biologia
Dodane przez admin dnia Marzec 17 2020 13:33:37Biologia 22.06.2020 - 26.06.2020


Klasa V
Temat : Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z biologii w kl. V
1. Karta pracy na Quizizz

Klasa VI
Temat : Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z działu „Kręgowce stałocieplne”
1. Przeczytać temat w podręczniku str. 125 do 130

2. Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń str.116 do 119– zad. 1, 2, 34,5,6,7


Klasa VII
Temat: Równowaga wewnętrzna organizmu -homeostaza, choroby i zaburzenia homeostazy
1. Przeczytać temat w podręczniku str. 245do 252

2. Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń str. 121do 124– zad. 1, 2,3,4,5Temat: Uzależnienia. Utrwalanie wiadomości i umiejętności z biologii w kl.VII
1. Przeczytać w podręczniku str. 253 do 257
2. Uzupełnić zeszyt ćwiczeń str. 125 do 128 zad. 1,2,3,4,5,6

Klasa VIII
Temat: Powtórzenie i utrwalanie wiadomości z biologi i w klasie VIII
1. Przeczytać temat w podręczniku str. 143 do1 51
2. Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń str. 94do 95– zad. 1, 2, 4,5,6


..................................................................................................................................................

08.06.2020 do 12.06.2020

Klasa VI
Temat : Przegląd i znaczenie ssaków.
1. Przeczytać temat w podręczniku str. 136 do 142

2. Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń str.111 do 113– zad. 1, 2, 3, 4,5,6,7

3. Dla Chętnych : zeszyt ćwiczeń – zad.8,9,10 str. 114

4. Uczniowie którzy nie mają ćwiczeń w domu (w zeszycie przedmiotowym):ćwiczenia – Wiesz czy nie wiesz ? z podręcznika str. 145
Klasa VII
Temat: Higiena i choroby układu rozrodczego. Podsumowanie wiadomości z działu „Rozmnażanie i rozwój człowieka”.
1. Przeczytać temat w podręczniku str. 235 do 240 oraz str. 241

2. Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń str. 117 do 118– zad. 1, 2,3,4 oraz str.119 do 120 -zad.1,2,3,4,5

3. Uczniowie którzy nie mają ćwiczeń w domu (w zeszycie przedmiotowym): ćwiczenia - Wiesz czy nie wiesz? str.242Klasa VIII
Temat: Sposoby ochrony przyrody.
1. Przeczytać temat w podręczniku str. 152 do1 56
2. Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń str. 90do 91– zad. 1, 2, 3,4,5


..................................................................................................................................................

Biologia 25.05.2020 - 01.06.2020 do 05.06.2030

Klasa V
Temat : Powtórzenie wiadomości z działu „Różnorodność roślin”
1. Przeczytać temat w podręczniku str. 154 do 157
2. Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń str. 101 do 103 zad. 1, 2, 5,6,7,
3. Uczniowie którzy nie mają ćwiczeń w domu (w zeszycie przedmiotowym): Wiesz czy nie wiesz? Str. 158
4. Przygotować się do sprawdzianu dnia 11.06.2020 godz. 15.00 Quizizz

Klasa VI
Temat : Ssaki – kręgowce które karmią młode mlekiem .
1. Przeczytać temat w podręczniku str. 131 do 135

2. Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń str.106 do 110– zad. 1, 2, 3, 4,5,6,7,8

3. Dla Chętnych : zeszyt ćwiczeń – doświadczenie biolog cze str109

4. Uczniowie którzy nie mają ćwiczeń w domu (w zeszycie przedmiotowym):ćwiczenia -1,2,3 z podręcznika str. 135

Klasa VII
Temat: Funkcjonowanie żeńskiego układu rozrodczego
1. Przeczytać temat w podręczniku str. 221 do 220

2. Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń str. 111 do 112– zad. 1, 2,3,4,5

