Strona Główna · Ogłoszenia · Linki · Plan lekcji · OKE · KO- Lublin · MEN · CKE Październik 30 2020 02:25:14
Nawigacja
Strona Główna
STOWARZYSZENIE
Historia szkoły
Kadra Pedagogiczna
Historia miejscowosci
DOKUMENTY SZKOLNE
Zdalne nauczanie
Ogłoszenia
Droga do szkolnego sukcesu
Linki
Galeria
Plan lekcji
Szukaj
Ochrona danych osobowych

Dla Rodziców
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 40
Najnowszy Użytkownik: Zigi37
Witamy
Witamy na stronie naszej szkoły
fizyka

Zdalne nauczanie – część 9
Prace proszę przesłać do 24 czerwca 2020 r.Klasa VII

Temat: Prawo Pascala i jego zastosowanie.

1. Napisz i zapamiętaj treść prawa Pascala.
2. Napisz trzy przykłady wykorzystania w życiu codziennym prawa Pascala.
3. Zad. 3/217 – zastosuj wzór na ciśnienie hydrostatyczne.

Temat: Prawo Archimedesa dla cieczy i gazów.

1. Napisz i zapamiętaj treść prawa Archimedesa dla cieczy i gazów.
2. Dlaczego ciała pływają?
3. Kiedy ciała toną?
4. Od czego zależy siła wyporu?
5. Zad.3/222.

Temat: Ciśnienie i siła wyporu – powtórzenie.

1. Jaka jest wartość ciśnienia atmosferycznego (normalna)?
2. Zad. 1/ 229.
3. Test 1/232
4. Dla chętnych Test 2/233

Klasa VIII

Temat: Widzenie i składanie barw.

1. Które ciała prawie całkowicie pochłaniają, a które prawie w całości odbijają światło?
2. Zad. 1/221.
3. Zad. 3/225.

Temat: Optyka – powtórzenie wiadomości.

1. Test 1/ 228.
2. Dla chętnych – test 3/229.

Powodzenia na egzaminie!!!

..................................................................................................................................................

Zdalne nauczanie – część 8
Prace proszę przesłać do 14 czerwca 2020 r.Fizyka

Klasa VII

Temat: Wyznaczanie objętości i gęstości – rozwiązywanie zadań.

Proszę rozwiązać zadania: zad.4 str.199, zad. 2 i 3 str.202, zad. 1 i 2 str.106.

Potrzebne dane na gęstość substancji pobierz z tabeli na końcu książki.
Pamiętaj, że:
1 l= 1 dm3=1000 cm3
1 kg = 1000 g
1 cm3 = 10 mm*10 mm*10 mm = 1000 mm3
1 m3 = 100 cm*100 cm*100 cm = 1 000 000 cm3

1 cm3 = 1/1000000 m3
1 mm3 = 1/1000 cm3

Temat: Ciśnienie – wzór, jednostka, sens fizyczny.

1. Napisz wzór na ciśnienie i podaj jego jednostkę podstawową.
2. Kiedy wartość ciśnienia jest równą 1 Pa?
3. Rozwiąż zad. 1 i 2 str. 209.

Temat: Ciśnienie hydrostatyczne.

1. Co nazywamy ciśnieniem hydrostatycznym?
2. Jak działa wieża ciśnień – narysuj schematyczny rysunek – podręcznik str. 211.
3. Napisz wzór końcowy na ciśnienie hydrostatyczne.
4. Rozwiąż zad. 3 str. 214.

Zadania dla chętnych: zad. 6 str. 214 i zad.6 str. 199.

Klasa VIII

Temat: Zwierciadła kuliste.

1. Co dzieje się z wiązką promieni, które biegną równolegle do osi optycznej po odbiciu od zwierciadła wklęsłego, a co po odbiciu od zwierciadła wypukłego?
2. Narysuj schematycznie zwierciadło wklęsłe ( fragment okręgu) i zaznacz na rysunku: oś optyczną, środek sfery (środek okręgu), ognisko zwierciadła - rys. str. 205.

Temat: Konstrukcja obrazu w zwierciadle wklęsłym.

