geografia
Dodane przez admin dnia Marzec 17 2020 13:34:12
Geografia 22.06.2020 – 26.06.2020 oraz 15.06.2020 do 19.06.2020


Klasa V
Temat: Podsumowanie wiadomości z działu Krajobrazy świata
1. Przeczytać temat w podręczniku str. 83
2. Wykonać krzyżówkę w ćwiczeniu str.95


Klasa VI
Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z działu „Sąsiedzi Polski”
1. Przeczytać temat w podręczniku str. 161 do 167
2. Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń str. 104 do 106 - zad. 1, 2, 3,4 ,5,6

Klasa VII
Temat: Czy znasz mapę Polski!
1. Wykonać w ćwiczeniu zad ,1,2,3,4 str.125 do 126
Klasa VII
Temat: Utrwalenie wiadomości z geografii w kasie 7
1. Wykonać w ćwiczeniach krzyżówki str. 127 i 128


.................................................................................................................................................

Geografia 08.06.2020 – 12.06.2020

Klasa V
Temat: Podsumowanie wiadomości z działu Krajobrazy świata
1. Przeczytać temat w podręczniku str. 145 do 157
2. Dla Chętnych: wykonać zadania w zeszycie ćwiczeń::Krzyżówka geograficzna str.96

Klasa VI
Temat: Relacje Polski z sąsiadami
1. Przeczytać temat w podręczniku str. 168 do 172
2. Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń str. 101 do 103 - zad. 1, 2, 3,
3. Dla Chętnych: wykonać zadania w zeszycie ćwiczeń: zad. 4 str. 103
4. Uczniowie którzy nie mają zeszytów ćwiczeń w domu (w zeszycie przedmiotowym): ćwiczenia- 1,2, 3 z podręcznika str. 172

Klasa VII
Temat: Moja mała ojczyzna
1. Przeczytać temat w podręczniku str. 206 do 211
2. Wykonać zadanie 2 z podręcznika str.209

Temat: Moja mała ojczyzna .
3. Przeczytać temat w podręczniku str. 206 do 211
4. Wykonać zadanie 3 z podręcznika str.209

Klasa VIII
Temat : Środowisko przyrodnicze Arktyki i Antarktyki
1. Przeczytać temat w podręczniku str. 172 do177
2. Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń str. 80 do 82 zad. 1, 2,3,4,5...................................................................................................................................................


Geografia 01.06.2020 – 05.06.2020


Klasa V
Temat: Podsumowanie wiadomości z działu Krajobrazy świata
1. Przeczytać temat w podręczniku str. 1455 do 157
2. Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń str. 91 do 92 - zad. 1,2, 3, 4, 5
3. Dla Chętnych: wykonać zadania w zeszycie ćwiczeń::Krzyżówka geograficzna str.96
4. Uczniowie którzy nie mają zeszytów ćwiczeń w domu (w zeszycie przedmiotowym): Sprawdź się ! str. 158


Klasa VI
Temat: Zróżnicowanie przyrodnicze i gospodarcze Rosji
1. Przeczytać temat w podręczniku str. 161 do 167
2. Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń str. 97 do 100 - zad. 1, 2, 3,4 ,
3. Dla Chętnych: wykonać zadania w zeszycie ćwiczeń: zad. 5,6 str. 100
4. Uczniowie którzy nie mają zeszytów ćwiczeń w domu (w zeszycie przedmiotowym): ćwiczenia- 1,2, 3 z podręcznika str. 165

Klasa VII
Temat: Sprawdzian wiadomości działu „ Relacje między elementami środowiska geograficznego”
1. Przygotować się do sprawdzianu z działu nr 7 dnia 03.06.2020 godz. 12.30 Quizizz

Klasa VII
Temat: Moja mała ojczyzna
1. Przeczytać temat w podręczniku str. 206 do 211
2. Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń str. 123 do 124- zad. 1, 2,3,4,5

Klasa VIII
Temat : Powtórzenie wiadomości z działu Australia i Oceania
1. Przeczytać temat w podręczniku str. 168
2. Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń str. 78 do 79- zad. 1, 2,3,4,5,6

..................................................................................................................................................


