm i środowisko oraz Zjadający i zjadani
Kl. VI
Epodreczniki.pl: Stawonogi- zwierzęta różnych środowisk.
Kl. V
Epodreczniki.pl: Jak zbudowana jest roślina
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.

BIP

NGO'

Flop'

NGO'
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Ksia23
14/01/2017 02:34
jak ktoś rozlicza PIT, to przekażcie [url=http://inik.pl/]1% podatku[/url] mojemu koledze

imienin
14/10/2016 01:15
Dzień chłopaka przeleciał smiley

gumisie135
27/03/2013 16:47
firmy.poznan24h.pl- warto zajrzeć!smiley