Strona Główna · Ogłoszenia · Linki · Plan lekcji · OKE · KO- Lublin · MEN · CKE Październik 30 2020 02:26:42
Nawigacja
Strona Główna
STOWARZYSZENIE
Historia szkoły
Kadra Pedagogiczna
Historia miejscowosci
DOKUMENTY SZKOLNE
Zdalne nauczanie
Ogłoszenia
Droga do szkolnego sukcesu
Linki
Galeria
Plan lekcji
Szukaj
Ochrona danych osobowych

Dla Rodziców
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 40
Najnowszy Użytkownik: Zigi37
Witamy
Witamy na stronie naszej szkoły
klasa III
1.04.2020 – 3.04.2020


1.04.2020
Temat dnia: Baśniowy świat.

Edukacja polonistyczna
1. Przeczytajcie z jakich elementów składa się zaproszenie ( zadanie 1 na stronie 56 w zeszycie ćwiczeń).
2. Napiszcie zaproszenie na koncert muzykantów z Bremy (dokładnie przeczytajcie polecenie na stronie podanej powyżej).
To zadanie będzie podlegało ocenie.

Edukacja matematyczna
1. Proszę w dalszym ciągu ćwiczyć umiejętność wykonywania obliczeń według podanego wzoru. Zróbcie proszę zadanie 2 na stronie 33 w zeszycie ćwiczeń.
2. Kolejne zadanie dla Was to powtórka zapisu liczb cyfrowo, korzystając ze słownego zapisu podanych liczb ( zadanie 1 strona 34 zeszyt ćwiczeń ) i odwrotnie ( zadanie 2 na stronie 34 w zeszycie ćwiczeń).

INFORMACJA:
Jakub, Sandra, Paula wykonują wszystkie podane zadania, Julia i Elżbieta wykonują zadanie z edukacji polonistycznej oraz z edukacji matematycznej zadanie 1 i 2 na stronie 34 w zeszycie ćwiczeń).


2.04.2020r.
Temat dnia: Nasze marzenia.

Edukacja polonistyczna
1. Jeszcze raz przeczytajcie wiersz pt. Marzenie i narysujcie w zeszycie przedmiotowym swoje marzenie i podpiszcie: Moim marzeniem jest…

2. Zróbcie proszę zadanie 2 i 3 na stronie 60 w zeszycie ćwiczeń.

Edukacja techniczna
1. Proszę o wykonanie jednej z poniższych prac:
a/ baranek wielkanocny z patyczków higienicznych (patyczki do uszu) i klamerek do bielizny.
b/ stroik wielkanocny (zasiana rzeżucha lub owies + dekoracja wg własnego pomysłu) (wysyłamy zdjęcie do następnej środy lub czwartku).
Praca będzie podlegać ocenie.

INFORMACJA:
Wskazane zadania wykonują wszyscy uczniowie.


3.04.2020r.

Temat dnia: Lepszy świat.

Edukacja polonistyczna
1. Wpiszcie do zeszytu przedmiotowego notatkę dotyczącą baśni i napiszcie tytuły znanych baśni.

Baśń – utwór narracyjny o treści fantastycznej, którego fabuła przedstawia dzieje bohaterów swobodnie przekraczających granice między światem realistycznym, a fantastycznym, rządzonym przez siły nadnaturalne.

Przykłady baśni:
-
-
-
-
-

2. Zróbcie proszę zadanie 1 na stronie 58 w zeszycie ćwiczeń.

Edukacja matematyczna

1. Proszę rozwiążcie zadania z treścią – zadanie 3 na stronie 34 i zadanie 1 na stronie 35 w zeszycie ćwiczeń.

INFORMACJA
Jakub, Sandra i Paula robią wszystkie zadania, Julia i Elżbieta robią zadania z edukacji polonistycznej oraz z edukacji matematycznej - zadanie 2 na stronie 35 w zeszycie ćwiczeń.


......................................................................................................................................................

25.03.2020r. – 31.03.2020r.

25.03.2020
Temat dnia: Różne czasy gramatyczne
1. Proszę w zeszycie do edukacji polonistycznej napisać datę dzisiejszą, wczorajszą i jutrzejszą
24.03.2020 25.03.2020 26.03.2020
(wczoraj) (dziś) (jutro)

Pod każdą datę proszę napiszcie, co robiliście wczoraj, co robicie dziś i co będziecie robić jutro.
2. Przerysuj podaną tabelę do zeszytu i podane po lewej stronie czasowniki, napisz w odpowiednim czasie.

