Strona Główna · Ogłoszenia · Linki · Plan lekcji · OKE · KO- Lublin · MEN · CKE Październik 31 2020 20:13:02
Nawigacja
Strona Główna
STOWARZYSZENIE
Historia szkoły
Kadra Pedagogiczna
Historia miejscowosci
DOKUMENTY SZKOLNE
Zdalne nauczanie
Ogłoszenia
Droga do szkolnego sukcesu
Linki
Galeria
Plan lekcji
Szukaj
Ochrona danych osobowych

Dla Rodziców
Użytkowników Online
Gości Online: 2
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 40
Najnowszy Użytkownik: Zigi37
Witamy
Witamy na stronie naszej szkoły
chemiaChemia kl.7 23.06.2020r.

Temat: Utrwalenie wiadomości z dysocjacji wodorotlenków
1. Przypomnij sobie wiadomości na temat dysocjacji wodorotlenków
Link
Link
Link
2. Tutaj możesz sprawdzić swoją wiedzę : Link

Chemia kl.7 25.06.2020r.
Temat: Chemia wokół nas
1. Obejrzyj filmiki na temat produktów chemicznych z którymi spotykamy się na cc odzień
Link
Link
Link


Chemia kl.8 23.06.2020r.
Temat: Węglowodany w życiu codziennym
1. Zapoznaj się z poniższymi filmikami
Link
Link
2. Tutaj możesz sprawdzić swoją wiedzę na temat węglowodanów:
Link

Chemia kl.8 25.06.2020r.
Temat : Chemia wokół nas
1. Obejrzyj filmiki na temat produktów chemicznych z którymi spotykamy się na cc odzień
Link
Link
Link..................................................................................................................................................

Chemia kl. 8
09.06.2020r.
Temat: Utrwalenie wiadomości- związki nieorganiczne
1. Obejrzyj filmik na kanale you tube na temat związków nieorganicznych
Link
2. Na podstawie tekstu ze strony e –podręczniki .pl , przypomnij sobie wiadomości na temat zasad i kwasów : Link
Możesz rozwiązać zadania które znajdują się pod tekstem .
3. Na tej stronie możesz wykonać quiz i utrwalić swoją wiedzę : Link


Chemia klasa 7
09.06.2020r
Temat: Utrwalenie wiadomości z działu tlenki i wodorotlenki
1. Zapoznaj się z materiałem na stronie
Link
Link
2. Na stronie quizizz przećwicz wiadomości na temat wodorotlenków, przydadzą się w klasie 8
Link
Link
3. Dla chętnych: Projekt edukacyjny: Promieniotwórczy = szkodliwy?
Str.233 . Ramka na dole strony.

..................................................................................................................................................

CHEMIA kl.7
02.06.2020r.
Temat : Powtórzenie materiału z działu „tlenki i wodorotlenki
TEST- 04.06.2020r.
1. Zapoznaj się z materiałem utrwalającym dział „tlenki i wodorotlenki” w podręczniku str. 225
oraz z filmikami na youtube: Link
ewentualnie można zajrzeć jeszcze raz tu: Link
Polecam jeszcze tą stronę : Link
2. Tutaj można rozwiązać przykładowy test i sprawdzić swoją wiedzę:
Link z wodorotlenków
Link z elektrolitów
3. Na zaliczenie tego tematu prześlij na maila rozwiązanie zadania 2 i 10 na str. 226 w podręczniku

CHEMIA KL. 8
02.06.2020r
Temat : Test
Test znajduję się pod tym linkiem
Link
i będzie aktywny we wtorek o godz. 11: 30


..................................................................................................................................................