1. Promienie użyteczne w konstrukcji obrazu w zwierciadle wklęsłym:
1. Biegnie równolegle do osi optycznej i po odbiciu od zwierciadła przechodzi przez ognisko.
2. Przechodzi przez ognisko i po odbiciu od zwierciadła biegnie równolegle do osi optycznej. Rys. w podręczniku str. 208 (na dole).

2. Narysuj konstrukcję obrazu dla przedmiotu o wysokości 2 cm w zwierciadle wklęsłym o promieniu krzywizny 6 cm i ogniskowej równej połowie promienia czyli 3 cm. Przedmiot znajduje się o odległości:
a) 5 cm od środka krzywizny zwierciadła;
b) 6 cm od środka krzywizny zwierciadła;
c) 8 cm od środka krzywizny zwierciadła;
Podaj cechy obrazu.
d*) 2 cm od środka krzywizny zwierciadła (zad. dla chętnych).
Podaj cechy obrazu.

Temat: Zwierciadła wypukłe. Konstrukcja obrazu.

1. Jakie są cechy obrazu powstającego w zwierciadle wypukłym, niezależnie od odległości przedmiotu od zwierciadła? Jakie są jego zastosowania?
2. Promienie użyteczne do konstrukcji obrazu w zwierciadle wypukłym:
I. Biegnie równolegle do osi optycznej i po odbiciu jego przedłużenie przechodzi przez ognisko.
II. Biegnie tak, że jego przedłużenie przechodzi przez ognisko, a po odbiciu od zwierciadła biegnie równolegle do osi optycznej. Rysunek na str. 213.
3. Narysuj konstrukcję obrazu dla przedmiotu o wysokości 2 cm, znajdującego się w dowolnej odległości od zwierciadła wypukłego o promieniu krzywizny 6 cm. Ognisko jest w odległości 3 cm od środka zwierciadła...................................................................................................................................................

Zdalne nauczanie – część 7
Prace proszę przesłać do 31 maja 2020 r.


Klasa VII

Nowy dział - Ciśnienie i siła wyporu

Temat: Wyznaczanie objętości ciał stałych i cieczy.

1. Jaka jest jednostka podstawowa objętości?
2. Przeliczanie jednostek objętości.
Sześcian ma krawędź o długości 1m. Jaka jest jego objętość?

V= 1 m*1 m*1 m = 1 m3 = 10 dm*10 dm* 10 dm = 1000 dm3

1 m3 = 1000 dm3 = 1000 litrów

3. Zamień:
a) 2 m3 = ….................... dm3 = …................................ l;
b) 3,2 m3 = ….................... dm3 = …................................ l;
c) 0,4 m3 = ….................... dm3 = …................................ l;

1 litr = 1 dm3 = 1/1000 m3
4. Zamień:
a) 400 dm3 = …........................ l = ….................................. m3;
b) 20 dm3 = …........................ l = ….................................. m3;
c) 8600 dm3 = …........................ l = ….................................. m3.
5. Co nazywamy menzurką i do czego służy?
6. Proszę wyszukać w internecie i obejrzeć doświadczenie wyznaczania objętości cieczy i ciała stałego z wykorzystaniem menzurki.
Zad.1.
W menzurce woda sięga do poziomu 60 cm3.. Do jakiej wysokości podniesie się poziom wody:
a) po wrzuceniu do niego ciała o objętości 30 cm3;
b) dolaniu soku o objętości 150 cm3?

Zad. 2.
Opisz w jaki sposób wyznaczysz objętość swojej książki do fizyki? Wykonaj to i zapisz obliczenia.

Zad. 3. Wyszukaj w domu trzy ciała i podaj ich objętości.
Temat: Wyznaczanie gęstości ciał stałych.

1. Co nazywamy gęstością? Zapisz wzór i jednostkę.
2. Napisz jak wyznaczysz gęstość materiału, z którego wykonane są klucze do mieszkania? Masz do dyspozycji wagę i cylinder miarowy czyli menzurkę.
Napisz kolejność wykonywania działań.


Klasa VIII

Temat: Konstrukcja obrazów w soczewce skupiającej – część druga.

Zad. 1.
Narysuj konstrukcję obrazu w soczewce skupiającej o ogniskowej 3 cm. Przedmiot ma wysokość
2 cm i jest oddalony od soczewki o 5 cm. Podaj cechy obrazu.