Czasownik Czas przeszły Czas teraźniejszy Czas przyszły
siedzę
koloruję
skaczę
gotuję

3. Przesyłam Wam treść wiersza Jana Brzechwy pt. Wrona i ser, proszę o wypisanie z wiersza czasowników, pojawiających się w różnych czasach. Proszę obok czasownika napisać jaki to jest czas (przeszły, teraźniejszy czy przyszły).
WRONA I SER
„Niech mi każdy powie szczerze,
Skąd się wzięły dziury w serze?”

Indyk odrzekł: „Ja właściwie
Sam się temu bardzo dziwię”.

Kogut zapiał z galanterią:
„Kto by też brał ser na serio?”

Owca stała zadumana:
„Pójdę, spytam się barana”.

Koń odezwał się najprościej:
„Moja rzecz to dziury w moście”.

Pies obwąchał ser dokładnie:
„Czuję kota: on tu kradnie!”

Kot udając, że nie słyszy,
Miauknął: „Dziury robią myszy”.

Przyleciała wreszcie wrona:
„Sprawa będzie wyjaśniona,
Próbę dziur natychmiast zrobię,
Bo mam świetne czucie w dziobie”.

Bada dziury jak należy,
Każdą dziurę w serze mierzy,
Każdą zgłębia i przebiera -
A gdzie ser jest? Nie ma sera!

Indyk zsiniał, owca zbladła:
„Gwałtu! Wrona ser nam zjadła!”

Na to wrona na nich z góry:
„Wam chodziło wszak o dziury.
Wprawdzie ser zużyłam cały,
Ale dziury pozostały!
Bo gdy badam, nic nie gadam,
I co trzeba zjeść, to zjadam.
Trudno. Nikt dziś nie docenia
Prawdziwego poświęcenia!”

Po czym wrona, jak to ona,
Poszła sobie obrażona.

4. Napiszcie 5 dowolnych czasowników w każdym czasie.
Proszę o przesłanie zdjęcia zrobionych zadań w zeszycie na naszego e-maila klasowego. Każda praca będzie oceniona.


Edukacja matematyczna
1. Korzystając z podanych cyfr : 7, 0, 9, 5, zapisz liczby zgodne z poleceniem:
a/ dowolna liczba trzycyfrowa,
b/ dowolna liczba dwucyfrowa z cyfrą jedności większą niż 5,
c/ dowolna liczba trzycyfrowa, której liczba setek jest większa od 7.

2. Korzystając z podanych cyfr: 2,4,6,8, zapisz liczby zgodne z poleceniem:
a/ pięć liczb dwucyfrowych,
b/ trzy liczby dwucyfrowe większe od 20,
c/ cztery liczby dwucyfrowe mniejsze od 60,
d/ pięć liczb trzycyfrowych,
e/ trzy liczby trzycyfrowe większe od 428,
f/ cztery liczby trzycyfrowe mniejsze od 684,
g/ dwie liczby trzycyfrowe, w których liczba dziesiątek jest większa od liczby setek,
h/ dwie liczby dwucyfrowe, w których liczba jedności jest większa od liczby dziesiątek.

Podane zadania, proszę wykonać w zeszycie do edukacji matematycznej, później proszę o przesłanie zdjęcia na adres e-mailowy.
W zeszycie ćwiczeń proszę o wykonanie zadań: 5, 6, 7, 8 na stronie 31.

INFORMACJA:
Jakub, Sandra i Paula wykonują wszystkie zadania dotyczące edukacji polonistycznej oraz matematycznej, natomiast Julia i Elżbieta robią zadania z edukacji polonistycznej,
a z edukacji matematycznej zadanie 1, zadanie 2, zeszyt ćwiczeń ( zadanie 6 i zadanie 7 ).