Chemia kl.7 28.05.2020r.
Test z działu tlenki i wodorotlenki 04.06.2020r. !!!
Temat: Proces dysocjacji jonowej zasad
1. Cele lekcji:
omówienie procesu dysocjacji jonowej zasad.
zapisywanie równań dysocjacji jonowej zasad
2. Zapoznaj się z tematem lekcji w podręczniku strona 222-223
oraz na stronach:
Link
Link
Link
3. Do zeszytu napisz :
definicję dysocjacji jonowej oraz dysocjacji jonowej zasad ( 224)
ogólny zapis równania reakcji dysocjacji zasad oraz podpisz na co dysocjują zasady ( w podręczniku na czerwono str.223)
podaj trzy przykłady równań reakcji dysocjacji jonowej zasad
4. Na zaliczenie wykonaj zadanie 1 str.224. i prześlij rozwiązanie na maila.

Chemia klasa 8 28.05.2020r.
02.06.2020r. –TEST z działu substancje o znaczeniu biologicznym
Temat: Podsumowanie działu - Substancje o znaczeniu biologicznym czynnym.
1. Powtórz wiadomości z działu Substancje o znaczeniu biologicznym w podręczniku str. 218
2. Możesz obejrzeć filmik utrwalający dany dział:
Link
3. Przygotuj się na test z danych zagadnień
nazwy i wzory tłuszczów
podział tłuszczów ze względu na budowę cząsteczki
co to jest emulsja
zastosowanie tłuszczów
z jakich pierwiastków zbudowane są białka i jak je dzielimy
pojęcia: koagulacja, peptyzacja, wysalanie białek, denaturacja, zol i żel, reakcja ksantoproteinowa:
podział sacharydów i jak powstają
właściwości glukozy i fruktozy , reakcja spalania glukozy
wzór sacharozy i jakim przemianom ulega w organizmie
pojęcia : dekstryny, błonnik pokarmowy
zastosowanie skrobi i celulozy , jak wykryć skrobię..................................................................................................................................................

Chemia kl.7 26.05.2020r.

Temat : Sposoby otrzymywania wodorotlenków praktycznie nierozpuszczalnych w wodzie.
1. Cele lekcji :
- poznanie pojęcie zasada
-odróżnianie zasad od wodorotlenków
-poznanie wodorotlenków trudno rozpuszczalnych w wodzie i praktycznie nierozpuszczalnych w wodzie- ich wzorów sumarycznych oraz sposobów otrzymywania
2. Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi tematu w Podręczniku str.219-220
- Napisz w zeszycie definicję ZASADY
-Wypisz przykłady zasad
- Podaj przykłady wodorotlenków praktycznie nierozpuszczalnych w wodzie i ich reakcje otrzymywania.
- Napisz co to jest zasada amonowa i amoniak i jakie ma zastosowanie
3. Jak odczytywać informacje z tabeli rozpuszczalności
Link
4. Na zaliczenie prześlij rozwiązanie zad.1 i 2 na stronie 221
Chemia kl.8 26.05.2020r.

Temat : Celuloza
1. Cele lekcji
- poznanie występowania, właściwości i zastosowań celulozy
2. Zapoznaj się z tematem na str. 214-215 w podręczniku oraz na stronach:
Link
Link
3. Napisz w zeszycie :
-wzór sumaryczny celulozy
-właściwości fizyczne i chemiczne
-zastosowanie celulozy i jej znaczenie dla organizmu
4. Dla chętnych - Zastosowanie celulozy w budownictwie:
Link
5. Na zaliczenie, prześlij mi na maila rozwiązanie zadania 1 i 3 ze strony 217
6. TEST z Substancji o znaczeniu biologicznie czynnych - 5 czerwiec !!!!


..................................................................................................................................................

Chemia kl.7 21.05.2020r.
Temat: Wodorotlenek wapnia
1. Zapoznaj się z materiałem dotyczącym tematu lekcji :
Podręcznik str.216-218
Link
Link
2. Na podstawie doświadczenia 34 str. 216 napisz w zeszycie
- reakcję otrzymywania wodorotlenku wapnia.
- właściwości Ca(OH)₂
- wypisz jakie produkty powstają w wyniku przeróbki wapieni str.217 i przepisz definicje ze str.218 (Zapamiętaj!)
- gdzie można zastosować Ca(OH)₂
3. Prześlij na maila informację czy wykonałeś powyższe punkty.