Geografia 25.05.2020 – 29.05.2020


Klasa V
Temat: Krajobraz wysokogórski Himalajów
1. Przeczytać temat w podręczniku str. 149 do 154
2. Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń str. 87 do 88 - zad. 2, 3, 4,
3. Dla Chętnych: wykonać zadania w zeszycie ćwiczeń: zad. 5,6,7 str. 89 i 90
4. Uczniowie którzy nie mają zeszytów ćwiczeń w domu (w zeszycie przedmiotowym): ćwiczenia- 1,2, 3 z podręcznika str. 154

Klasa VI
Temat: Współczesne problemy Ukrainy
1. Przeczytać temat w podręczniku str. 152 do 157
2. Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń str. 93 do 96 - zad. 1, 2, 3,4 ,5
3. Dla Chętnych: wykonać zadania w zeszycie ćwiczeń: zad. 6 str. 96
4. Uczniowie którzy nie mają zeszytów ćwiczeń w domu (w zeszycie przedmiotowym): ćwiczenia- 1,2, 3 z podręcznika str. 157

Klasa VII
Temat: Powtórzenie wiadomości z działu „ Relacje między elementami środowiska geograficznego”
1. Przeczytać temat w podręczniku str.194
2. Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń str. 119 do 120 - zad. 1, 2,3,4,5,6
3. Uczniowie którzy nie mają zeszytów ćwiczeń w domu (w zeszycie przedmiotowym): Sprawdź się! z podręcznika str. 195
4. Przygotować się do sprawdzianu z działu nr 7 dnia 02.06.2020 godz. 9.40 Quizizz

Klasa VII
Temat: Poznaję region, w którym mieszkam
1. Przeczytać temat w podręczniku str. 206 do 211
2. Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń str. 121 do 122- zad. 1, 2,3,4,5

Klasa VIII
Temat : Ludność i gospodarka Australii
1. Przeczytać temat w podręczniku str. 162 do167
2. Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń str. 75 do 726- zad. 1, 2,3,4,5
3. Dla Chętnych: wykonać zadania w zeszycie ćwiczeń: zad. 6 .str.77
4. Uczniowie którzy nie mają zeszytów ćwiczeń w domu (w zeszycie przedmiotowym): ćwiczenia- 1, 2, 3 z podręcznika str. 165


..................................................................................................................................................

Geografia 18.05.2020 – 22.05.2020

Klasa V
Temat: Krajobraz tajgi i tundry
1. Przeczytać temat w podręczniku str. 142 do 148
2. Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń str. 83 do 86 - zad. 2, 3, 4,5
3. Dla Chętnych: wykonać zadania w zeszycie ćwiczeń: zad. 1I 6 str. 83 i 86
Klasa VI
Temat: Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Litwy i Białorusi
1. Przeczytać temat w podręczniku str. 145 do 151
2. Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń str. 89 do 91 - zad. 1, 2, 3,4
3. Dla Chętnych: wykonać zadania w zeszycie ćwiczeń: zad. 5 i 6 str. 92
4. Uczniowie którzy nie mają zeszytów ćwiczeń w domu (w zeszycie przedmiotowym): ćwiczenia- 1,2, 3 z podręcznika str. 151
Klasa VII
Temat: Wpływ transportu na rozwój przemysłu i usług
1. Przeczytać temat w podręczniku str. 187do189
2. Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń str. 115 - zad. 1, 2,3,4
3. Dla Chętnych: wykonać zadania w zeszycie ćwiczeń: zad. 5 .str.116

Klasa VII
Temat: Wpływ walorów przyrodniczych i kulturowych na rozwój turystyki
1. Przeczytać temat w podręczniku str. 190 do193
2. Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń str. 117 - zad. 1, 2,3
3. Dla Chętnych: wykonać zadania w zeszycie ćwiczeń: zad. 4 .str.118

Klasa VIII
Temat : Ludność i gospodarka Australii
1. Przeczytać temat w podręczniku str. 154 do161
2. Karta pracy dostępna na Quizizz dnia 18.05.2020

.................................................................................................................................................

