Strona Główna · Ogłoszenia · Linki · Plan lekcji · OKE · KO- Lublin · MEN · CKE Październik 31 2020 20:13:51
Nawigacja
Strona Główna
STOWARZYSZENIE
Historia szkoły
Kadra Pedagogiczna
Historia miejscowosci
DOKUMENTY SZKOLNE
Zdalne nauczanie
Ogłoszenia
Droga do szkolnego sukcesu
Linki
Galeria
Plan lekcji
Szukaj
Ochrona danych osobowych

Dla Rodziców
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 40
Najnowszy Użytkownik: Zigi37
Witamy
Witamy na stronie naszej szkoły
religia, kl.2,3,7,8
Religia klasa 3
czerwiec
Temat: Bóg naszym Ojcem. (temat 43)
1. Zapoznanie się z filmikiem- Ojcze nasz _ Modlitwa Pańska oczami dziecka
Link
2. Uzupełnienie zadania w książce
3. Wykonanie pracy domowej


Temat: "Bóg dawca pokoju". (temat 44)
1. Zapoznanie się z filmikiem przedstawiającym przekazanie znaku pokoju
Link
2. Uzupełnij podręcznik na str. 157 i 158
3. Posłuchanie piosenki:
Link
4. Wykonanie pracy domowej ze strony 159


Temat: "Godne przyjęcie Komunii Świętej". (temat 45)
1. Wysłuchanie Ewangelii Mt 22, 1-14
Link
2. Uzupełnij podręcznik na str. 161 i 162
3. Zapoznanie się z filmikiem -Obrzędy komunijne i końcowe
Link
4. Zadanie na ocenę
5. Modlitwa o dobre przygotowanie do Komunii Świętej

 
Temat: "Błogosławieństwo Chrystusa nas umacnia".(temat 46)
1.  Bóg także jest wobec nas życzliwy, to znaczy dobrze nam życzy. To pragnienie dobra dla nas nazywamy błogosławieństwem. 
Uzupełnij podręcznik na str. 165.
Pan Jezus w czasie swojego ziemskiego życia też udzielał błogosławieństwa.
2. Posłuchaj:
 Link
3. Pomyśl: komu Pan Jezus błogosławił?
Posłuchaj:
Link
4. Pomyśl: co Pan Jezus pobłogosławił?
W podręczniku na str. 165 narysuj scenę błogosławienia pokarmów przez Jezusa. 
Błogosławieństwo wskazuje, że wszystko, co Bóg stworzył, jest dobre, każdy człowiek i każda rzecz. 

Temat: "Dar błogosławieństwa".(temat 47)
1. Wiemy już, co to znaczy błogosławić. Błogosławić to dobrze komuś życzyć. 
Posłuchaj piosenki:
Link
Błogosławieństwo to życzenie dobra. Błogosławieństwo zawsze pochodzi od Boga. Pomyśl, kto może udzielać błogosławieństwa?
Otwórz podręcznik na str. 166. 
2. Udzielać błogosławieństwa mają prawo rodzice - oni, wraz z Bogiem, dali nam życie i mają prawo nam błogosławić w różnych okolicznościach.
Zobacz:Link
Przed I Komunią Świętą:
Link
Pan Jezus daje nam swoje błogosławieństwo, umacnia nas nim w codziennym życiu, abyśmy kroczyli drogą Chrystusa i Jego przykazań.
Uzupełnij podręcznik na str. 167.
Na str. 168 napisz, kiedy udzielane jest błogosławieństwo:
przed ważnymi wydarzeniami w naszym życiu (I Komunia, ślub, prymicje kapłańskie)
przed wyjazdem, wycieczką, wyjściem z domu
na zakończenie Mszy Świętej
Pomódl się: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu...

Temat: "Posłani przez Pana".(temat 48)
1. Posłuchaj:Link
2. Otwórz podręcznik na str. 170 i uzupełnij tekst rozesłania wiernych. 
Praca - np. pomoc rodzicom i rodzeństwu
Modlitwa - np. wspólny udział we Mszy Świętej, w nabożeństwach, w wieczornej rodzinnej modlitwie
Dobre uczynki - np. odwiedziny chorego kolegi, pomoc w nauce.
Jezus w czasie Mszy Świętej daje nam siłę do odważnego wyznawania wiary przez okazywanie miłości do Boga i drugiego człowieka. 

3. Posłuchaj:
Link

4. Posłuchaj piosenki:
Link
5. Pomódl się, abyś był odważnym świadkiem Pana Jezusa - Ojcze nasz...

Temat: "Świadczymy o Jezusie Zmartwychwstałym". (temat 49)
1. Każda niedziela jest dniem, w którym wspominamy zmartwychwstanie Pana Jezusa. Uczestniczmy wtedy we Mszy Świętej i spotykamy Pana Jezusa Zmartwychwstałego. Radością ze spotkania z Nim powinniśmy dzielić się z innymi. Jeśli wierzymy w Jezusa, musimy o Nim świadczyć. 
2. Pomyśl jak możemy dawać świadectwo o Jezusie? Uzupełnij podręcznik na str. 173.
uczestniczyć w niedzielnej Mszy Świętej
uczestniczyć w różnych nabożeństwach
czynić znak krzyża przechodząc obok kościoła lub kapliczki
nosić krzyżyk lub medalik
sumiennie wypełniać swoje obowiązki
okazywać szacunek innym osobom 
3. Posłuchaj piosenki:
Link
4. Co nam daje zmartwychwstanie Jezusa? Uzupełnij podręcznik str. 173 (np. radość, siłę, pokonuje grzech i śmierć).


..................................................................................................................................................

Religia klasa 2
08.06.2020
Temat: Nasze apostołowanie.(temat 44 strona 130-132)
1. Zapoznajcie się z filmikiem Być ministrantem
Link
2. Uzupełnijcie temat w książce (odp.: kółko różańcowe, dzieci Maryi, koło misyjne , ministranci). Praca w grupach religijnych umacnia i rozwija naszą wiarę.
3. Zaśpiewajcie piosenkę-Moja Rodzina - Dom na Skale
Link


Temat: Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej w Wąwolnicy. (temat 55 strona 162-163)
1.Obejrzyjcie filmik -Wąwolnica - cudowne uzdrowienia 
Link
2. Uzupełnijcie temat w książce
3. Dla chętnych piosenka -Matka, która pod krzyżem stała [+tekst]
Link15.06.2020 rok
Temat: Błogosławieni z naszej ziemi. (temat 56 strona 164-166)
1. Zapoznaj się z prezentacją o błogosławionych (w niej znajdują się odpowiedzi do zadania 1)
2. Uzupełnijcie temat w książce
3. Wykonajcie pracę domowa

Temat: Rok liturgiczny (temat 45)
1. Obejrzyjcie filmik –„Lekcja religii- rok liturgiczny”
Link
1. Uzupełnijcie temat w książce
2. Wykonajcie pracę domowa

22.06.2020 rok
Temat: Serce , które zawsze kocha (temat nie ma w książce)
1. Obejrzyjcie filmik -Dobroć Serca Jezusa
Link
2. Zaśpiewajcie piosenkę – sercem kocham Jezusa
Link
3. Dla chętnych kolorowanka
Link

Temat: Wakacje zawsze z Bogiem. (temat nie ma w książce)
1. Obejrzyjcie filmik -Wakacje od ... Boga?
Link
2. Postaraj się posłuchać a następnie pośpiewać piosenkę- Gdy idziemy poprzez świat
Link..................................................................................................................................................