Chemia kl.8 21.05.2020r.
Temat: Skrobia i celuloza- polisacharydy cz.1
1. Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi tylko skrobi:
Link
Link – badanie właściwości skrobi.
2. Napisz w zeszycie
- wzór ogólny polisacharydów i wyjaśnienie literki n
- właściwości skrobi
3. Na podstawienie doświadczenia nr.46 str.213 „Wykrywanie skrobi” napisz obserwacje i wniosek.
4. Wypisz jakie ma zastosowanie skrobia.
5. Napisz w jaki sposób powstaje skrobia i prześlij mi rozwiązanie na maila w ramach zaliczenia.


..................................................................................................................................................

Chemia kl.8 19.05.2020r.
Temat: Sacharoza- disacharyd
1. Zapoznaj się z materiałem na temat sacharozy znajdującym się na stronie:
Link
Link
Obejrzyj doświadczenie –Hydroliza sacharozy oraz zwęglanie cukrów:
Link
Link
2. Napisz w zeszycie wzór sumaryczny sacharozy oraz na podstawie obejrzanego materiału i informacji zawartych w podręczniku wypisz właściwości sacharozy.
3. Napisz reakcję rozkładu sacharozy w żołądku człowieka str.209
4. Wypisz zastosowanie sacharozy str.210
5. Na zaliczenie napisz co to jest maltoza i laktoza. Odpowiedzi prześlij na maila.

Chemia kl.7 19.05.2020r.
Temat: Wodorotlenek sodu, wodorotlenek potasu
1. Zapoznaj się z informacjami na temat wodorotlenku sody i potasu:
Link
Link - otrzymywanie wodorotlenku sodu- Polecam obejrzeć !!!
Link
2. Napisz przebieg reakcji otrzymywania wodorotlenku sodu i wodorotlenku potasu
3. Wypis z do zeszytu właściwości wodorotlenku sodu i potasu.
4. Napisz zastosowanie wodorotlenku sodu i potasu.
5. Wykonaj zad.1 i 3 str.215 i prześlij odpowiedzi na maila na zaliczenie.


...............................................................................................................................................


Chemia kl.7
14.05.2020r. Czwartek

Temat : Wzory i nazwy wodorotlenków
1. Zapoznaj się z materiałem przybliżającym temat lekcji
Link
Link
Link
2. Zapisz w zeszycie :
Wzór ogólny wodorotlenków i jego oznaczenia
Definicję wodorotlenków i grupy wodorotlenowej str.210
Przykładowe nazwy wodorotlenków wraz z wzorami sumarycznymi ( tabelka 20 str.209)
Na podstawie filmików z you tube do których linki zamieściłam powyżej, wykonaj zad.1,2 na stronie 210 w podręczniku.
Rozwiązanie koniecznie prześlij mi na maila w ramach zaliczenia tematu.


Chemia kl.8
14.05.2020r.

Temat : Glukoza i fruktoza- monosacharydy
1. Zapoznaj się z materiałem przybliżającym temat lekcji:
Link
2. Napisz w zeszycie wzór sumaryczny cukrów
Równanie reakcji chemicznej powstawania glukozy
Równanie reakcji biologicznego utleniania glukozy
3. Obejrzyj film : Badanie właściwości glukozy:
Link
4. Wypisz właściwości glukozy i fruktozy oraz ich zastosowanie
5. Na zaliczenie wykonaj zad.1 ze str.207 oraz napisz co to jest hipoglikemia i hiperglikemia

..................................................................................................................................................


Chemia kl.7 12.05.2020r.

Kartkówka z tlenków metali i tlenków niemetali na platformie quizizz.com
Godz.11:00


Chemia kl.8 11.05.2020r.

Kartkówka z tłuszczów i białek na platformie quzizz .com .
Link do logowania został wysłany na grupę .
..................................................................................................................................................

Chemia kl.7

07.05.2020r.