Geografia 11.05.2020 – 15.05.2020

Klasa V
Temat: Krajobraz śródziemnomorski. - gospodarka i turystyka
1. Przeczytać temat w podręczniku str. 136 do 139
2. Karta pracy do pobrania na Teams


Klasa VI
Temat: Turystyczne atrakcje Czech i Słowacji
1. Przeczytać temat w podręczniku str. 138 do 144
2. Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń str. 85 do 86 - zad. 1, 2, 3,
3. Dla Chętnych: wykonać zadania w zeszycie ćwiczeń: zad. 4 i 5 str. 87

Klasa VII
Temat: Poprawa i analiza sprawdzian wiadomości z działu „Usługi w Polsce ”
1. Poprawa sprawdzianu, dnia 12.05.2020 – dostępny na Quizizz od 8.00. Kod na Messengerze od 7.52
Klasa VII
Temat: Wpływ zmian politycznych i gospodarczych po 1989nroku na strukturę zatrudnienie
1. Przeczytać temat w podręczniku str. 184 do186
2. Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń str. 112 - zad. 1, 2
3. Dla Chętnych: wykonać zadania w zeszycie ćwiczeń: zad. 3 i 4 .str.113

Klasa VIII
Temat : Ludność i gospodarka Australii
1. Przeczytać temat w podręczniku str. 162do165
2. Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń str. 75 - zad. 1, 2,3,4,5
3. Dla Chętnych: wykonać zadania w zeszycie ćwiczeń: zad. 6 .str.113

.................................................................................................................................................


Geografia 04.05.2020 – 08.05.2020


Klasa V
Temat: Krajobraz śródziemnomorski.
1. Przeczytać temat w podręczniku str. 136 do 139
2. Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń str. 80 - zad. 1, 2, 3

Klasa VI
Temat: Zmiany w przemyśle Niemiec.
1. Przeczytać temat w podręczniku str. 131 do 135
2. Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń str. 82 - zad. 1, 2, 3, 4
3. Dla Chętnych: wykonać zadania w zeszycie ćwiczeń: zad. 5 i 6 str. 83

Klasa VII
Temat: Sprawdzian wiadomości z działu „Usługi w Polsce ”
1. Sprawdzian w godz. od 7.50 do 8.35, dnia 05.05.2020 – dostępny na Teams oraz Messenger, odesłać do 8.50

Klasa VII
Temat: Migracje a zatrudnienie i struktura wieku na obszarach wiejskich.
1. Przeczytać temat w podręczniku str. 181 do183
2. Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń str. 110 - zad. 1, 2, 3
3. Dla Chętnych: wykonać zadania w zeszycie ćwiczeń: zad. 4 .str.111
4. Uczniowie którzy nie mają zeszytów ćwiczeń w domu (w zeszycie przedmiotowym): ćwiczenia- 1, 2, 3 z podręcznika str. 183

Klasa VIII
Temat : Środowisko przyrodnicze Australii i Oceanii
1. Przeczytać temat w podręczniku str. 154 do 161
2. Karta pracy – Środowisko przyrodnicze Australii i Oceanii

.................................................................................................................................................
Geografia 27.04.2020 – 30.04.2020

Klasa V
Temat: Krajobraz pustyni gorącej i pustyni lodowej
1. Przeczytać temat w podręczniku str.127 -133
2. Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń str. 76 do 77 – zad. 1,2, 3, 4
3. Dla Chętnych: wykonać zadania w zeszycie ćwiczeń: zad. 5 i 6 str.77 do 78.
4. Przygotować się do sprawdzianu wiadomości z działu „Lądy i oceany na Ziemi” - dnia 04.05.2020

Klasa VI
Temat: Sprawdzianu wiadomości z działu „Gospodarka Europy ”

1. Sprawdzian w godz.12.00 – 12.45 - dnia 27.04.2020


Klasa VII
Temat: Sprawdzian wiadomości z działu „Rolnictwo i przemysł Polski ”

1. Sprawdzian w godz. 12.00 -12.45 dnia 29.04.2020
2. Przygotować się do sprawdzianu wiadomości z działu „Usługi w Polsce” oraz „Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego w Polsce”- dnia 06.05. 2020


Klasa VIII
Temat: Środowisko przyrodnicze Australii i Oceanii
1. Przeczytać temat w podręczniku str. 154 do 161
2. Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń str. 71 do 72 – zad.1, 2, 3, 4
3. Dla Chętnych: wykonać zadania w zeszycie ćwiczeń: zad. 5, 6, 7, 8 str.73 -74 oraz krzyżówka strona 95
4. Przygotować się do sprawdzianu wiadomości z działu „Ameryka Północna i Ameryka Południowa” - dnia 05.05.2020

................................................................................................................................................