3. Uczniowie którzy nie mają ćwiczeń w domu (w zeszycie przedmiotowym): ćwiczenia - 1,2,3,4 str.223


Temat: Rozwój człowieka od poczęcia do starości.
1. Przeczytać temat w podręczniku str. 223 do 234
2. Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń str. 113 do 116– zad. 1, 2,3,4,5,7,8
3. Uczniowie którzy nie mają ćwiczeń w domu (w zeszycie przedmiotowym): ćwiczenia - 1,4 str.229 oraz 4,6 str.134

Klasa VIII
Temat: Racjonalne gospodarowanie zasobami przyrody.
1. Przeczytać temat w podręczniku str. 152 do1 56
2. Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń str. 87do 89– zad. 1, 2, 3
3. Dla chętnych: wykonać zad. 4 w ćwiczeniu str. 89 oraz Obserwacja tempa rozkładu wybranych odpadów.


..................................................................................................................................................


Biologia 25.05.2020 - 29.05.2020

Klasa V
Temat : Znaczenie i przegląd roślin okrytonasiennych
1. Przeczytać temat w podręczniku str. 148 do 153
2. Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń str. 98 do 100– zad. 1, 2, 5
3. Dla Chętnych: wykonać zadania w zeszycie ćwiczeń:: zad 3,4str. 99

4. Uczniowie którzy nie mają ćwiczeń w domu (w zeszycie przedmiotowym):ćwiczenia -2, 3, 4, z podręcznika str. 153

Klasa VI
Temat : Przegląd i znaczenie ptaków
1. Przeczytać temat w podręczniku str. 125 do 130

2. Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń str.102 do 104– zad. 1, 2, 34,5,6

3. Dla Chętnych: wykonać zadania w zeszycie ćwiczeń: zad 7,8,9 str. 104 do 105

4. Uczniowie którzy nie mają ćwiczeń w domu (w zeszycie przedmiotowym):ćwiczenia -1,2,3 z podręcznika str. 130

Klasa VII
Temat: Żeński układ rozrodczy.
1. Przeczytać temat w podręczniku str. 218 do 220

2. Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń str. 109 do 110– zad. 1, 2,3,4,5

3. Uczniowie którzy nie mają ćwiczeń w domu (w zeszycie przedmiotowym): ćwiczenia - 1,2,3,4 str.220


Temat: Sprawdzian wiadomości z działu „Narządy zmysłów”
1. Ouizizz 27.05.2020 godz. 9.40 – kod dostępu Teams oraz Messenger

1.

Klasa VIII
Temat: Wpływ człowieka na różnorodność biologiczną.
1. Przeczytać temat w podręczniku str. 143 do1 51
2. Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń str. 83 do 84– zad. 1, 2, 4
3. Dla chętnych: wykonać zad. 5,6,7 w ćwiczeniu str. 86
..................................................................................................................................................


Biologia 18.05.2020 - 22.05.2020


Klasa V
Temat : Rozprzestrzenianie się roślin okrytonasiennych
1. Przeczytać temat w podręczniku str. 143 do 147
2. Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń str. 95 do 96– zad. 1, 2, 3. 4, 5
3. Dla Chętnych: wykonać zadania w zeszycie ćwiczeń:: zad 6 i 7 str. 97
Klasa VI
Temat : Ptaki – kręgowce zdolne do lotu.
1. Przeczytać temat w podręczniku str. 119 do 124

2. Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń str. 97 do 98– zad. 1, 2, 3.

3. Dla Chętnych: wykonać zadania w zeszycie ćwiczeń: zad 4 i 5 str.98


Klasa VII
Temat: Podsumowanie wiadomości z działu : „Narządy zmysłów”.
1. Przeczytać temat w podręczniku str. 211
2. Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń str. 105 do 106– zad. 1 do 7
3. Przygotować się do sprawdzianu z działu „Narządy zmysłów” - sprawdzian na Quizizz dnia 27.05.2020 . Kod dostępu na Teams i Messengerze dostępny od godz. 9.40.

Temat: Męski układ rozrodczy
1. Przeczytać temat w podręczniku str. 215 do217
2. Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń str. 107– zad. 1, 2, 3, 4.


Klasa VIII
Temat: Różnorodność biologiczna.
1. Przeczytać temat w podręczniku str. 137 do1 42
2. Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń str. 80– zad. 1, 2, 4, 5,6
3. Dla chętnych: wykonać zad. 3 w ćwiczeniu str. 81...............................................................................................................................................