Zad. 2.
Narysuj konstrukcję obrazu powstającego w soczewce skupiającej o ogniskowej 40 mm, dla szpilki, która znajduje się w odległości 8 cm od środka soczewki. Wysokość szpilki 2 cm. Jaka jest wysokość obrazu szpilki?

Temat: Konstrukcja obrazu w soczewce rozpraszającej.

1. Promienie użyteczne do konstrukcji obrazu w soczewce rozpraszającej:
- równoległy do osi optycznej, który po przejściu przez soczewkę, tak się załamuje, że jego przedłużenie (linia przerywana) przechodzi przez ognisko;
- drugi, który przechodzi przez środek soczewki i nie ulega załamaniu.
Zad.
Skonstruuj obraz kredki o wysokości 4 cm, znajdującej się w odległości 7 cm od soczewki o ogniskowej – 5 cm (soczewka rozpraszająca).
Kolejność wykonania:
rysujemy soczewkę rozpraszającą;
zaznaczamy po obu stronach, w jednakowej odległości ogniska pozorne (5 cm od soczewki);
rysujemy kredkę w odległości 7 cm od środka soczewki;
rysujemy kolejno podane wyżej promienie przechodzące przez koniec kredki;
Uwaga obraz powstanie po tej samej stronie co przedmiot w wyniku przecięcia przedłużenia promienia „1” i promienia „2”.
Podaj cechy obrazu.


Temat: Wady wzroku i ich korekta.

1. Wyjaśnij pojęcia:
- akomodacja;
- źrenica;
- zdolność dobrego widzenia.

2. Jakich okularów używa dalekowidz, a jakich krótkowidz w celu korygowania wady wzroku? Dlaczego?


..................................................................................................................................................

Zdalne nauczanie – część 6
Prace proszę przesłać do 15 maja 2020 r.

Klasa VII

Temat: Parowanie i skraplanie.

1. Wyjaśnij pojęcia:
parowanie;
skraplanie;
wrzenie.
2. Czym różni się parowanie od wrzenia dla ciała o budowie krystalicznej?
3. Podaj sposoby zwiększenia szybkości parowania.
4. Co nazywamy temperaturą wrzenia (skraplania)?
5. Napisz trzy przykłady substancji i ich temperatury wrzenia (nie dla wody). Tabelka na końcu książki lub z innych źródeł.

Temat: Cząsteczki i ciepło – powtórzenie wiadomości.

1. Proszę rozwiązać zadania z załączonego testu, podanego na stornie internetowej szkoły
w Józefowie nad Wisłą
lub można rozwiązać test nr 2 z podręcznika, ale w taki sposób, że piszecie treść zadania i odpowiedź pełnym zdaniem. Test można znaleźć w zeszycie ćwiczeń strona 96.


Klasa VIII
Temat: Obrazy tworzone przez soczewkę skupiającą – część pierwsza.

1. Promienie użyteczne do konstruowania obrazów:
a) Pierwszy promień - biegnie równolegle do osi optycznej, załamuje się w soczewce
i przechodzi przez ognisko po jej drugiej stronie.
b) Drugi promień – przechodzi przez środek soczewki i nie ulega załamaniu.
c) Trzeci promień – przechodzi przez ognisko, dobiega do soczewki, złamuje się w niej i po przejściu przez nią, biegnie równolegle do osi optycznej.
2. Do konstrukcji obrazu wystarczą dwa promienie.

3. Jak konstruujemy obraz w soczewce skupiającej?
a) Rysujemy soczewkę skupiająca – można schematycznie jako pionową kreskę zakończoną na górze, i na dole strzałkami.
b) Rysujemy główną oś optyczną - pozioma kreska, przechodząca przez środek soczewki.
c) W równych odległościach po obu stronach soczewki zaznaczamy ognisko – punkt F.
d) W odległości podanej w poleceniu rysujemy przedmiot – najczęściej jest to strzałka ustawiona pionowo, grotem do góry, która zaczyna się na osi optycznej.
e) Rysujemy dwa z trzech podanych promieni – wszystkie na początku przechodzą przez koniec przedmiotu.
4. f) W miejscu, gdzie przetną się promienie po przejściu przez soczewkę powstanie obraz.
Podręcznik str. 182.