Temat : Odczyn roztworu

1. Obejrzyj filmiki przybliżające temat lekcji :
Link
Link

2. Na podstawie wiadomości z poprzedniej lekcji, przypomnij sobie że związki nieorganiczne dzielimy na : tlenki (które poniekąd już poznałeś/łaś) , wodorotlenki o których będziemy mówić oraz kwasy i sole o których będzie mowa w klasie 8. Żeby zrozumieć dzisiejszy temat musisz wiedzieć, że roztwory mają różne odczyny : kwasowy ( kwasy – więcej jonów H⁺) , zasadowy (wodorotlenki – więcej jonów OH⁻) i obojętny ( czyli kwas=zasada- H⁺ = OH⁻). Do mierzenia odczynu roztworu stosuję się następujące odczynniki ( przepisz do zeszytu) :
a. Paski uniwersalne fot.118 , podręcznik 205 str
b. Fenoloftaleina
c. Oranż metylowy
d. Wskaźniki naturalnie występujące w przyrodzie np.: wywar z czerwonej kapusty, sok buraczany, esencja herbaciana, sok z borówki.

3. Przerysuj do zeszytu Tabelkę nr.19. Barwy wskaźników w roztworach wodnych badanych substancji + zapoznaj się z informacją – Jak ustalić odczyn roztworu? Str.207
Uzyskany kolor np. po zanurzenia papierka uniwersalnego w jakimś roztworze porównujemy z barwą na skali dołączonej do opakowania i odczytujemy jego odczyn (zasadowy, kwasowy lub obojętny).

4. Napisz do zeszytu definicje: wskaźniki, fenoloftaleina, oranż metylowy, wskaźnik uniwersalny. Str.208

5. Zadanie na zaliczenie !!! : wykonaj zad.1 i 3 str.208 i prześlij mi rozwiązanie.
W razie problemów napisz na maila lub na „Messengera”

6. Na następnej lekcji planuję zrobić kartkówkę z tlenków metali i niemetali !!!


CHEMIA kl.8

07.05.2020r.

Temat: Sacharydy

1. Zapoznaj się z filmikami przybliżającymi temat lekcji:
Link
Link
Link

2. Zapisz do zeszytu wzór ogólny sacharydów i definicję str.203

3. Przerysuj do zeszytu schemat podziału sacharydów ( str.203) oraz nazwy cukrów i ich wzór sumaryczny.

4. Wyślij potwierdzenia wykonania zadań na maila. Na następnej lekcji, kartkówka z tłuszczów i białek...................................................................................................................................................

Chemia kl.7 05.05.2020r.
Temat : Elektrolity i nieelektrolity cz.1
1. Przepisz cele do lekcji ze strony 195
2. Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi tematu na str.202, 203 i 204 w Podręczniku .
3. Wykonaj notatkę do zeszytu:
Przerysuj schemat podziału związków chemicznych
Napisz co to są elektrolity i podaj kilka przykładów z życia codziennego
Napisz co to są nieelektrolity i również podaj kilka przykładów
Link
Link
4. Przerysuj tabelkę ze strony 203 Elektrolity i nieelektrolity .
5. Zapisz gdzie znalazły zastosowanie elektrolity str.204
6. Na zaliczenie napisz – Jaka jest rola elektrolitów w organizmie człowieka? I prześlij odpowiedź na maila.

Link


Chemia kl.8 04.05.2020r.
Temat : Białka cz.2 – Jakim procesom ulegają białka?
1. Na podstawie informacji zawartych w podręczniku na stronie 200, odpowiedz pisemnie do zeszytu :
Co zaliczamy do procesów odwracanych jakim ulegają białka?
Jakie wyróżniamy procesy nieodwracalne w strukturze białka?
Co to jest ZOL i ŻEL?
2. Napisz w jaki sposób można pomóc osobie , która zatruła się metalami ciężkimi lub ich związkami chemicznymi np. solami? Str. 201
3. Zadanie na zaliczenie! Wyjaśnij, jakie czynniki powodują odwracalne, a jakie nieodwracalne ścięcie białka. Który z tych procesów jest niebezpieczny dla zdrowia i życia człowieka?