Religia klasa 8
08.06.2020 r.
Temat: Zesłanie Ducha Świętego (temat 54)
1. Posłuchajcie czytania z Dziejów Apostolskich na Uroczystość Zesłania Ducha Świętego
Link
2. Obejrzyjcie -Zesłanie Ducha Świętego
Link
3. Przeczytanie tematu z książki
4. Wykonanie zadania z zeszytu ćwiczeń i zapiszcie notatkę:
Duch Święty, który zstąpił na Apostołów w dniu Pięćdziesiątnicy, uświęca i umacnia Kościół. Jest obecny w naszej modlitwie i sakramentach. Poprzez swoje dary uzdalnia nas do dawania świadectwa wierze. Zesłanie Ducha Świętego kończy okres Wielkanocy i jest jedną z najważniejszych uroczystości w roku liturgicznym.


Temat: Uroczystość Trójcy Przenajświętszej (temat 55)
1. Zapoznajcie się z filmikiem-Jak możemy zrozumieć Trójcę?
Link
2. Przeczytajcie temat z książki
3. Wykonajcie zadania w zeszycie ćwiczeń i zapiszcie notatkę
W pierwszą niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego obchodzimy Uroczystość Trójcy Przenajświętszej, w której wspominamy najważniejszą prawdę chrześcijaństwa: Istnieje jeden, jedyny Bóg, ale w trzech Osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego. Jako chrześcijanie powinniśmy zawsze oddawać cześć Trójcy Świętej i naśladować Jej wzajemną miłość.


Religia klasa 8
15.06.2020 r.
Temat: Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystus(temat 56)
1. Zapoznajcie się z filmikiem- Tajemnica Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
Link
2. Przeczytajcie temat z książki
3. Wykonajcie zadania w zeszycie ćwiczeń i zapiszcie notatkę:

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystus podkreśla ogromną wartość Eucharystii dla każdego katolika. Przy czterech ołtarzach czytana jest Ewangelia ukazująca istotę Eucharystii.


Temat: Kościół rzymskokatolicki moją drogą do zbawienia. (temat 40)
Czy myślałeś kiedyś dlaczego, wśród wielu religii i wyznań, jesteś katolikiem? Dlaczego wielu ludzi poszukujących Boga, odnajduję drogę do Niego w Kościele rzymskokatolickim?
1. Przeczytaj historię o przejściu na katolicyzm Johna Henryego Newmana (podręcznik str. 128)
2. Zobaczcie- Kościół katolicki moją drogą do zbawienia
Link
3. Aby utrwalić przeczytaj podręcznik str. 128-130
4. Zobacz film:
Link
5. Wykonajcie zadania z zeszytu ćwiczeń zapiszcie notatkę:
Zbawienie jest łaską Pana Boga. Na tę łaskę człowiek musi jednak odpowiedzieć wiarą i swoim życiem. Wiara katolicka i sakramenty udzielane w Kościele rzymskokatolickim są pewną drogą do zbawienia.


Religia klasa 8
22.06.2020 rok
Temat: "Moje zadania w Kościele". (temat 41)
Kościół stanowią wszyscy wierzący w Chrystusa, ci, którzy są Jego uczniami i przyjęli sakrament chrztu świętego. Głową Kościoła jest sam Chrystus, a ludzie do niego należący tworzą trzy stany. Biskupi, kapłani i diakoni tworzą stan duchowny, zakonnicy tworzą stan zakonny, a inni ludzie – stan świecki. Każda osoba, będąca członkiem Kościoła, powinna go traktować jak własną rodzinę, dbać o wspólne dobro i wzajemnie sobie pomagać. Od tego zaangażowania zależy, jaki jest dzisiaj i jaki w przyszłości będzie Kościół.
1. Obejrzyjcie filmik - Apostolat osób świeckich
Link
2. Przeczytaj temat w podręczniku na str. 132.
Jesteśmy zaproszeni do naśladowania Pana Jezusa. Mamy dawać przykład chrześcijańskiego życia, przyznawać się do swojej wiary (misja prorocka), modlić się i żyć sakramentami (misja kapłańska) oraz być wrażliwymi na potrzeby innych osób (misja królewska). 

3. Zobacz-Kościół Katolicki
Link
4. Wykonajcie zadania z zeszytu ćwiczeń zapiszcie notatkę:
Kościół to wspólnota ludzi ochrzczonych i wierzących w Chrystusa. Tworzą oni trzy stany w Kościele: duchowny, zakonny i świecki. Ludzie świeccy realizują swoje powołanie do świętości wypełniając misję kapłańską, prorocką i królewską Chrystusa

Temat: Ekumenizm dążenie do jedności chrześcijan (temat 42)
1. Obejrzyjcie filmik – Ekumenizm dążeniem do jedności chrześcijan
Link
2. Przeczytajcie temat z książki
3. Wykonajcie zadania z zeszytu ćwiczeń i zapiszcie notatkę:
Ekumenizm oznacza naukę i działalność zmierzające do przywrócenia jedności chrześcijan w jednym Kościele Jezusa Chrystusa. ..................................................................................................................................................

Religia klasa 7

08.06.2020 r.

Temat: "Dziedzictwo św. Tomasza". (temat 41)
1. Jednym z największych świętych Kościoła, który swoje życie poświęcił wierze i nauce jest św. Tomasz z Akwinu. Jest on uważana za największego filozofa epoki średniowiecza i jednego z największych myślicieli w historii Kościoła. 
Zobacz:
Link
2. O rozwoju nauki w średniowieczu i św. Tomaszu z Akwinu przeczytaj w podręczniku na str. 133.
3. Św. Tomasz z Akwinu jest autorem rozumowych argumentów za istnieniem Boga. Możesz zobaczyć:
Link
4. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń zapisz i notatkę:
Św. Tomasz z Akwinu jest jednym z najwybitniejszych uczonych chrześcijańskich. Święty Tomasz z Akwinu był wielkim czcicielem Najświętszego Sakramentu. Jego hymny na cześć Eucharystii śpiewane są w kościołach do dziś. 


Temat: Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej (temat 54)
1.Obejrzyjcie prezentację
2.Przeczytaj temat z podręcznika
3. Uzupełnij zadania w zeszycie ćwiczeń
Rozwiązanie do zadania 2 odpowiedzi (10 dni po Zesłaniu Duch Świętego, objawienie jakie miała święta Julianna, w Bolsenie w 1246 roku, Urban IV, w 1265-1275 w Niemczech, przebłagania i zadośćuczynienia za znieważanie Najświętszego Sakramentu oraz upamiętnienia Eucharystii)RELIGIA KLASA 7
15.06.2020 rok
Temat: "Inkwizycja - prawda i mity". (temat 42)
1. Co oznacza słowo "Inkwizycja"? 
Zobacz:
Link
Może pierwszymi skojarzeniami z tym słowem są stosy z palonymi czarownicami i śmierć jako podstawowa kara?  Czy jednak nie jest to obraz krzywdzący?
2. O powstaniu i metodach działania inkwizycji przeczytaj w podręczniku na str. 136. 
3. Możesz też zobaczyć:
Link
Zanim zacznie się wydawać sądy, trzeba najpierw poznać prawdę. 
4. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń zapisz i notatkę:
Inkwizycja była instytucją zwalczającą herezje. Papież Jan Paweł II przeprosił za te grzechy Kościoła.