5. Narysuj konstrukcję, obrazu w soczewce skupiającej o ogniskowej f=2 cm, dla przedmiotu umieszczonego w odległości x= 3 cm od soczewki. Przedmiot (strzałka ma wysokość 1,5 cm).
6. Narysuj konstrukcję, obrazu w soczewce skupiającej o ogniskowej f=2 cm, dla przedmiotu umieszczonego w odległości x= 4 cm od soczewki. Przedmiot (strzałka ma wysokość 1,5 cm).
7. Narysuj konstrukcję, obrazu w soczewce skupiającej o ogniskowej f=2 cm, dla przedmiotu umieszczonego w odległości x= 5 cm od soczewki. Przedmiot (strzałka ma wysokość 1,5 cm).
Podaj cechy obrazu- wielkość w porównaniu do przedmiotu, czy jest odwrócony, czy nie.

Uwaga. Przesyłacie tylko konstrukcje. Każda na oddzielnym rysunku. Proszę używać przyrządów do rysunków.

8*. Zadanie dla chętnych
. Narysuj konstrukcję, obrazu w soczewce skupiającej
o ogniskowej f=2 cm, dla przedmiotu umieszczonego w odległości x= 1,5 cm od soczewki. Przedmiot (strzałka ma wysokość 1,5 cm).
..................................................................................................................................................

Zdalne nauczanie – część 5
Proszę przesłać do 30 kwietnia 2020 roku

Fizyka

Klasa VII
1. Wyjaśnij pojęcia:
a) ciało bezpostaciowe;
b) kryształ;
c) temperatura topnienia;
d) temperatura krzepnięcia.
2. Napisz po trzy przykłady kryształów, ciał bezpostaciowych, temperatur topnienia
i krzepnięcia.

Klasa VIII
Rozwiąż zadania:
1. Oblicz zdolności skupiające dla soczewek o ogniskowych: 10 cm, 8 cm, (-5) cm.
2. Wykonaj rysunki dla soczewek o ogniskowych: 3 cm i (-1,5) cm.
3. Oblicz ogniskową soczewki o podanej zdolności skupiającej. Określ, czy jest to soczewka skupiająca, czy rozpraszająca.
Powodzenia!

.................................................................................................................................................

Zdalne nauczanie – część 2
Prace proszę przesłać do 2 kwietnia 2020 r. do godziny 16.00
Klasa VII
1. Energia wewnętrzna ciała i sposoby jej zmiany.
a) Co nazywamy energią wewnętrzną ciała i od czego ona zależy?
b) W jaki sposób możemy zmienić energię wewnętrzną ciał?
c) Podaj trzy przykłady zmiany energii wewnętrznej ciała.
2. Przypomnij skale temperatur.
3. Podane temperatury wyraź w stopniach Celsjusza
a) 0 K;
b) 100 K;
c) 300 K
d) 5000 K.
4. Podane temperatury podaj w kelwinach.
a) – 5 0C;
b) 0 0C;
c) 20 0C;
d) 6000 0C.
POWODZENIA

Klasa VIII
1. Załamanie światła. Prawo załamania światła.
a) W jakich sytuacjach światło ulega załamaniu.
b) Narysuj jak załamuje się światło podczas przejścia z powietrza do szkła.
c) Narysuj jak załamuje się światło podczas przejścia z wody do powietrza.
W każdym rysunku zaznacz kierunek biegu promienia świetlnego, kąt padania i kąt załamania oraz porównaj te kąty. Proszę starannie wykonywać rysunki z użyciem POWODZENIA

Zdalne nauczanie – część 3
Te zadania proszę przekazać do 9 kwietnia 2020 r. do godziny 14.00
Klasa VII
1. Ciepło właściwe substancji – wzór, jednostka.
a) O czym informuje nas ciepło właściwe substancji?
b) Napisz pięć przykładów substancji i ich ciepła właściwe – tablica na końcu książki.
2. W celu ogrzania 1 kg wody o 1 0C należy dostarczyć 4200 J energii w postaci ciepła. Ile energii należy dostarczyć aby tę ilość wody ogrzać o 8 0C?
3. Ciepło właściwe lodu wynosi 2100 J/kg* 0C, oblicz ile energii należy dostarczyć by ogrzać kostkę lodu o masie 20 dag od -5 0C do 0 0C?
4. Zaproponuj doświadczenie, w którym można wyznaczyć ciepło właściwe wody korzystając z czajnika o znanej mocy. Zadanie dla chętnych.