..................................................................................................................................................

Chemia kl.8 30.04.2020r.
Temat: Białka cz.1
1. Zapoznaj się z informacjami na temat białek:
Link
Link
Link

2. Na podstawie zdobytych informacji oraz podręcznika napisz do zeszytu:
Co to są białka, z czego są zbudowane i jakie zawierają pierwiastki
Jak można podzielić białka? s.196
Jakie właściwości mają białka s. 198 i 199.
3. Na zaliczenie wykonaj zadanie 1 ze str.201 i prześlij na maila.Chemia kl.7 30.04.2020r.
Temat Tlenki metali i niemetali.
1. Przepisz do zeszytu cele lekcji do powyższego temat , ze strony 195 w podręczniku
2. Posłuchaj wiadomości na temat tlenków :
Link
Link
Link
3. Do zeszytu napisz wzór podstawowy tlenków ( 197s.)
4. To jak ustalamy wzory sumaryczne, już trochę ćwiczyliśmy sobie, ale warto sobie przypomnieć i przeanalizować przykłady ze strony 197.
5. Wypisz do zeszytu przykłady zastosowań tlenków s.198-199
6. Napisz w jaki sposób otrzymujemy tlenki s.200 i co to jest katalizator.
Na zaliczenie wykonaj zad.1,2 i 3 str.201 i prześlij mi zdjęcie na maila.


..................................................................................................................................................

Chemia kl.8 27.04.2020r.

Temat: Tłuszcze
1. Zapoznaj się z celami lekcji na stronie 189 w Podręczniku / Tłuszcze/
2. Sporządź notatkę w zeszycie, odpowiadając na następujące punkty:
Co to są tłuszcze?
Zapisz wzór równania otrzymywania tłuszczów.
Zapisz wzór ogólny tłuszczów.
Wypisz jakie są rodzaje tłuszczów ze względu na występowanie i budowę cząsteczki ?
Wypisz z doświadczeń nr. 38 i 39 str .192 i 193 , same wnioski
Wypisz zastosowanie tłuszczów ze str.193.

Dla chętnych: Napisz krótki referat na temat: Jakie funkcje w organizmie pełnią tłuszcze? – w pdf, Wordzie lub w zeszycie, można również wykonać prezentacje w Power Point.
Materiały o tłuszczach:
Link
Link

Chemia kl.7 28.04.2020r.

Temat: Test
Na wasze maile, prześlę wam test z działu „Woda i roztwory wodne”. Bardzo proszę o wykonanie zdjęcia rozwiązanego testu i odesłanie na naszego maila. POWODZENIA 😉

..................................................................................................................................................

Chemia kl.7 21.04.2020r.
Temat: Stężenie procentowe cz.2
1. Obejrzyj filmik na temat obliczeń stężenia procentowego -
Link
Link
Link - ok.5 min

2. Napisz w zeszycie Przykład 45 i 46 ze stron: 186-187 ale wybierz tylko jeden sposób , który jest dla ciebie bardziej zrozumiały.
3. Wzory potrzebne do rozwiązania zadań w domu:
wzór na ms = Cp x mr : 100%
mr = ms x 100% : Cp
mr= ms+ mrozp.
4. Wykonaj zadania na ocenę !!!!
a) Oblicz stężenie procentowe roztworu otrzymanego w wyniku rozpuszczenia 20g soli kamiennej w 50g wody.
b) Oblicz ile gramów kwasu borowego należy rozpuścić w wodzie , aby otrzymać 160 g roztworu o stężeniu 5%.
c) Oblicz ile kilogramów zalewy do kiszenia ogórków, będącej 5% roztworem, można przygotować z 0,5 kg soli kamiennej.
Z rozwiązanych zadań zrób zdjęcie i prześlij na nasz adres mailowy.
Powodzenia:)

CHEMIA kl.8 20.04.2020r.
Temat Podsumowanie działu pochodne węglowodorów
1. Wykonaj zadanie 1, 2 i 4 na stronie 188 w Podręczniku
2. Dla utrwalenia wiadomości możesz obejrzeć następujące filmy
Link
Link
Link
Link
Link
3. Tutaj można sprawdzić swoją wiedzę i rozwiązać test, jedynie dla powtórzenia ii utrwalenia wiadomości https://chem24.pl/chemia-testy,box,tw,71
4. Rozwiązane zadania z podręcznika proszę przesłać na maila.
Pozdrawiam:)

.................................................................................................................................................
Chemia kl.7 15.04.2020r.