26.03.2020
Temat dnia: Znaki interpunkcyjne

Edukacja polonistyczna
1. Zastanówcie się jakie znacie znaki interpunkcyjne i po co ich używamy.
2. Przeczytajcie informacje w materiale przesłanym na pocztę w załączniku.
3.Zapiszcie w zeszycie jedno zdanie oznajmujące, jedno zdanie pytające i jedno zdanie rozkazujące i wykorzystaniem znaków interpunkcyjnych.
4. Zróbcie zadania w zeszycie ćwiczeń (zadanie 1, 2, 4 strona 50-51).
5. Proszę poprawić poniższy tekst, wstawiając odpowiednie znaki interpunkcyjne, wielką lub małą literę. Poprawiony tekst wpiszcie do zeszytu.

witajcie? dzisiaj Idąc do domu wstąpiłam do sklepu mleczarskiego, Kupiłem smaczny ser z dziurami. Lubicie sery! Ja też, Przyniosę go do szkoły? Zróbcie z niego! Ciekawe serowe fantazje. Smacznego.

6. Proszę wstawić w tekście znaki interpunkcyjne (zadanie znajduje się w materiale dodatkowym zawartym w załączniku). Tekst proszę wydrukować i wkleić do zeszytu.

Wszelkie dodatkowe materiały, które będę przesyłać proszę wydrukować i umieścić w foliowej koszulce, teczce papierowej, ewentualnie można trzymać dokumenty na komputerze w osobnym pliku.

Edukacja techniczna
Proszę o wykonanie wybranego instrumentu muzycznego z dowolnych materiałów
(rolki po papierze toaletowym, ręczniku papierowym, nakrętki plastikowe, guziki itp.)27.03.2020
Temat dnia: Czy już potrafisz?
Edukacja polonistyczna
1. Przeczytajcie tekst o serze znajdujący się w zeszycie ćwiczeń – zadanie 1 na stronie 52 i zaznaczcie kolorami informacje.

2. Napiszcie zdania rozkazujące do podanych scenek (pamiętajcie o napisaniu wykrzyknika na końcu zdania) – zadanie 2 na stronie 52

3. Postarajcie się rozwinąć zdania używając jak najwięcej wyrazów – zadanie 3 na stronie 53

4. Kolejne zadanie sprawdzi czy potraficie zapisać poprawnie nazwę instytucji za pomocą skrótów – zadanie 4 na stronie 53

W zeszycie do edukacji polonistycznej rozwiń następujące skróty:
PZU , ONZ, PSL, PKP, PKS, ZUS, ZHP, NBP, PKO, MEN, RP, GUS

5. Ostatnie zadanie w ćwiczeniach dotyczy napisania krótkiej notatki o ulubionej książce lub ulubionym filmie.

INFORMACJA:
Jakub, Sandra i Paula robią wszystkie zadania w zeszycie ćwiczeń i zadanie w zeszycie o skrótowcach. Julia i Elżbieta robią zadania: 1, 2, 3 i 4 w zeszycie ćwiczeń.

Edukacja matematyczna
Poćwiczcie umiejętność rozwiązywania zadań z wykorzystaniem tabeli i rysunków.
1. Zróbcie proszę :
- zadanie 2 na stronie 30 (zadanie o rybach i roślinach do oczka wodnego)
- zadanie 1 na stronie 31 (wykonajcie podane przykłady według podanego wzoru)
- zadanie 3 na stronie 31
INFORMACJA:
Jakub, Sandra i Paula robią wszystkie zadania podane powyżej.
Julia i Elżbieta robią zadanie 2 strona 30, zadanie 2 i 3 na stronie 31.
Zadania wykonajcie w zeszycie do edukacji matematycznej.
30.03.2020
Temat dnia: W zespole siła.

Edukacja polonistyczna
1. Przeczytajcie baśń pt. O czterech muzykantach z Bremy oraz wiersz pt. Marzenie.
2. Odpowiedzcie na pytania (1-3) znajdujące się pod baśnią oraz pod wierszem
(pytanie 1,2 i 5).
3. Uzupełnij zeszyt ćwiczeń (zadanie 1 i 2 strona 54).
4. Zadanie dla chętnych
Jaka jest rola marzeń w życiu człowieka? Co trzeba zrobić, żeby spełnić swoje marzenia i zmienić swoje życie? – praca pisemna powinna mieć od 5 do 10 zdań.
5. Narysuj na kartce z bloku dowolne wydarzenie z baśni O czterech muzykantach z Bremy.
Edukacja matematyczna
1. Rozpisz podaną liczbę według przykładu: 687 = 6 * 100 + 8 * 10 + 7 * 1
250 , 333, 460, 580, 645, 730, 840, 920, 1060.
2. Zróbcie proszę zadanie 2 i 3 na stronie 34 w podręczniku oraz w ćwiczeniach
zadanie 1 na stronie 33.