Temat: "Chrystianizacja Polski". (temat 43)
14 kwietnia 966 Mieszko I wraz ze swoim dworem przyjął chrzest. Wraz z tym rozpoczął się długi proces chrystianizacji całego narodu. W niedługim czasie Polska stała się krzewicielką wiary chrześcijańskiej pośród innych narodów ówczesnej Europy.
1. O początkach chrześcijaństwa w Polsce i chrzcie Mieszka I przeczytaj w podręczniku na str. 139. 
2. Zobacz- Chrystianizacja Polski
Link
3. Bogurodzica to jedna z najdawniejszych polskich pieśni religijnych
Posłuchaj- Bogurodzica
Link
4. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń zapisz i notatkę:22.06.2020 rok
Religia klasa 7

Temat: "Święty Wojciech - patron Polski". (temat 44 podzielony na dwa tematy)
W początkach chrześcijaństwa w Polsce szczególną rolę odegrał św. Wojciech. 
1. Zapoznajcie się z -Legenda o św. Wojciechu z Drzwi Gnieźnieńskich
Link
2. Życiorys św. Wojciecha przeczytaj w podręczniku na str. 142. 
3. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń zapisz i notatkę:
Święty Wojciech urodził się ok. 956 roku w Czechach. Był biskupem Pragi. Jesienią 996 roku przybył do Polski na dwór księcia Bolesława Chrobrego. W 997 roku udał się na wyprawę misyjną wśród Prusów. Poniósł śmierć męczeńską


Temat: "Święty Stanisław - patron Polski" (temat 44 dokończenie)
Obok św. Wojciecha, głównym patronem naszej Ojczyzny jest św. Stanisław. To bohaterski biskup Krakowa, który w obronie wiary i moralności był gotowy narazić się nawet królowi. 
1. Zobacz- Skarby Kościoła 8 maja | św. Stanisław ze Szczepanowa
Link
2. Przeczytaj też o św. Stanisławie w podręczniku na str. 142.
3. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń zapisz i notatkę:
Święty Stanisław urodził się w Szczepanowie ok. 1030 roku. Około 1070 roku został biskupem krakowskim. Jako biskup odznaczał się wrażliwością na ubogich

..................................................................................................................................................

Klasa 2 25.05.2020
Temat: Jestem przyjacielem Jezusa. (temat 42 strona 124-126)
1. Wysłuchajcie wiersz - Przyjaźń z Jezusem
Link
2. Wykonaj zadanie w książce
3. Posłuchaj piosenki –„ Jezus przez życie mnie wiedzie”
Link
4. Dla chętnych Bruno Ferrero - dwaj przyjaciele
Link


Temat: Moje spotkanie z Jezusem. (temat 43 strona 127-129)
1. Posłuchajcie tekstu Ewangelii
Link
2. Wykonajcie zadanie w książkach
Rozwiązanie:( ADORACJA , KOŚCIÓŁ, MODLITWA, EUCHARYSTIA)
3. Zaśpiewajcie piosenkę -Bądź z nami w kontakcie
Link
4. Wykonajcie pracę domową


Klasa 3 25.05.2020

Temat: Stół łączy rodzinę (temat 41 strona 146)
1. Zapoznajcie się z filmikiem - Katecheza nr 41, klasa III. Stół łączy rodzinę.
Link
2. Uzupełnijcie zadania w książce (w filmiku odpowiedzi do zadnia ze strony 148)
Uzupełnij tabelę w podręczniku na str. 148.
Codzienne spotkanie przy stole
w najbliższym gronie
spożywanie posiłku w pośpiechu
codzienny strój

Świąteczne spotkanie przy stole
przyozdobiony stół
świąteczne potrawy
większe grono osób
dłuższy posiłek
odświętny strój
wspólne rozmowy
3. Posłuchaj piosenki:
Link
4. Stół odgrywa bardzo ważną rolę w życiu każdej rodziny. Wpisz w podręczniku na str. 148, w jaki sposób łączy on ludzi. (np. wspólna rozmowa, wspólne spożywanie posiłków, spotkania, świętowanie)
5. Praca domowa. Narysuj swoją rodzinę przy stole.

Temat: Stół Eucharystii (temat 42 strona 150)
Temat: "Stół Eucharystii".
1. Wiemy już, że stół łączy ludzi, którzy siadają przy nim, aby się spotkać i porozmawiać, aby zjeść razem posiłek. Zdarzają się takie okazje, kiedy przy stole spotyka się cała rodzina. Kiedy zapraszamy kogoś na posiłek, przygotowujemy się do tego w szczególny sposób. Dla Pana Jezusa szczególnie bliskimi osobami byli apostołowie. Razem z nimi zasiadał do stołu aby świętować.
Posłuchaj:
Link
2. Pan Jezus wybrał miejsce na spożycie Ostatniej Wieczerzy w czasie, której przemienił chleb i wino w swoje Ciało i Krew. My też możemy uczestniczyć w Wieczerzy Pańskiej. Dzieje się to w czasie Mszy Świętej. Podczas każdej Mszy Świętej Pan Jezus przemienia chleb i wino w swoje Ciało i Krew. Miejscem tej przemiany jest ołtarz. 
3. Otwórz podręcznik na str. 150 - zobacz, jak wygląda ołtarz. To najważniejsze miejsce w czasie Mszy Świętej. Rozwiąż rebus na str. 151 - dowiesz się, jak inaczej nazywany jest ołtarz.  Jezus pragnie spotkać się z każdym zaproszonym na Mszę Świętą w Komunii Świętej. Gdy kapłan podaje nam Komunię Świętą mówi "Ciało Chrystusa". My odpowiadamy "Amen". Tym słowem wyznajemy naszą wiarę w żywą i prawdziwą obecność Pana Jezusa pod postacią chleba. Sowo "Amen" znaczy "tak jest naprawdę", "wierzę w to".
4. Posłuchaj piosenki i spróbuj się jej nauczyć:
Link
5. Praca domowa. W podręczniku na str. 152 narysuj ołtarz z twojego parafialnego kościoła oraz pomódl się o dobre przygotowanie do I Komunii Świętej: Ojcze nasz.


Klasa 7 25.05.2020

Temat: "Reforma średniowiecznego Kościoła". (temat 39)
1. Przeczytanie w podręczniku na str. 127 o sytuacji Kościoła w średniowieczu
2. Zapoznanie się z filmikiem przedstawiającym reformę Kościoła podjętą przez papież Grzegorz VII
Link
Oczywiście zadanie, o którym jest mowa w filmie nie obowiązuje:)
3. Wykonajcie zadania w zeszycie ćwiczeń i zapisz notatkę:
Reforma gregoriańska odegrała istotną rolę w historii Kościoła i Europy Zachodniej, ponieważ:
– sprzeciwiała się inwestyturze świeckiej (decydowaniu władców świeckich o tym, kto ma objąć stanowisko kościelne)
– sprzeciwiała się symonii (kupowaniu i sprzedawaniu urzędów kościelnych)
– wyrażała troskę o życie moralne duchowieństwa

Temat: "Franciszkańska idea ubóstwa". (temat 40)
1. Zobacz w podręczniku na str. 129 jak wygląda mapa ubóstwa na świecie w XXI wieku. Poziom ubóstwo jeszcze bardziej może się pogłębić.
Kościół od chwili swego powstania zawsze troszczył się o ubogich i nawoływał za Chrystusem: „Wszystko co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych Mnieście uczynili” (Mt 25,40). Jeden ze świętych w sposób szczególny zasłynął swoją miłością do ludzi biednych i odczytaniem na nowo Chrystusowego błogosławieństwa: „Błogosławieni ubodzy w duchu albowiem do nich należy królestwo niebieskie” Mt 5,3. Przyjrzyjmy się bliżej osobie św. Franciszka z Asyżu
2. Święci tacy jak My - Święty Franciszek
Link
3. O św. Franciszku przeczytaj także w podręczniku na str. 130. 
Św. Franciszek uczy nas, abyśmy Boga i wartości duchowe uznali za największe bogactwo. Z tego powodu jest uznawany za największego naśladowcę Pana Jezusa. 
4. Wykonaj zadanie numer 2 w zeszycie ćwiczeń i zapisz notatkę:
Św. Franciszek urodził się w 1181 r. w Asyżu. Swoją młodość spędził beztrosko. Na głos Chrystusa rozdał ubogim cały majątek. Stał się ubogim i zaczął służyć ubogim zakładając zakon Braci mniejszych. W ten sposób ukazał, że powołaniem chrześcijanina jest być ubogim i uznać Boga za największe bogactwo, wyrzekając się materializmu i żądzy władzy.