Temat : Rozpuszczalność substancji w wodzie cz. 2
1. Jeszcze raz polecam filmiki pomocne w zrozumieniu tematu. Bardzo proszę o obejrzenie i zwrócenie szczególnej uwagi jak rozwiązywać zadania z rozpuszczalności substancji:
Link
Link
Link
2. Przeanalizuj dokładnie- Przykład 42 i 43 w tabelce na stronie 181 i 182 oraz przepisz zadania do zeszytu (pomiń 1 kolumnę z krokami oraz opisy z kroku 2)
3. Wykonaj zadanie 2 i 3 ze strony 183 i prześlij mi na maila rozwiązanie.
4. W razie wątpliwości i pytań , daj mi znać na naszej grupie lub indywidualnie .

Chemia kl.8 16.04.2020r

Temat: AMINOKWASY
1. Zapoznaj się z materiałem w podręczniku str.182-185 oraz na stronie Link
2. Zrób notatkę do zeszytu , odpowiadając na następujące pytania:
a) Co to są aminokwasy, jakie zawierają grupy? Podaj dwa przykłady .(182str.)
b) Jakie właściwości mają aminokwasy? (183str.)
c) Gdzie znalazły zastosowanie ? (183str.)
d) Co to są peptydy, wiązania peptydowe i białka? (185str)
e) Podaj przykłady aminokwasów występujących w białkach oraz ich symbole ( str.185 tabelka)

Kartkówka- proszę napisać i przesłać mi zdjęcie na maila.!!!
1. Napisz równanie reakcji spalania całkowitego kwasu o 7 atomach węgla w cząsteczce

2. Uzupełnij tabelkę :
Wzór sumaryczny / Nazwa zwyczajowa / Nazwa systematyczna
(HCOO)2Mg

(CH3CH2COO)2Mg

(CH3CH2CH2COO)2Mg


3. Zaznacz wzór odczynnika, za którego pomocą można odróżnić kwas oleinowy od kwasu palmitynowego. .
A. 2Br₂(aq) B. 2 Br(aq) C.Br2(aq) D. Br (aq)


.......................................................................................................................................................

Chemia kl.7 07/08.04.2020
Temat : Rozpuszczalność substancji w wodzie .cz.1
1. Przepisz do zeszytu cele lekcji
-poznaje pojęcie rozpuszczalność i wykonuje obliczenia związane z rozpuszczalnością;
-korzysta z wykresów i tabel rozpuszczalności substancji w wodzie.
2. Zapoznaj się z definicją rozpuszczalności str.177 i zapisz ją do zeszytu
3. Przeanalizuj krzywe rozpuszczalności na stronie 178 i 179 i napisz w zeszycie definicję krzywej rozpuszczalności str.177 i 180
Rozwiąż zadania i prześlij rozwiązanie na maila:
1. Na podstawie krzywej rozpuszczalności odczytaj ile wyniesie w gramach rozpuszczalność azotanu V sodu NaNO₃ w temperaturze:
A) 20ºC B) 60ºC
2. odczytaj z krzywej rozpuszczalności str.178 ile wynosi w gramach rozpuszczalność cukru w temperaturze: 30ºC oraz soli NaCl w temperaturze 90ºC.
3. W jakiej temperaturze rozpuści się 180 g KI?

Bardzo polecam poniższe filmiki pomocne podczas zdalnej nauki !!!
Link
Link
Link
W razie pytań i wątpliwości i pytań zapraszam na naszą grupę .


......................................................................................................................................................