Klasa VIII
1. Czym jest pryzmat?
a) Co dzieje się ze światłem z lasera po przejściu przez pryzmat?
b) Co dzieje się ze światłem białym po przejściu przez pryzmat?
c) Narysuj rozszczepienie światła białego po przejściu przez pryzmat.
d) Podaj trzy przykłady z życia codziennego, w którym obserwujemy zjawisko załamania światła.
e) Proszę zrobić dwa dowolne zadania z podręcznika z tematu o rozszczepieniu światła.

POWODZENIA

.......................................................................................................................................................


Proszę skorzystać z zeszytu przedmiotowego, podręcznika lub internetu
Klasa VII
I Praca, moc, energia - powtórzenie.
1. Znajomość wzorów i jednostek na pracę, moc, energię kinetyczną, energię potencjalną ciężkości. Rozwiąż zadania.
2. Oblicz energię kinetyczną piłki o masie 2 kg, poruszającą się z prędkością 1,5 m/s. Jak zmieni się energia kinetyczna piłki jeśli jej prędkość:
a) wzrośnie do 3 m/s?
b) zmaleje do 0,5 m/s?
3. Oblicz zmianę energii potencjalnej ciężkości, dla doniczki z kwiatkiem o masie 3 kg, jeśli ustawimy ją na półce na wysokości 2,5 m nad podłogą. Przyjmij g=10 m/s2.
4. Jaką pracę wykona Michał, który działając siłą 60 N, przesunie szafkę na odległość 50 cm?
5. Oblicz jaką należy działać siłą by przesunąć samochód na odległość 2 m, wykonując pracę
4 kJ.
6. Jaką moc ma odkurzacz, który w ciągu 20 min wykona pracę 3,6 kJ ?
7. W jakim czasie czajnik o mocy 800 W zagotuje wodę zużywając 144 kJ energii?
II Atomy i cząsteczki
1. Pierwiastek i związek chemiczny. Siły spójności i przylegania.
a) Podaj po 5 przykładów pierwiastków i związków chemicznych.
b) Co nazywamy dyfuzją? Podaj po 1 przykładzie tego zjawiska dla gazów, cieczy i ciał stałych.
c) Za co są odpowiedzialne siły spójności, a za co siły przylegania?
d) Co nazywamy napięciem powierzchniowym? Podaj dwa przykłady wykorzystania tego zjawiska w przyrodzie.
2. Właściwości ciał stałych, cieczy i gazów.
a) Opisz właściwości cieczy, gazów i ciał stałych.
b) Podaj cechę/cechy wspólne dla gazów i cieczy oraz cieczy i ciał stałych.
c) Jaka cecha jest charakterystyczna tylko dla gazów, dla cieczy i ciał stałych?
Klasa VIII
Drgania i fale – powtórzenie wiadomości
1. Znać wielkości opisujące ruch falowy i drgający
2. Zakres słyszalności fal akustycznych dla człowieka.
3. Podaj cechy wspólne i różnice dla fal mechanicznych i elektromagnetycznych.
Optyka geometryczna
1. Źródła światła- przykłady.
2. Powstawanie cienienia i półcienia – rysunki.
3. Dlaczego widzimy?. Ciała przezroczyste i półprzezroczyste dla światła.
4. Co nazywamy zwierciadłem? Jakie są rodzaje zwierciadeł?
5. Zjawisko odbicia światła – rysunek. Prawo odbicia światła.
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.

BIP

NGO'

Flop'

NGO'
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Ksia23
14/01/2017 02:34
jak ktoś rozlicza PIT, to przekażcie [url=http://inik.pl/]1% podatku[/url] mojemu koledze

imienin
14/10/2016 01:15
Dzień chłopaka przeleciał smiley

gumisie135
27/03/2013 16:47
firmy.poznan24h.pl- warto zajrzeć!smiley