"Zielona Akademia Przyszłości"
Dodane przez admin dnia Maj 11 2024 13:59:06
Szanowni Państwo,
Miło nam poinformować, że Stowarzyszenie Grupa Inicjatyw Kulturalnych w dniu 06.10.2023 r. podpisało umowę nr 30/FELU.10.03-IZ-00-0069/23-00 na realizację projektu „Zielona Akademia Przyszłości”. Projekt realizowany jest ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Priorytet X. Lepsza edukacja, Działanie 1.3 Kształcenie ogólne.
Całkowita wartość projektu to 323 028,13 zł, z czego kwota 286 628,13 zł to dofinansowanie z EFS+ i  Budżetu Państwa.
Grupę docelową projektu stanowią uczniowie wieku 7-16 lat, którzy uczęszczają do szkół podstawowych na terenie Gminy Józefów nad Wisłą(województwo lubelskie).
Projekt realizacją również obejmuję naszą Szkołę.
Przedmiotem projektu jest organizacja i przeprowadzenie dwóch- 10 dniowych obozów edukacyjnych dla łącznie 50 uczniów.

W trakcie 10 dniowego obozu realizowane będą zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia
z robotyki, z zakresu zielonej transformacji, STEM, a także rozwijające kompetencje matematyczne, podstawowe kompetencje naukowo-techniczne oraz społeczne.

Plakat


Zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekcie „Zielona Akademia Przyszłości”.
Projekt realizowany jest ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Priorytet X. Lepsza edukacja, Działanie 1.3 Kształcenie ogólne.


Plakat