Chemia kl.7 02.04.2020r

Temat: Rodzaje roztworów
Przepisz Cele do zeszytu:
• poznaje pojęcia: roztwór, substancja rozpuszczona;
• poznaje rodzaje roztworów
• poznaje rodzaje mieszanin

1. Obejrzyj film na youtube- Link
2. Napisz definicję roztworu str. 176
3. Przeanalizuj doświadczenie na str.171 i 173 dotyczące otrzymywania roztworu nienasyconego i nasyconego.
4. Napisz definicję roztworu nasyconego i nienasyconego oraz krystalizacji, koloidu i zawiesiny str.176
5. Przeanalizuj tabelkę na str. 175- rodzaje mieszanin
6. Napisz w zeszycie jaki jest podział mieszanin ze względu na wielkość cząsteczek oraz ze względu na ilość substancji.
7. Wypisz jakie jeszcze mogą być rodzaje rozpuszczalnika str.176
Zrób zadanie Zad.1 str.176

Dla chętnych!!!
Wykonaj teścik/ ćwiczenie sprawdzające opanowany materiał: Link


Chemia kl 8 02.04.2020r

Temat : Porównanie właściwości kwasów karboksylowych
1. Przepisz cele lekcji do zeszytu:
• omawia zmiany właściwości kwasów karboksylowych w zależności od długości łańcucha węglowego;
• zapisuje równania reakcji chemicznych, jakim ulegają kwasy
2. Na podstawie tekstu w podręczniku ( str.174) odpowiedz na pytanie i zapisz w zeszycie :
 Jak można podzielić kwasy karboksylowe z e względu na ilość atomów węgla w cząsteczce.
3. Przeanalizuj tabelki ze strony 174 i 175 i odpowiedz pisemnie na pytania:
a) W jakim stanie skupienia występują kwasy karboksylowe?
b) Jaka jest ich liczba atomowa?
c) Jakie mają właściwości?
d) Jakim reakcjom chemicznym ulegają?
e) Czy są palne?
f) Czy dobrze rozpuszczają się w wodzie? ( przykłady)
g) Czy ulegają dysocjacji? (przykłady)
4. Zastosowanie kwasów karboksylowych
- w jakim przemyśle mają zastosowanie kwasy karboksylowe?
- napisz gdzie stosujemy kwasy szczawiowy, cytrynowy i jabłkowy oraz gdzie występują

Robicie fotkę i wysyłacie na naszego maila.!! Pozdrawiam

Praca dla chętnych na 5
Ułóż w apce LearnigApps.org lub innej – jakieś zadanie do wykonania dla kolegów związane z kwasami karboksylowymi. Wyślij nam linka.!!!

Kilka pomocy dla lepszego zrozumienia tematu:
Link
Link

Dla przypomnienia jak tworzymy wzory kwasów.
Link
Link
Link.......................................................................................................................................................

Chemia kl.7 31.03.2020

Temat : Woda jako rozpuszczalnik cz.2

1. Zapoznaj się z tekstem e-podręcznikaLink

2. Na podstawie tekstu z podręcznika (str 167) i e- podręcznika, odpowiedz na pytanie :

- Co wpływa na zdolność rozpuszczenia substancji w wodzie?
- W jaki sposób ustawiają się cząsteczki wody do cząsteczek substancji rozpuszczonej ?

3. Przepisz krótką notatkę to zeszytu i ZAPAMIĘTAJ!

Rozpuszczanie jest procesem fizycznym i polega na wymieszaniu drobin substancji rozpuszczanej z drobinami rozpuszczalnika.
4. Mieszanie przyspiesza rozpuszczanie substancji w wodzie.
5. Im substancja jest bardziej rozdrobniona, tym szybciej ulega rozpuszczaniu.
6. Temperatura ma wpływ na szybkość rozpuszczania substancji w wodzie – wraz z jej wzrostem rośnie szybkość rozpuszczania.

Wykonaj zad.4 str.169 Podręcznik ( w zeszycie) oraz zad. 1,2,3 z e-podręcznika (tylko on-line).