Klasa 8 25.05.2020

Temat: "Unia brzeska i Kościół greckokatolicki".
1. W 1054 roku miała miejsce tzw. schizma wschodnia w wyniku, której od Kościoła katolickiego (zachodniego) oddzieliły się Kościoły prawosławne (wschodnie).  Na temat schizmy wschodniej zobacz:
Link
2. Polska była i jest krajem, w którym spotykały się tradycje i kultury Wschodu i Zachodu. Tak również jest z Kościołem. Obok wiernych Kościoła rzymskokatolickiego, tereny Polski zamieszkują wyznawcy Prawosławia. Pod koniec XVI wieku podjęto próbę połączenia obu wyznań na terenie Polski. O zawarciu tzw. Unii brzeskiej przeczytaj w podręczniku na str. 122. 
Zobacz:
Link
3. Zapisz notatkę:
W Kościele katolickim istnieje wiele obrządków, które różnią się pomiędzy sobą przede wszystkim zwyczajami, liturgią i niektórymi przepisami prawa kościelnego. Wszystkie one wyznają tę samą wiarę i są zjednoczone pod zwierzchnictwem papieża. Obrządek bizantyjsko-ukraiński nazywany Kościołem greckokatolickim powstał w 1596 r. w wyniku unii Kościoła rzymskokatolickiego i części prawosławia.
Temat: "Kościoły i wspólnoty chrześcijańskie".
1. Zapoznajcie się z filmikiem -Kościoły i wspólnoty chrześcijańskie
Link
Niestety, w historii Kościoła, także wśród wyznawców Chrystusa, dochodziło do wielu konfliktów i podziałów. Poznałeś już historię Schizmy Wschodniej (1054 r.) i Reformacji (XVI w.). Chrześcijaństwo na przestrzeni wieków doznało bolesnych podziałów, czego skutki widoczne są do dziś. Wciąż jednak wierzymy, modlimy się i podejmujemy różne działania, aby wszyscy chrześcijanie zjednoczyli się w jednym Kościele. Pierwszym etapem na drodze do jedności jest wzajemne poznanie.
2. Rozwiązanie do zadania 1
"Zgoda buduje, niezgoda rujnuje” (Gdy ludzie żyją w zgodzie mogą osiągnąć wiele. Gdy brakuje zgody ludzie nie potrafią współpracować i często okazuje się, że nie tylko nie ma żadnych owoców ich trudu, ale również ulega zniszczeniu to, co do tej pory zostało już wykonane.) 
Rozwiązanie do zadania 4
Podobieństwa i różnice między Kościołami i wspólnotami chrześcijańskimi:

Cecha / Kościół rzymskokatolicki / Kościół prawosławny / Wspólnoty protestanckie / Anglikanizm

Sakrament chrztu świętego / Tak / Tak / Tak / Tak
Sakrament kapłaństwa / Tak / Tak / Nie / Nie
Zwierzchnictwo papieża / Tak / Nie / Nie / Nie
Kult Matki Bożej / Tak / Tak / Nie / nie
Kult świętych / Tak / Tak / Nie / Nie

Wiara w czyściec / Tak / Tak / Nie / Nie

3. Wykonaj zadanie 2 i 3 w zeszycie ćwiczeń oraz pomódl się o jedność chrześcijan: Ojcze nasz.


..................................................................................................................................................

18.05.20202
Klasa 2

Temat: Papież kieruje kościołem na ziemi (temat 40 strona 120 -121)

1. Są takie osoby, które na trwałe wpisały sie w ludzką pamięć oraz historię Polski, świata i Kościoła. Taką osobą jest niewątpliwie święty papież Jan Paweł II nasz wielki rodak. 18 maja 2020 roku mija dokładnie 100 lat od urodzin Karola Wojtyły. Z okazji rocznicy urodzin polscy artyści nagrali specjalną piosenkę. Posłuchaj:
Link
2. Obejrzyjcie filmik- „Święty Jan Paweł II, życie Świętego Papieża”
Link
3. Uzupełnijcie temat w książce
Uzupełnijcie temat w książce
Ćwiczenie w podręczniku: Napisz, czym zajmuje się papież.
(ROZWIAZANIE. Pielgrzymuje do różnych krajów, aby spotkać się z chrześcijanami, czuwa nad bezbłędnym przekazywaniem wiary, kieruje Kościołem na ziemi, ogłasza świętych, pisze dokumenty, np.: encykliki, udziela sakramentów).
4. Zaśpiewajcie piosenkę - „Dom na Skale”
Link
5. Dla chętnych puzzle
Link
LinkTemat: Jezus opiekuje się nami. (temat 41 strona122-123)
1. Obejrzyjcie filmik - „Cuda Jezusa”
Link
2. Uzupełnijcie temat w książce
3. Zaśpiewajcie piosenkę- Przyjaźń to największy dar
Link18.05.2020 r.
Religia klasa 3
Temat: Jezus jest obecny pod postacią chleba i wina (temat 39 strona 138)
I. Obejrzyjcie filmik- Brat Franciszek. Co to jest Eucharystia czyli Komunia święta?
Link
II. Uzupełnienie tematu w książce
III. Wykonaj prace domową
IV. Kolejna pieśń na komunię –„Niech będzie chwała i cześć Jezusowi”
Link
V. Dla chętnych puzzle
Link
Link


Temat: Eucharystia uczy nas miłości (temat 40 strona 140)
I. Filmik co to jest Eucharystia?
https://www.youtube.com/watch?v=UWHPemMyVQ4
II. Uzupełnijcie temat w książce
III. Wykonajcie prace domową
IV. Kolejna pieśń na komunię- Zabierzemy Panie Jezu Cię do domu
Link
V. Dla chętnych puzzle
Link