Biologia 11.05.2020 - 15.05.2020

Klasa V
Temat : Okrytonasienne.
1. Przeczytać temat w podręczniku str. 137 do 142
2. Karta pracy – dostępna na Quizizz. Kod dostępu na Teams
Klasa VI
Temat : Sprawdzian wiadomości z działu IV „Kręgowce zmiennocieplne”.
1. Sprawdzian wiadomości dnia 14.05.2020 na Quizizz. Kod dostępu na Messengerze oraz Teams do godz 8.57 . Sprawdzian godz. 9.00
Klasa VII
Temat: Zmysł powonienia, smaku i dotyku.
1. Przeczytać temat w podręczniku str. 208 do210

2. Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń str. 103– zad. 1, 2, 3.

3. Dla Chętnych: wykonać zadania w zeszycie ćwiczeń: Doświadczenie biologiczne str. 104

4. Uczniowie którzy nie mają ćwiczeń w domu (w zeszycie przedmiotowym):ćwiczenia -2, 3, 4, z podręcznika str. 202

Temat: Higiena oka i ucha
1. Przeczytać temat w podręczniku str. 203 do207

2. Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń str. 102– zad. 1, 2, 3.

3. Dla Chętnych: wykonać zadania w zeszycie ćwiczeń: zad. 4 i 5 str. 99

4. Uczniowie którzy nie mają ćwiczeń w domu (w zeszycie przedmiotowym):ćwiczenia -3, 4, 5, z podręcznika str. 210

Klasa VIII
Temat:Powtórzenie wiadomości z działu III „Ekologia”.
1. Przeczytać temat w podręczniku str. 129 do132

2. Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń str. 78– zad. 1, 2, 3,4, 5

3. Przygotować się do sprawdzianu dnia 25.05.2020

..................................................................................................................................................


Biologia 04.05.2020 - 08.05.2020


Klasa V
Temat : Okrytonasienne.
1. Przeczytać temat w podręczniku str. 137 do 142
2. Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń str. 91 - zad. 1, 2
3. Uczniowie którzy nie mają zeszytów ćwiczeń w domu (w zeszycie przedmiotowym): ćwiczenia- 1 z podręcznika str. 142

Klasa VI
Temat : Powtórzenie wiadomości z działu IV „Kręgowce zmiennocieplne”.
1. Przeczytać temat w podręczniku str.112 do 114.

2. Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń zad.1, 2, 3, 4, 5, 6, str. 93 – 96

3. Przygotować się do sprawdzianu wiadomości z działu IV „ Kręgowce zmiennocieplne” 14.04.2020

Klasa VII
Temat: Budowa i działanie narządu wzroku.

1. Przeczytać temat w podręczniku str. 195 do 199

2. Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń str. 98 do 99– zad. 1, 2, 3.

Dla Chętnych: wykonać zadania w zeszycie ćwiczeń: zad. 4 i 5 str. 99

Temat: Sprawdzian wiadomości z działu Układ wydalniczy” i „Regulacja nerwowo – hormonalna „ – dnia 08.05.2020

Klasa VIII
Temat: Środowisko przyrodnicze Australii i Oceanii
1. Przeczytać temat w podręczniku str. 154 do 161
2. Karta pracy Środowisko przyrodnicze Australii i Oceanii - na ocenę. Dostępne na Messenger.


..................................................................................................................................................

Biologia 27.04.2020 - 30.04.2020

Klasa V
Temat : Sprawdzian wiadomości z działu „Tkanki i organy roślinne”
1. Sprawdzian w godz. 12.00 do 12.45 w dniu 28.04.2020

Klasa VI
Temat : Temat : Przegląd i raczenie gadów
1. Przeczytać temat w podręczniku str.107 do 111.

2. Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń zad. 2, 3, 4 ,5, 9, 10 str. 89 - 92

3. Dla Chętnych: wykonać zadania w zeszycie ćwiczeń: zad. 1, 6, 7i 8 str. 89- 91
4. Uczniowie którzy nie mają zeszytów ćwiczeń w domu (w zeszycie przedmiotowym): ćwiczenia- 1, 2 , 3 i 4 z podręcznika str. 111

Klasa VII
Temat: Powtórzenie wiadomości z działu „Regulacja nerwowo – hormonalna”
1. Przeczytać temat w podręczniku str. 190
2. Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń str. 96 do 97– zad. 1, 2, 3, 4 i 5,
3. Uczniowie którzy nie mają ćwiczeń w domu (w zeszycie przedmiotowym): Wiesz czy nie wiesz? z podręcznika str. 191
4. Przygotować się do sprawdzianu wiadomości z działów „Układ wydalniczy” i „Regulacja nerwowo – hormonalna „ – dnia 08.05.2020


Klasa VIII
Temat: Materia i energia w ekosystemie
1. Przeczytać temat w podręczniku str. 125 do 128.
2. Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń str. 75– 77– zad. 2, 6 i 7.
3. Dla Chętnych: wykonać zadania w zeszycie ćwiczeń: zad.1 ,3, 4 i 5. str. 75 -76..................................................................................................................................................

Biologia 20.04.2020 - 24.04.2020

Klasa V
Temat : Nagonasienne
1. Przeczytać temat w podręczniku str. 129 do 138.
2. Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń zad.1, 2, 3 str. 87
3. Dla Chętnych: wykonać zadania w zeszycie ćwiczeń: zad. 4, 5 i 6 str. 88
4. Uczniowie którzy nie mają zeszytów ćwiczeń w domu (w zeszycie przedmiotowym): ćwiczenia- 1, 2 z podręcznika str. 136
5. Przygotować się do sprawdzianu wiadomości z działu „Tkanki i organy roślinne” - dnia 28.04.2020

Klasa VI
Temat : Gady – kręgowce, które opanowały ląd
1. Przeczytać temat w podręczniku str.103 do 106.
2. Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń zad.1, 2, 4 ,5 str. 85 - 86
3. Dla Chętnych: wykonać zadania w zeszycie ćwiczeń: zad. 3, 6, 7i 8 str. 86- 88
4. Uczniowie którzy nie mają zeszytów ćwiczeń w domu (w zeszycie przedmiotowym): ćwiczenia- 1, 2 i 3 z podręcznika str. 106

Klasa VII
Temat: Obwodowy układ nerwowy. Odruchy
1. Przeczytać temat w podręczniku str. 181 do 184
2. Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń str. 90 do 91 – zad. 1,2 i 3
3. Dla Chętnych: wykonać zadania w zeszycie ćwiczeń: zad. 4 i 5. str.91

Temat: Higiena i choroby układu nerwowego
1. Przeczytać temat w podręczniku str. 185 do 189
2. Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń str. 94 do 95 – zad. 2, 3 i 5
3. Dla Chętnych: wykonać zadania w zeszycie ćwiczeń: zad. 1 i 4. str.94 -95

Klasa VIII
Temat: Zależności pokarmowe
1. Przeczytać temat w podręczniku str. 121 do 124.
2. Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń str. 73 – 74 – zad.1, 2, 3.

.....................................................................................................................................................

Biologia 15.04.2020 -17.04.2020

Klasa VI
Temat : Przegląd i znaczenie płazów
1. Przeczytać temat w podręczniku str.97 do 102.
2. Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń zad.1, 2, 3 ,4 str. 82 - 84
3. Dla Chętnych: wykonać zadania w zeszycie ćwiczeń: zad. 5 i 6 str. 85

Klasa VII
Temat: Ośrodkowy układ nerwowy
1. Przeczytać temat w podręczniku str. 177 do 180
2. Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń str. 90 do 91 – zad. 1,2 i 3
3. Dla Chętnych: wykonać zadania w zeszycie ćwiczeń: zad. 4 i 5. str.91.......................................................................................................................................................