.......................................................................................................................................................

Chemia kl.7 26/27. 03.2020

Temat: Woda jako rozpuszczalnik cz.1

1. Przepisz do zeszytu cele lekcji
- poznam pojęcia: emulsja, rozpuszczalnik, dipol, proces rozpuszczania
- poznaję budowę cząsteczki wody
- analizuję wpływ temperatury, mieszania i stopnia rozdrobnienia substancji na szybkość rozpuszczania ( wtorek 31.03.2020)
2. Zapoznaj się z pojęciami emulsja, rozpuszczanie substancji i napisz definicję do zeszytu ( str.166)
3. Napisz w zeszycie wzór sumaryczny, strukturalny i elektronowy oraz przerysuj model pręcikowo-kulkowy cząsteczki wody. (str.166)
4. Opisz budowę cząsteczki wody.( str.166)
5. Wyjaśnij pojęcie- dipol (str.169)

Wykonaj zadanie 1 i 2 str.169 i prześlij zdjęcie na mailaChemia kl.8 26.03.2020

Temat: Estry

1. Zapisz w zeszycie cele lekcji:
a) poznanie pojęć: estry, grupa estrowa
b) poznanie nazw i wzorów strukturalnych estrów
c)Poznanie właściwości i zastosowań estrów.

2. Zapisz w zeszycie co to są estry,grupa estrowa i estryfikacja ( str.181 ZAPAMIĘTAJ)
3. Kilka filmów o estrach:
Link
Link

4. Napisz reakcje estryfikacji w której produktami są estry i woda (str.177)
5. Przerysuj do zeszytu tabelkę ze strony 178 .
6. Wypisz właściwości estrów ( str.180)
7. Wypisz zastosowanie estrów (181)


.......................................................................................................................................................

Chemia kl.7 24.03.220
Temat: Woda - właściwości i rola w przyrodzie.
1. Obejrzyj filmik na youtube
Link

2. Na podstawie obejrzanego filmu i materiału w podręczniku odpowiedz na pytania:
a) W jakim stanie skupienia występuje woda?
b) Jaka jest temperatura wrzenia wody?
c) Jaka jest gęstość wody w temp. 0º i 4º ?
d) Czy da się konkretnie ustalić temperaturę parowania wody?
e) Co zostaje po odparowaniu wody ?( doświadczenie 24 / str.160)
3. Podaj definicję WODY DESTYLOWANEJ i napisz gdzie się ją stosuje( str.161)
4. Wymień główne źródła zanieczyszczeń wód /wykres 161 str/
Zadania 2-4 piszemy w zeszycie i wysyłamy potwierdzenie wykonania zadania na maila. UDANEJ NAUKI  w razie pytań piszcie na grupie.


Klasa 8 – 23.03.2020
Temat: Wyższe kwasy karboksylowe
1. Napisz definicję wyższych kwasów karboksylowych
2. Zapisz w zeszycie wzory i nazwy trzech kwasów tłuszczowych str169
3. Na podstawie doświadczenia 33 wypisz właściwości tych kwasów str. 170 oraz przepisz reakcje spalania jednego wybranego kwasu.
4. Obejrzyj film na you tube jak powstają mydła?
Link
Napisz reakcje kwasu stearynowego z zasadą sodową
5. Wypisz gdzie znalazły zastosowanie powyższe kwasy karboksylowe?

Bardzo proszę o informacje zwrotną na maila : chemia.spb@gmail.com, lub stomczyk55@interia.pl ewentualnie na stronie naszej grupy. Można wysłać zdjęcie z zeszytu, ewentualnie napisać wykonałam/em i kto.

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.

BIP

NGO'

Flop'

NGO'
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Ksia23
14/01/2017 02:34
jak ktoś rozlicza PIT, to przekażcie [url=http://inik.pl/]1% podatku[/url] mojemu koledze

imienin
14/10/2016 01:15
Dzień chłopaka przeleciał smiley

gumisie135
27/03/2013 16:47
firmy.poznan24h.pl- warto zajrzeć!smiley