Jan Paweł II - 100 lecie urodzin".
Są takie osoby, które na trwałe wpisały sie w ludzką pamięć oraz historię Polski, świata i Kościoła. Taką osobą jest niewątpliwie święty papież Jan Paweł II nasz wielki rodak. 18 maja 2020 roku mija dokładnie 100 lat od urodzin Karola Wojtyły. 
Zadanie na ocenę. Proszę narysujcie laurkę dla papieża i wyślijcie do mnie
Klasa 7
Temat: "Jan Paweł II - 100 lecie urodzin". (tematu nie ma w podręczniku)
1. Są takie osoby, które na trwałe wpisały sie w ludzką pamięć oraz historię Polski, świata i Kościoła. Taką osobą jest niewątpliwie święty papież Jan Paweł II nasz wielki rodak. 18 maja 2020 roku mija dokładnie 100 lat od urodzin Karola Wojtyły. 
Posłuchaj piosenkę jaką polscy artyści nagrali specjalną z okazji rocznicy urodzin .:
Link
2. Jest takie powiedzenie, które mówi, że nie ma ludzi niezastąpionych. Jednak Jan Paweł II był tak wyjątkowy, że prawdziwe są słowa piosenki "nie zastąpi Ciebie nikt".
Zapraszam Cię na spotkanie z naszym Rodakiem, Św. Janem Pawłem II – papieżem Polakiem:
Link
3. Pomódl się litanią do św. Jana Pawła II:
Link
4. Zadanie na ocenę. Do wyboru:
Narysuj portret papieża
lub
Test wiedzy o papieżu Janie Pawle II - odpowiedz na pytania
1. Kiedy urodził się Karol Wojtyła?
2.Jak miała na imię matka Karola Wojtyły?
3,Jakie imię nosił Ojciec Karola Wojtyły?
4. Jakiego koloru szaty, nosi papież?
5. Jaki pseudonim miał Karol Wojtyła w młodości?
6. Jakie było ulubione ciasto papieża
7. W jakiej miejscowości znajduje się pierwsza parafia Karola Wojtyły?
8. Kiedy dokonano zamachu na Ojca Świętego?
9. Kiedy zmarł Jan Paweł II?
10. Ile lat miał Karol Wojtyła gdy został wybrany papieżem?
11. Co oznaczają słowa: „Totus Tuus”?
12. Co oznaczają słowa : „Santo Subito”?
13. W co najczęściej Karol Wojtyła grał z kolegami w czasach młodości?
14. Ile pielgrzymek do Polski odbył Jan Paweł II?
15. Na jaką chorobę chorował Jan Paweł II


TEMAT: Schizma wschodnia.(TEMAT 38)
1.Obejrzcie filmik- Schizma wschodnia.
Link
2. Przeczytajcie temat z książki
3. Zadanie na ocenę. Odpowiedz na pytanie w zeszycie. Jak mogę przyczynić się do jedności chrześcijan?


Klasa 8
Temat: "Jan Paweł II - 100 lecie urodzin". (tematu nie ma w podręczniku)
1. Są takie osoby, które na trwałe wpisały sie w ludzką pamięć oraz historię Polski, świata i Kościoła. Taką osobą jest niewątpliwie święty papież Jan Paweł II nasz wielki rodak. 18 maja 2020 roku mija dokładnie 100 lat od urodzin Karola Wojtyły. 
Posłuchaj piosenkę jaką polscy artyści nagrali specjalną z okazji rocznicy urodzin .:
Link
2. Jest takie powiedzenie, które mówi, że nie ma ludzi niezastąpionych. Jednak Jan Paweł II był tak wyjątkowy, że prawdziwe są słowa piosenki "nie zastąpi Ciebie nikt".
Zapraszam Cię na spotkanie z naszym Rodakiem, Św. Janem Pawłem II – papieżem Polakiem:
Link
3. Pomódl się litanią do św. Jana Pawła II:
Link
4. Zadanie na ocenę. Do wyboru:
Narysuj portret papieża
lub
Test wiedzy o papieżu Janie Pawle II - odpowiedz na pytania
1. Kiedy urodził się Karol Wojtyła?
2.Jak miała na imię matka Karola Wojtyły?
3,Jakie imię nosił Ojciec Karola Wojtyły?
4. Jakiego koloru szaty, nosi papież?
5. Jaki pseudonim miał Karol Wojtyła w młodości?
6. Jakie było ulubione ciasto papieża
7. W jakiej miejscowości znajduje się pierwsza parafia Karola Wojtyły?
8. Kiedy dokonano zamachu na Ojca Świętego?
9. Kiedy zmarł Jan Paweł II?
10. Ile lat miał Karol Wojtyła gdy został wybrany papieżem?
11. Co oznaczają słowa: „Totus Tuus”?
12. Co oznaczają słowa : „Santo Subito”?
13. W co najczęściej Karol Wojtyła grał z kolegami w czasach młodości?
14. Ile pielgrzymek do Polski odbył Jan Paweł II?
15. Na jaką chorobę chorował Jan Paweł II

Temat: "Polska wobec reformacji". (temat 37)
1. Po wystąpieniu Marcina Lutra i oderwaniu się jego zwolenników od Kościoła katolickiego stosunki pomiędzy protestantami a katolikami układały się różnie. Często panowała wrogość, która prowadziła do przemocy i krwawych wojen. Spowodowały one śmierć wielu ludzi, a także wyniszczenie gospodarcze wielu krajów i biedę. Wyjątkiem na tle ówczesnej Europy była Polska, gdzie ludzie różnych wyznań i religii żyli zgodnie obok siebie. 
2. O konfliktach religijnych w Europie i tolerancji w Polsce przeczytaj w podręczniku na str. 119-121. Zobacz:
Link
3. Zwróć uwagę na definicję słowa "tolerancja" (podręcznik str. 121). Pomyśl, co to znaczy być tolerancyjnym?
4. Wykonaj dwa dowolne zadania w zeszycie ćwiczeń i prześlij.
5. Pomódl się o jedność między wyznawcami Chrystusa: Ojcze nasz.


..................................................................................................................................................

11.05.2020 r.

Religia klasa II

Temat: Duch Święty duszą Kościoła (temat 39 strona 118-119)
1. Obejrzyjcie program ziarno Przyjdź Duchu Święty  POLECAM
Link
2. Uzupełnijcie temat w książce
3. Zaśpiewajcie piosenkę- Duchu Święty przyjdź
Link

4. Dla chętnych kolorowanka
Link
Temat: Objawienia w Fatimie (tematu nie ma w podręczniku)
1. Obejrzyjcie film dla dzieci o objawieniach Matki Bożej w Fatimie
Link
2. Kolorowanka –Matka Boża Fatimska
Link
3. Puzzle „Pastuszkowie z Fatimy z Matką Bożą”
Link
4. Zadanie na ocenę. Namalujcie Matki Bożej z Fatimy i wyślijcie efekty swojej pracy wyślijcie na emaila

Klasa III

Temat: Eucharystia ofiarą Chrystusa i Kościoła (temat 37 strona 132)
I. Obejrzyjcie Katecheza nr 37, klasa III. Eucharystia ofiarą Chrystusa i Kościoła.
Link
II. Uzupełnienie tematu w książce
III. Zadanie na ocenę. Wykonaj prace domową
IV. Kolejna pieśń na komunię- Kiedyś o Jezu chodził po świecie
Link


Temat: Przygotowanie i przyniesienie darów. (temat 38 strona 135)
I. Proszę Was obejrzyjcie krótki filmik- „Przygotowanie darów”
Link
II. Uzupełnienie tematu w książce
III. Zadanie na ocenę. Wykonaj prace domową
IV. Kolejna pieśń na komunię –Wszystko Tobie oddać pragnę
Link


klasa VII

TEMAT: Rozwój Kościoła w średniowieczu. (temat 36)
1. Obejrzyjcie filmik - Rozwój Kościoła w średniowieczu
Link
2. Przeczytajcie temat z książki
3. Zadanie na ocenę. Znajdź i zapisz zeszycie informacje na temat jednego z wybranych świętych żyjących w średniowieczu. Odpowiedz na pytania. Gdzie żył? Czym się wyróżniał? Czym się zasłużył dla kościoła, czyim jest patronem? (7-8 zdań)


Temat: Święty Benedykt i jego Reguła
1.Obejrzyjcie filmik - Święty Benedykt
Link
2. Przeczytajcie temat z książki
3. Zadanie na ocenę do wyboru.
Wykonajcie zadanie 1, 2 i 3 w zeszycie ćwiczeń
LUB
Wyszukaj informacji z Internetu o siostrze św. Benedykta- Scholastyce, która odegrała również istotną role w kształtowaniu się monastycyzmu. Napisz o niej kilka zdań


klasa VIII

Temat: Dzieło Soboru Trydenckiego. (temat 35)
I. Zapoznajcie się z katechezą – „Dzieło Soboru Trydenckiego”
Link
II. Przeczytaj tematu z książki
III. Zadanie na ocenę. Wymień najważniejsze postanowienia Soboru Trydenckiego i prześlijcie na emaila.