Geografia 20.04.2020 – 24.04.2020

Klasa V
Temat: Krajobraz sawanny i stepu
1. Przeczytać temat w podręczniku str.120 -126
2. Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń str. 72 do 74 – zad. 2, 3, 4 i 6.
3. Dla Chętnych: wykonać zadania w zeszycie ćwiczeń: zad. 1, 5, 7, 8 str.68 do 71.
4. Praca na ocenę- uzupełnić kartę pracy.

Klasa VI
Temat: Powtórzenie wiadomości z działu „Gospodarka Europy” .
5. Przeczytać temat w podręczniku str.125-126
6. Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń str. 80do 81– zad.1, 2, 3, 4 i 5
7. Uczniowie którzy nie mają zeszytów ćwiczeń w domu (w zeszycie przedmiotowym): Sprawdź się!- z podręcznika str. 127- 128
8. Przygotować się do sprawdzianu wiadomości z działu „Gospodarka Europy ” - dnia
27.04.2020


Klasa VII
Temat: Warunki produkcji z różnych źródeł – 2godz.
1. Przeczytać temat w podręczniku str. 175 do177
2. Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń str. 106 - zad. 1, 2,
3. Dla Chętnych: wykonać zadania w zeszycie ćwiczeń: zad. 4 .str.107
4. Praca na ocenę- na podstawie ostępnych żródeł informacji napisz referat na temat: Odnawialne źródła energii.
5. Przygotować się do sprawdzianu wiadomości z działu „Rolnictwo i przemysł Polski ” - dnia 29.04.2020
6. Przygotować się do sprawdzianu wiadomości z działu „Usługi w Polsce” oraz „Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego w Polsce”- dnia 06.05. 2020

Klasa VIII
Temat: Powtórzenie wiadomości z działu „Ameryka Północna i Ameryka Południowa”.
1. Przeczytać temat w podręczniku str. 148
2. Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń str. 66 -67 - zad. 2, 4 i 5
3. Dla Chętnych: wykonać zadania w zeszycie ćwiczeń: zad. 1, 3 .str.69 -70
4. Przygotować się do sprawdzianu wiadomości z działu „Ameryka Północna i Ameryka Południowa” - dnia 28.05.2020


..................................................................................................................................................

Geografia 15.04.2020 – 17.04.2020
Klasa VII
Temat: Zanieczyszczenie środowiska
1. Przeczytać temat w podręczniku str. 164 do 168
2. Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń str. 102 –103 - zad. 1, 2, 3 i 4
3. Dla Chętnych: wykonać zadania w zeszycie ćwiczeń: zad. 4 .str.103
4. Praca na ocenę- na podstawie epodreczniki: Ochrona środowiska w Polsce – wykonaj prezentacje pt. „Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego”

Klasa VII
Temat: Ochrona przeciwpowodziowa a występowanie i skutki powodzi.
1. Przeczytać temat w podręczniku str. 170 do 174
2. Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń str. 104 - zad. 1, 2, 3
3. Dla Chętnych: wykonać zadania w zeszycie ćwiczeń: zad. 4 .str.105

.....................................................................................................................................................

Geografia 06. 04 -08.04 2020

Klasa V
Temat: W wilgotnym lesie równikowym i w lesie strefy umiarkowanej.
Przeczytać temat w podręczniku str.121
Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń str. 68 do 71 – zad. 2, 5 i 6.
Dla Chętnych: wykonać zadania w zeszycie ćwiczeń: zad. 1, 4 str.68 do 71

Klasa VI
Temat: Turystyka w Europie Południowej.
Przeczytać temat w podręczniku str. 120 do 124. Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń str. 76-78 – zad. 1,2 i 3
Dla Chętnych: wykonać zadania w zeszycie ćwiczeń: zad. 1.str.79

Klasa VII
Temat: Handel
Przeczytać temat w podręczniku str. 176 do 178
Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń str. 99-98 – zad. 2, 3 i 4
Dla Chętnych: wykonać zadania w zeszycie ćwiczeń: zad. 1.str.99

Klasa VIII
Temat: Stany Zjednoczone – potęga gospodarcza świata.
Przeczytać temat w podręczniku str. 141 do 145
Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń str. 66-68 – zad. 2, 4 i 5
Dla Chętnych: wykonać zadania w zeszycie ćwiczeń: zad. 1, 3 ,6.str.66-68......................................................................................................................................................