Biologia 07. 04 -08.04 2020

Klasa V
Temat : Paprotniki
Przeczytać temat w podręczniku str. 121 do 128
Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń str. 82-86– zad. 2, 3 i 4 Dla Chętnych: wykonać zadania w zeszycie ćwiczeń: zad. 1, 5 ,6 ,7,8.str.82 - 86

Klasa VII
Temat: Budowa i rola układu nerwowego
Przeczytać temat w podręczniku str. 173 do 176
Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń str. 88 do 89 – zad. 1,3 i 5 Dla Chętnych: wykonać zadania w zeszycie ćwiczeń: zad. 2, 4 i 6.str.88 do 89

Klasa VIII
Temat: Czym jest ekosystem?
Przeczytać temat w podręczniku str. 116 do 120. Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń zad. 6 str. 71. Dla Chętnych: wykonać zadania w zeszycie ćwiczeń: zad. 1,3,4, 5,7 i 8 str.69 i 71.
W zeszycie przedmiotowym- ćwiczenie 1 i 4 z podręcznika str.120


.......................................................................................................................................................

Biologia 30. 03 -03.04 2020
Klasa V
Temat: Mchy
Przeczytać temat w podręczniku str. 115 do 120.
Uzupełnić kartę pracy „Mchy” znajdującą się w Szkoła w chmurze po wcześniejszym zalogowaniu się. Dla Chętnych: epodreczniki: Mchy

Klasa VI
Temat : Przegląd i znaczenie ryb
Przeczytać temat w podręczniku str. 87 do 92. Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń zad. 2 i 6 str. 73 i 75 Dla Chętnych: wykonać zadania w zeszycie ćwiczeń: zad. 1,3, 4, 5 i 7 str.73 i 76

Klasa VII
Temat: Utrwalenie wiadomości z działu „ Układ moczowy i wydalniczy”
Uzupełnić kartę pracy „Układ moczowy i wydalniczy ” znajdującą się w Szkoła w chmurze po wcześniejszym zalogowaniu się.
Temat : Zaburzenia funkcjonowania układu dokrewnego
Przeczytać temat w podręczniku str. 170 do 172. W zeszycie przedmiotowym wykonać ćwiczenie 3, str. 172 w podręczniku. Dla Chętnych: uzupełnić kartę pracy „Układ dokrewny” znajdującą się w Szkoła w chmurze po wcześniejszym zalogowaniu się.

Klasa VIII
Temat: Nieantagonistyczne zależności miedzy gatunkami.
Przeczytać temat w podręczniku str. 111 do 115. Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń zad. 2 i 4 str. 65 i 66. Dla Chętnych: wykonać zadania w zeszycie ćwiczeń: zad. 1,3, 5,6,7 i 8 str.64 i 68.


......................................................................................................................................................

23-27 marca 2020
Klasa V
Temat: Powtórzenie wiadomości z działy nr IV
Przeczytać temat w podręczniku str. 110. Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń str. 77. Do zeszytu przedmiotowego przepisać zadania z podręcznika str112 „Wiesz czy nie wiesz”.
Klasa VI
Temat : Ryby – kręgowce środowisk wodnych
Przeczytać temat w podręczniku str. 83. Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń str. 69 do 72
Epodreczniki: Ryby –zwierzęta wodne.
Klasa VII
Temat: Powtórzenie wiadomości z działu nr VII.
Przeczytać temat w podręczniku str. 161-162. Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń str. 82 do 83
Temat : Budowa i funkcje układu dokrewnego
Przeczytać temat w podręczniku str. 166. Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń str. 84-85
Klasa VIII
Temat: Pasożytnictwo.
Przeczytać temat w podręczniku str. 107. Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń str. 61 do 64
Epoderczniki: Konkurencja i pasożytnictwo
kl. VII
Film edukacyjny pt. Układ wydalniczy człowieka -https://youtu.be/I_G0alT5hlw
Epodreczniki.pl : Układ wydalniczy oraz Profilaktyka układu moczowego
Kl. VIII
Epodreczniki.pl: Organizm i środowisko oraz Zjadający i zjadani
Kl. VI
Epodreczniki.pl: Stawonogi- zwierzęta różnych środowisk.
Kl. V
Epodreczniki.pl: Jak zbudowana jest roślina