Temat: Kultura baroku odpowiedzią na reformację (temat 36)

I. Zapoznajcie się z katechezą – „Kultura baroku odpowiedzią na reformację”
Link
II. Przeczytanie tematu z książki
III. Zadanie na ocenę. Uzupełnienie zadania w zeszycie ćwiczeń i prześlij rozwiązanie na emaila

..................................................................................................................................................

04.05.2020 roku

Religia klasa II

Temat: Umiemy się dzielić (temat 37 strona 113-115)
I. Obejrzyjcie filmik- uczynki miłosierdzia względem ciała. (przyda się do uzupełnienia zadania w podręczniku)
Link
II. Uzupełnijcie temat w książce
III. Dla chętnych. Gra uczynki miłosierdzia
Link


Temat: Zesłanie Ducha Świętego (temat 38 strona od 116 do 117)

I. Bardzo proszę pokażcie  dzieciom   filmik  - Zesłanie Ducha Świętego
Link
II. Uzupełnijcie temat w książce
III. Filmik ziarno Zesłanie Ducha Świętego  POLECAM
Link
IV. Dla chętnych.
Pokoloruj moment Zesłania Ducha Świętego –kolorowanki online
Link
Link
Piosenka  do posłuchania  Duch Święty niech jednoczy nas 
Link


Religia klasa 3

04.05.2020 r.

Temat: Powierzamy Bogu siebie i innych. (temat 35 strona 123)
I. Przeczytaj: W czasie Mszy świętej, po wyznaniu wiary następuje moment, w którym wierni zwracają się do Boga we wszystkich intencjach, z którymi przyszli na Eucharystie. Modlitwa wiernych jest ufnym powierzeniem wszystkich spraw Panu Bogu, powierzeniem Mu innych ludzi, ich problemów i ich radości, a także samych siebie.

II. Obejrzyjcie przykładową modlitwę wiernych
Link
III. Uzupełnij temat w książce
IV. Wykonaj prace domową (2 przykłady bo 2 wam przesyłam gotowe, abyście wiedzieli o co chodzi)
V. Postarajcie się śpiewać w domu pieśni, które wam będę podsyłała (to są pieśni na komunię) . To bardzo ważne żebyście umieli śpiewać. Każdy głoś jest potrzebny, jest po prostu na wagę złota.
Dzisiaj - Jeden chleb
LinkTemat: Ustanowienie Eucharystii. (temat 36 strona 128)

I. Na początek filmik co to jest Eucharystia?
Link
II. Uzupełnienie tematu w książce
III. Wykonaj prace domową
IV. Kolejna pieśń na komunię –„Oto jest dzień”
Link
V. Dla chętnych
kolorowanki 
Link
Link
Link


04.05.2020 r.
Religia klasa VII
Temat: Trudności w głoszeniu Ewangelii (temat 34)

1. Zapoznajcie się z prezentacja - Trudności w głoszeniu Ewangelii
Link
2. Przeczytanie tematu z książki
3. Posłuchajcie piosenki –wiele jest serce
Link
Temat: Wyznanie wiary Kościoła (temat 35)
1. Proszę obejrzycie filmik -Co to znaczy "wierzyć w Boga?"
Link
2. Przeczytajcie temat z podręcznika.
3. Zadanie na ocenę. Odpowiedz na pytania na podstawie informacji z podręcznika lub innych źródeł informacji i mi prześlijcie
1. Co to jest sobór?
2. Kiedy odbył się sobór w Nicei?
3. Co postanowiono na soborze w Nicei?
4. Kiedy odbył się sobór w Konstantynopolu?
5. Jakie decyzję na nim podjęto?


04.05.2020 r.
Religia klasa VIII
Temat: Chrześcijański wymiar epoki odrodzenia(teamy 33)
1. Zapoznajcie się z krótkim filmikiem –„Chrześcijański wymiar epoki odrodzenia”
Link
2. Przeczytaj temat z podręcznika
3. Zadanie na ocenę. Wykonajcie zadanie w zeszycie ćwiczeń i mi prześlijcie rozwiązania.


Temat: Przyczyny i przebieg reformacji (temat 34)
1. Obejrzyjcie filmik – Marcin Luter
Link
2. Przeczytajcie temat z kiszki

3. Zadanie na ocenę. Wykonajcie zadania 1 i 2 w zeszycie ćwiczeń i mi prześlijcie rozwiązania.
.................................................................................................................................................

27 kwietnia 2020 roku

Religia klasa II

Temat: Sakramenty w służbie komunii (temat 36 strona 108-110)
I. Obejrzyjcie filmik- Co to jest małżeństwo?
Link
II. Obejrzyjcie filmik- Jakie są stopnie sakramentu święceń?
Link
III. Uzupełnijcie temat w książce
IV. Dla chętnych puzzle o małżeństwie
Link
Link
Link

27.04.2020 r.
Religia klasa 3

Temat: Jezus rozmawia z nami podczas liturgii słowa (temat 33 strona 118-1190
I. Przeczytanie ze strony 118 tekst ewangelii lub wysłuchaj go
Link
1. Uzupełnienie tekst z podręcznika
2. Filmik –„Uczniowie w drodze do Emaus”
Link
4. Zadanie na ocenę. Wykonaj pracę domowa i mi prześlij na e-maila
5. Dla chętnych kolorowanka –Jezus na drodze do Emaus
Link


Temat: Wyznajemy  nasza wiarę. (temat 34 ze strony 120—122)
I.                    „ Wyznanie wiary - Credo mszalne”  
Link
II.                Uzupełnienie zadania z książki
III.             Zaśpiewanie piosenki Wierzę w Ciebie Boże
Link
IV. Zadanie na ocenę. Wykonaj pracę domowa i mi prześlij na e-maila
V.             Dla chętnych - Roksana Węgiel szczerze o Bogu i wierze.
Link


27.04.2020 r.
Religia klasa VII

Temat: Święty Piotr i Paweł filarami Kościoła (temat 32)
I. Zapoznanie się z :
historia świętego Piotra
Link
II. Przeczytanie tematu z książki
III. Zadanie na ocenę. Odpowiedzcie na pytania i mi prześlijcie odpowiedzi na e-maila.
1. Jakie imię otrzymał Szymon od Jezusa?
2. Co ono znaczyło?
3. Kiedy i ile razy św. Piotr wyparł się Jezusa?
4. Jak miał na imię brat świętego Piotra ?
5. Kiedy i gdzie św. Piotr poniósł śmierć?
6. Święty Piotr jest patronem, którego zawodu?Temat: Prześladowanie chrześcijan (temat 33)
I. Zapoznaj się z historią świętego Pawła
Link' target='_blank'>Link

II. Przeczytajcie proszę temat o prześladowaniu chrześcijan
III. ZADANIE NA OCENĘ: Odpowiedzcie na pytania i mi prześlijcie odpowiedzi na e-maila
1. Kim był św. Paweł prze swoim nawróceniem?
2.Jak wyglądało jego nawrócenie?
3. Ile listów napisał święty Paweł?
4. Ile było podróży misyjnych św. Pawła?
5.Kiedy, gdzie i w jaki sposób zginął święty Paweł?
6. Dlaczego św. Piotra i św. Pawła nazywamy filarami Kościoła?