INFORMACJA:
Jakub, Sandra Paula robią wszystkie podane zadania, Julia i Elżbieta robią zadania z edukacji polonistycznej, natomiast z edukacji matematycznej zadanie 2 i 3 na stronie 34 w podręczniku, a w ćwiczeniach zadanie 1 na stronie 33.


31.03.2020
Temat dnia: Muzykanci z Bremy.
1. Napisz w formie równoważników zdań plan wydarzeń w przeczytanej baśni.

2. Wyjaśnij podane powiedzenia:
a/ pasuje jak wół do karety
b/ ma wilczy apetyt
c/ pracowity jak mrówka,
d/ pracowity jak pszczółka,
e/ chytry jak lis,
f/ pierwsze koty za płoty,
g/ wybierać się jak sójka za morze.

3. Proszę zrobić zadanie 3, 4 i 5 w ćwiczeniach na stronie 55.

4. Zadanie dla chętnych
Opisz jeden z podanych instrumentów: lutnię lub bębny ( skąd pochodzi instrument, w jakich epokach był używany, można dołączyć rysunek).

Edukacja matematyczna
1. Przeczytajcie informację na temat zapisu większych liczb (tysiąc, dziesięć tysięcy….)
w podręczniku na stronie 35.
2. Zróbcie zadania: 1,2,3 i 4 z podręcznika na stronie 35.

Edukacja przyrodnicza
1. Przeczytajcie tekst o mieczyku ogrodowym w podręczniku na stronie 32.
2. Zróbcie zadanie 1 w ćwiczeniach na stronie 32.
3. Wydrukujcie lub narysujcie obrazek mieczyka.
4. Napiszcie odpowiedzi do podanych pytań:
a/ skąd pochodzi mieczyk?
b/ kiedy sadzi się w ogrodach bulwy mieczyków?
c/ jaką wysokość osiągają mieczyki?
d/ kiedy kwitną mieczyki?
e/ jakie miejsca w ogrodzie lubią mieczyki?
INFORMACJA:
Jakub, Sandra, Paula robią wszystkie zadania, Julia i Elżbieta z edukacji polonistycznej robią zadania podane w punkcie 2 i 3, z edukacji matematycznej robią zadanie 2 i 3 z podręcznika na stronie 35 oraz zadanie z edukacji przyrodniczej w zeszycie przedmiotowym o mieczyku ogrodowym.
.......................................................................................................................................................

Klasa III

Edukacja polonistyczna
1. Na podstawie przeczytanej lektury W. Cichonia pt. „Cukierku, Ty łobuzie” napisz plan wydarzeń w formie równoważników zdań ( ilość punktów: 5 – 10).
2. Uzupełnij dane dotyczące głównego bohatera – Cukierka;
Imię:
Mama:
Rodzeństwo:
Właściciele:
Rasa:
Wygląd:
Cechy:
Zachowanie:
Po uzupełnieniu, proszę o dokonanie opisu Cukierka (dodatkowo może być ilustracja)
3. Napisz jak rozumiesz powiedzenia:
- Wszędzie dobrze, ale najlepiej w domu
- Siedzieć jak mysz pod miotłą
- Lepiej dmuchać na zimne
(Wszystkie zadania proszę wykonać w zeszycie do edukacji polonistycznej)
4. Przeczytaj lekturę szkolną pt: „Doktor Dolittle i jego zwierzęta” (autor: Hugh Lofting)
/czas na przeczytanie do połowy kwietnia/.
Dodatkowo: zostaną zamieszczone zadania związane z ortografią, które są również do uzupełnienia.

Edukacja matematyczna
Ćwicz dodawanie i odejmowanie liczb 2, 3, 4 cyfrowych sposobem pisemnym.

Edukacja przyrodnicza
Powtórz wiadomości na temat parków narodowych poznanych na lekcji, różnic między parkiem narodowym, rezerwatem przyrody a pomnikiem przyrody.
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.

BIP

NGO'

Flop'

NGO'
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Ksia23
14/01/2017 02:34
jak ktoś rozlicza PIT, to przekażcie [url=http://inik.pl/]1% podatku[/url] mojemu koledze

imienin
14/10/2016 01:15
Dzień chłopaka przeleciał smiley

gumisie135
27/03/2013 16:47
firmy.poznan24h.pl- warto zajrzeć!smiley