Geografia 30. 03 -03.04 2020

Klasa V
Temat: Lekcja powtórzeniowa „Krajobrazy świata”
Przeczytać temat w podręczniku str.115 do 120
Uzupełnić kartę pracy „Krajobrazy na świecie” znajdującą się w Szkoła w chmurze po wcześniejszym zalogowaniu się. Dla Chętnych: uzupełnić kartę pracy „Klimat na świecie” znajdującą się w Szkoła w chmurze po wcześniejszym zalogowaniu się.

Klasa VI
Temat: Energetyka w Europie
Przeczytać temat w podręczniku str. 114 do 119. Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń str. 73-74 – zad. 2 i 4 Dla Chętnych: wykonać zadania w zeszycie ćwiczeń: zad. 1, 3, 5 i 6.str.73 do 75

Klasa VII
Temat: Rodzaje usług. Transport i łączność
Przeczytać temat w podręczniku str. 162 do 168
Uzupełnić kartę pracy „Transport i łączność w Polsce” znajdującą się w Szkoła w chmurze po wcześniejszym zalogowaniu się. Dla Chętnych: wykonać zadania w zeszycie ćwiczeń: zad. 2,3 i 7 str.92 i 94
Temat: Turystyczne walory Polski.
Przeczytać temat w podręczniku str. 169 do 175
Uzupełnić kartę pracy „Turystyczne walory Polski” znajdującą się w Szkoła w chmurze po wcześniejszym zalogowaniu się. Dla Chętnych: wykonać zadania w zeszycie ćwiczeń: zad. 4,5 i 6 str.96 i 97

Klasa VIII
Temat: Kanada- środowisko przyrodnicze oraz rozwój rolnictwa.
Przeczytać temat w podręczniku str.133 do 137 . Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń : zad. 2i 4. Str. 63 i 64 Dla Chętnych: wykonać zadania w zeszycie ćwiczeń: zad. 1,3, 5 i 6 str.63 i 65

.......................................................................................................................................................

23-27 marca 2020
Klasa V
Temat: Pogoda a klimat
Epodreczniki: Pogoda a klimat
Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń zadania- str.61-64
Temat: Strefy klimatyczne i krajobrazowe
Epodreczniki: Przegląd stref krajobrazowych Ziemi.
Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń zadania - str. 65-67
Klasa VI
Temat: Rolnictwo Danii i Węgier
Przeczytać temat w podręczniku str. 96. Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń str. 65 do 68
Temat: Przemysł i usługi we Francji
Przeczytać temat w podręczniku str. 106 Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń str. 69 do 72
Uzupełnić kartę pracy pt. „ Przemysł i usługi we Francji”
Klasa VII
Temat: Energetyka/ Epodreczniki: Źródła energii w Polsce
Przeczytać temat w podręczniku str. 138. Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń str. 86 do 87
Temat: Gospodarka morska/Epodreczniki: Gospodarka morska
Przeczytać temat w podręczniku str. 142. Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń str. 88 do 89
Temat: Powtórzenie wiadomości z działu IV
Przeczytać temat w podręczniku str. 145. Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń str. 90 do 91
Klasa VIII
Temat: W Amazonii
Przeczytać temat w podręczniku str.116 . Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń str. 53 do 56
Temat: Ludność Ameryki
Przeczytać temat w podręczniku str. 122. Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń str. 57 do 59
Temat: Urbanizacja w Ameryce
Przeczytać temat w podręczniku str. 126. Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń str. 60 do 62


.......................................................................................................................................................

Kl. VII
Epodreczniki.pl: Zmiany w przemyśle Polskim po 1989roku oraz Źródła energii w Polsce
Kl. VIII
Epodreczniki.pl: Ameryka Północna i Ameryka Południowa - położenie geograficzne, przegląd cech środowiska przyrodniczego
Kl. VI
Epodreczniki.pl: Co to jest wulkan i jak jest zbudowany oraz Współrzędne geograficzne
Kl. V
Epodreczniki.pl: Wielkie odkrycia geograficzne.