27.04.2020 r.
Religia klasa VIII

Temat: Święta Jadwig i chrystianizacja Litwy (teamy 32)
1. Zapoznajcie się biografią świętej Jadwigi (polecam fajnie opowiedziane)
Link
2. Przeczytaj temat z podręcznika
3. Zadanie na ocenę. Wykonajcie zadanie w zeszycie ćwiczeń i mi prześlijcie rozwiązania.


Temat: Matka Boża Królowa Polski (temat 53)
1. Obejrzyjcie program ziarno – Święta 3 maja (w prosty i czytelny sposób są wyjaśnione zagadnienia dotyczące tematu)
https://vod.tvp.pl/video/ziarno,swieta-3-maja,42206419
2. Przeczytajcie temat z kiszki
3. Zadanie na ocenę. Wykonajcie zadania w zeszycie ćwiczeń i mi prześlijcie rozwiązania.
4. Notatka
Od wielu wieków nasza Ojczyzna znajduje się pod szczególną opieką Matki Bożej, która jest Królową Polski. Także dzisiaj bardzo potrzebna jest Jej opieka i pomoc. Maj jest szczególną okazją do tego, żeby poprosić Maryje o wstawiennictwo u Boga za nas samych, nasze rodziny, Ojczyznę i cały świat.
5. Zachęcam was do wysłuchania pieśni Królowo Polska
Link

.................................................................................................................................................

KLASA II 20 kwietnia 2020 roku
1. Temat: Święto Bożego Miłosierdzia (tematu tego nie ma w książce). W najbliższą niedziela pierwszą po Wielkanocy obchodzone jest Święto Bożego Miłosierdzia, tak więc warto ten temat omówić teraz.
I. Obejrzyjcie filmik św. Faustyna Kowalska
Link
I. Pokoloruj kolorowankę związane z Bożym Miłosierdziem-według obrazu
Link
II. Dla chętnych- zaśpiewaj piosenkę- Jezu Ufam Tobie (teledysk)
Link

2. Temat: Bóg uzdrawia w sakramentach (temat 35 strona 105-107)\
I. Obejrzyjcie filmik
• Co to jest spowiedź?
Link
• Co to jest namaszczenie chorych?
Link
II. Uzupełnij zadania z podręcznika
III. Dla chętnych quiz o Wielkanocy
LinkKLASA III na 20 kwietnia 2020 roku

1. Temat: Ewangelia najważniejszym tekstem liturgii słowa (temat 32 strona 115-117)
I. Obejrzyjcie filmik Gienek Washable: Przypowieść o siewcy.
Link
II. Przeczytaj ze strony 117 fragment Ewangelii o siewcy.
III. Przepiszcie sobie do książki rozwiązane zadanie. (strona 116, które wam wyśle )
IV. Wykonajcie zadanie ze str. 117 (np.: w 1 okienku namalujcie drogę i ptaki , które wydziobują ziarna itd.
V. Siewca - Piosenka z serii filmów "Domek na Skale"
Link
VI. kolorowanka online
Link
VII. Praca domowa- naucz się dialogu przed Ewangelią i po Ewangelii (jestem przekonana, że wszyscy go znają)
VIII. Puzzle dla chętnych
Link
Link
Link


KLASA VII 20 .04.2020 r.

30. Temat: Pierwsza wspólnota chrześcijańska.
I. Obejrzyjcie filmik - CZYM DLA CIEBIE JEST? - WSPÓLNOTA
Link
II. Przeczytajcie temat z podręcznika
III. Uzupełnijcie z zeszytu ćwiczeń zadanie 1 ze strony 40
IV. Notatka
Pierwsza wspólnota chrześcijańska powstała i rozwijała się w Jerozolimie. Charakteryzowały ją: wspólna wiara w Jezusa, wspólna Eucharystia, wspólna modlitwa, wspólne dobra materialne. Każdy chrześcijanin jest odpowiedzialny za wspólnotę Kościoła, szczególnie za własna parafię

31. Temat: Powstanie Ewangelii
I. Zapoznajcie się z filmikiem Powstanie Ewangelii
Link
II. Przeczytajcie temat z podręcznika
II. Uzupełnijcie z zeszytu ćwiczeń zadanie 1, 2 ze strony 41 i 42 .
III. Notatka
„Ewangelia oznacza Dobra Nowinę o zbawieniu. Słowa wypowiadane przez Chrystusa, a także jego czyny stanowiły pierwszy etap powstania Ewangelii. Następnie apostołowie, posłuszni poleceniu swojego Mistrza, przez długi czas przekazywali ludziom Dobra Nowinę ustnie. Później przekaz został spisany w księgach Ewangelii.
IV. Zaśpiewajcie piosenkę –„Wiele jest serc, które czekają na Ewangelię..."
Link

KLASA VIII 20.04.2020 r.
30.Temat: „Ani żadnej rzeczy…”
I. Obejrzyj prezentację - Świat Młodych - przykazanie 9 i 10
Link
II. Przeczytaj temat z podręcznika
III. Uzupełnij zadania 1 i 2 z zeszytu ćwiczeń
IV. Notatka
Dziesiąte przykazanie Dekalogu stoi na straży właściwych relacji do dóbr materialnych. Pragnienie posiadania i dążenie do posiadania dóbr, w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb człowieka i zapewnienia mu godziwych warunków życia, nie jest złem. Staje się nim dopiero, gdy owo pragnienie staje się ważniejsze niż Pan Bóg i drugi człowiek. Prowadzi wówczas do wielu poważnych wykroczeń moralnych.
V. Zadanie dla chętnych na 6:
• Wykonaj prezentacje multimedialną pt.: Trzeba bardziej być niż mieć.
lub
• Rozwiń w zeszycie słowa świętego Jana Pawła II :Trzeba bardziej być niż mieć.

31.Temat:Przykazania kościelne.
I. Obejrzyjcie filmik przekazania kościelne
Link
II. Przeczytaj temat z podręcznika
III. Uzupełnij zadania 1 i 2 z zeszytu ćwiczeń na ocenę (prześlij na e-maila rozwiązanie).
IV. Notatka
Przykazania kościelne są ściśle wiązane z przykazaniami Bożymi. Określają one minimalne wymagania, do których zobowiązany jest każdy katolik. Dzięki nim dokładnie wiemy, w jaki sposób mamy postępować.


.......................................................................................................................................................

KLASA II

06.04.2020
Temat: Każda niedziel pamiątką Zmartwychwstania
I. Obejrzyjcie film dla dzieci – Zmartwychwstanie Jezusa
Link
II. Pokolorujcie obrazek i odczytajcie hasło oraz wykonaj zadanie na następnej stronie.
III. Zaśpiewajcie piosenkę” Jezus zwyciężył”
Link
IV.
Pokoloruj kolorowanki
Link
Link

Link
V. DLA CHĘTNCH puzzle
Link

Link

Temat: Przeżywamy Wielki Tydzień (temat 54 strona 160-161)
I. Obejrzyj program ziarno Misterium Wielkiego Tygodnia
Link
II. Wklej naklejki w odpowiednie miejsca w tabeli.

30.03.2020

Temat: Eucharystia darem Boga.( 32 temat ze strony 98 i 990

I. Na początek filmik co to jest Eucharystia?
Link
II. Uzupełnijcie temat w książce
III. Zaśpiewajcie sobie piosenkę "kiedyś wino i chleb"
Link
IV. Dla utrwalenia obejrzycie sobie filmik Brat Franciszek. Co to jest Eucharystia czyli Komunia św?
Link

V. Dla chętnych kolorowanki

Link
Link
Link

VI Praca domowa - postaraj się codziennie odmawiać pacierz w intencji ustąpienia epidemii

Temat: Stół słowa i stół chleba
I. Obejrzyj prezentacje dotyczącą tematu
II. Uzupełnij temat w książce, nie zapomnij pokolorować.
III. Dla chętnych - puzzle
Link
Link

23.03.2020
Ponieważ szkoły pozostają zamknięte, zachęcam wszystkich uczniów do skorzystania z propozycji jezuickiej TV Live „Mocni w Duchu”. Codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 11.00 – 12.30 będzie emitowany program dla dzieci, zawierający treści biblijne i ewangelizacyjne, przekazywane za pomocą metod aktywizujących oraz interakcyjnych, np. śpiewy, nauka kroków do piosenek, rysowanie, itp.
Program dedykowany jest dla dzieci w wieku od sześciu lat do jedenastu lat, tzn. od zerówki do czwartej/piątej klasy.
Najlepiej subskrybować kanał i kliknąć dzwoneczek, żeby mieć o nim przypomnienia. Warto uruchomić go na telewizorze lub ekranie komputera.
Poniżej link do prezentacji „Mocni w Duchu” Tv Live dla dzieci:
Link
Link do strony „Mocni w Duchu” TV Live, gdzie mają miejsce transmisje na żywo:
Link

Temat: Sakramenty wprowadzające w życie chrześcijańskie (31 z podręcznika str.95)
1. Uzupełnij temat z książki.
2. Pokoloruj kolorowanki online
Link

http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/stacja-druga-jezus-bierze-krzyz-na-swoje-ramiona

3. Dla chętnych – pośpiewaj różne piosenki
Link
Link
Link
Link


.......................................................................................................................................................

klasa III
(wszystko szczegółowo znajduje się w e-milach, które zostały wysłane do poszczególnych rodziców uczniów klasy 3)

06.04.2020

TEMAT 30 ZE STRONY 110 W CZASIE MSZY ŚWIĘTEJ SŁUCHAMY SŁOWA BOŻEGO
I. Obejrzyjcie krótki filmik o celniku Zacheuszu
https://www.youtube.com/watch?v=ntgXY0aBri4
II. Dla utrwalenia prezentacja film o Zacheuszu (ta historia przyda się do pracy domowej)
Link
III. Uzupełnijcie temat w książce
IV. Pokoloruj obrazki online
Link
V. Ułóż sobie puzzle
Link
Temat: Stół słowa Bożego. (książka temat 31 strona 113)
I. Przeczytaj ze strony 113 fragment Ewangelii o domu na skale.
II. Przepiszcie sobie do książki rozwiązanie zadań.
III. Obejrzyjcie sobie filmik z programu ziarno –„Dom na skale”
Link
IV. Dom na skale (Człowiek roztropny) - Piosenka z serii filmów "Domek na Skale"
Link
V. Kolorowanki online
Link
VI. W ramach odskoczni możecie sobie ułożyć puzzle
Link

DLA CHĘTNYCH
Wysyłam linki do programu ziarno związane ze świętami wielkanocnymi
Ziarno Niedziela Palmowa
Link
Misterium Wielkiego Tygodnia
Link
Post który daje radość
Link

Piosenki z pokazywaniem
Gdy Na Morzu Wielka Burza
Link
Sercem Kocham Jezusa
Link
Niebo Jest w Sercu Mym
Link
Różne dzieci są na świecie
Link


30.03.2020
Temat: Bóg przebacza człowiekowi.(książka temat 26 strona 97-99)
I. Gra interaktywna
Link
W tej grze będziecie mieli 3 zadania do wykonania
1.Pod jedynką obejrzyjcie film.
2.Pod dwójką narysujcie w zeszycie moment, w którym syn wraca do ojca.

3 Pod trójką nauczcie się śpiewać piosenki przepraszam Cię Boże.

II. Uzupełnij zadania z książki
III. Na nudę nowe piosenki

Temat: : Sakrament pokuty i pojednania. (książka temat 27 strona 100-102)

I. Obejrzyjcie sobie filmik dotyczący spowiedzi
Link
II. Nauczcie się formuły spowiedzi
III. Uzupełnij zadania z książki

IV. Zagadki, filmiki, różne ciekawe zadania dotyczące spowiedzi znajdziecie tutaj
Link.....................................................................................................................................................

KLASA VII

23.03.2020
Temat: Maria z Nazaretu
1.Obejrzyj film
Link
Po obejrzeniu filmu odpowiedzcie na podane pytania :
1.Ile lat miał Józef, gdy prosił Maryi rodziców o jej rękę?
2.Jaka była pora roku, gdy Józef z Maryją musieli iść do Betlejem?
3.Co zerwała Maryja z ogrodu Rabbiego i przyniosła Jezusowi?
Odpowiedzi proszę przesłać na e-maila

Temat: ”Nie będziesz brał imienia Pana, Boga swego , nadaremnie”
1.Przeczytajcie temat z podręcznika
2.Wykonajcie zadanie 1,2 i 3 strona 36, 37 -zeszyt ćwiczeń .

30.03.2020
1 Temat: Wiara chrześcijańska i jej cechy.
I. Na dobry początek obejrzycie sobie filmik zachęcający do modlitwy do, której również i ja was gorąco zachęcam
Link
II. Przeczytajcie temat z podręcznika.
III. Uzupełnijcie ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń
• ćwiczenie 1 Skojarzenia ze słowem wiara
(np: odp: Bóg, zaufanie, nadzieja na lepsze życie po śmierci, wytrwałość, kościół, odwaga, jedna z cnót)podałam wam przykłady, ale jeśli macie inne pomysły to super.
• ćwiczenie 2 Wypisz główne prawdy wiary
• ćwiczenie 3 Wypisz trzy cechy wiary i wyjaśnij znaczenie
1)wiara jest łaską ( czyli dana człowiekowi od Pana Boga z a darmo)
2) wiara jest konieczna do zbawienia (Wiara to odpowiedź na głoszoną Ewangelię-kerygmat. Przyjmujesz Ewangelię =Jezusa - przyjmujesz zbawienie. Odrzucasz Jezusa, odrzucasz zbawienie.)
3) wiara jest początkiem życia wiecznego (wiara pozwala już tu na ziemi doświadczać radości, miłości z kontaktu z Panem Bogiem)
IV. Śpiewać każdy może jeden lepiej drugi gorzej .Zachęcam was do śpiewu piosenki "gdyby wiara twa"
Link
V. Praca domowa - postaraj się codziennie odmawiać dziesiątek różańca w intencji ustąpienia epidemii.


Temat: Zesłanie Ducha Świętego.
I. Na początek filmik Gienek Washable: Zesłanie Ducha Świętego.
Link
II. Dla pogłębienia tych informacji przeczytajcie temat z podręcznika.
III. Wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń (troszkę wam pomogę)
• ĆWICZENIE 1-rozwiąż krzyżówkę
(rozwiązanie: woda, komunia, kościół, grzechów, świeca,spowiedź, dziesięć, święconka, apostołowie, Maryja)
• ĆWICZENIE 2- uzupełnij tekst
(rozwiązanie: pięćdziesiątnicy, szu
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.

BIP

NGO'

Flop'

NGO'
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Ksia23
14/01/2017 02:34
jak ktoś rozlicza PIT, to przekażcie [url=http://inik.pl/]1% podatku[/url] mojemu koledze

imienin
14/10/2016 01:15
Dzień chłopaka przeleciał smiley

gumisie135
27/03/2013 16:47
firmy.poznan24h.pl- warto zajrzeć!smiley