fizyka
Dodane przez admin dnia Marzec 17 2020 13:36:56

Zdalne nauczanie – część 9
Prace proszę przesłać do 24 czerwca 2020 r.Klasa VII

Temat: Prawo Pascala i jego zastosowanie.

1. Napisz i zapamiętaj treść prawa Pascala.
2. Napisz trzy przykłady wykorzystania w życiu codziennym prawa Pascala.
3. Zad. 3/217 – zastosuj wzór na ciśnienie hydrostatyczne.

Temat: Prawo Archimedesa dla cieczy i gazów.

1. Napisz i zapamiętaj treść prawa Archimedesa dla cieczy i gazów.
2. Dlaczego ciała pływają?
3. Kiedy ciała toną?
4. Od czego zależy siła wyporu?
5. Zad.3/222.

Temat: Ciśnienie i siła wyporu – powtórzenie.

1. Jaka jest wartość ciśnienia atmosferycznego (normalna)?
2. Zad. 1/ 229.
3. Test 1/232
4. Dla chętnych Test 2/233

Klasa VIII

Temat: Widzenie i składanie barw.

1. Które ciała prawie całkowicie pochłaniają, a które prawie w całości odbijają światło?
2. Zad. 1/221.
3. Zad. 3/225.

Temat: Optyka – powtórzenie wiadomości.

1. Test 1/ 228.
2. Dla chętnych – test 3/229.

Powodzenia na egzaminie!!!

..................................................................................................................................................

Zdalne nauczanie – część 8
Prace proszę przesłać do 14 czerwca 2020 r.Fizyka

Klasa VII

Temat: Wyznaczanie objętości i gęstości – rozwiązywanie zadań.

Proszę rozwiązać zadania: zad.4 str.199, zad. 2 i 3 str.202, zad. 1 i 2 str.106.

Potrzebne dane na gęstość substancji pobierz z tabeli na końcu książki.
Pamiętaj, że:
1 l= 1 dm3=1000 cm3
1 kg = 1000 g
1 cm3 = 10 mm*10 mm*10 mm = 1000 mm3
1 m3 = 100 cm*100 cm*100 cm = 1 000 000 cm3

1 cm3 = 1/1000000 m3
1 mm3 = 1/1000 cm3

Temat: Ciśnienie – wzór, jednostka, sens fizyczny.

1. Napisz wzór na ciśnienie i podaj jego jednostkę podstawową.
2. Kiedy wartość ciśnienia jest równą 1 Pa?
3. Rozwiąż zad. 1 i 2 str. 209.

Temat: Ciśnienie hydrostatyczne.

1. Co nazywamy ciśnieniem hydrostatycznym?
2. Jak działa wieża ciśnień – narysuj schematyczny rysunek – podręcznik str. 211.
3. Napisz wzór końcowy na ciśnienie hydrostatyczne.
4. Rozwiąż zad. 3 str. 214.

Zadania dla chętnych: zad. 6 str. 214 i zad.6 str. 199.

Klasa VIII

Temat: Zwierciadła kuliste.

1. Co dzieje się z wiązką promieni, które biegną równolegle do osi optycznej po odbiciu od zwierciadła wklęsłego, a co po odbiciu od zwierciadła wypukłego?
2. Narysuj schematycznie zwierciadło wklęsłe ( fragment okręgu) i zaznacz na rysunku: oś optyczną, środek sfery (środek okręgu), ognisko zwierciadła - rys. str. 205.

Temat: Konstrukcja obrazu w zwierciadle wklęsłym.

1. Promienie użyteczne w konstrukcji obrazu w zwierciadle wklęsłym:
1. Biegnie równolegle do osi optycznej i po odbiciu od zwierciadła przechodzi przez ognisko.
2. Przechodzi przez ognisko i po odbiciu od zwierciadła biegnie równolegle do osi optycznej. Rys. w podręczniku str. 208 (na dole).

2. Narysuj konstrukcję obrazu dla przedmiotu o wysokości 2 cm w zwierciadle wklęsłym o promieniu krzywizny 6 cm i ogniskowej równej połowie promienia czyli 3 cm. Przedmiot znajduje się o odległości:
a) 5 cm od środka krzywizny zwierciadła;
b) 6 cm od środka krzywizny zwierciadła;
c) 8 cm od środka krzywizny zwierciadła;
Podaj cechy obrazu.
d*) 2 cm od środka krzywizny zwierciadła (zad. dla chętnych).
Podaj cechy obrazu.

Temat: Zwierciadła wypukłe. Konstrukcja obrazu.

1. Jakie są cechy obrazu powstającego w zwierciadle wypukłym, niezależnie od odległości przedmiotu od zwierciadła? Jakie są jego zastosowania?
2. Promienie użyteczne do konstrukcji obrazu w zwierciadle wypukłym:
I. Biegnie równolegle do osi optycznej i po odbiciu jego przedłużenie przechodzi przez ognisko.
II. Biegnie tak, że jego przedłużenie przechodzi przez ognisko, a po odbiciu od zwierciadła biegnie równolegle do osi optycznej. Rysunek na str. 213.
3. Narysuj konstrukcję obrazu dla przedmiotu o wysokości 2 cm, znajdującego się w dowolnej odległości od zwierciadła wypukłego o promieniu krzywizny 6 cm. Ognisko jest w odległości 3 cm od środka zwierciadła...................................................................................................................................................

Zdalne nauczanie – część 7
Prace proszę przesłać do 31 maja 2020 r.


Klasa VII

Nowy dział - Ciśnienie i siła wyporu

Temat: Wyznaczanie objętości ciał stałych i cieczy.

1. Jaka jest jednostka podstawowa objętości?
2. Przeliczanie jednostek objętości.
Sześcian ma krawędź o długości 1m. Jaka jest jego objętość?

V= 1 m*1 m*1 m = 1 m3 = 10 dm*10 dm* 10 dm = 1000 dm3

1 m3 = 1000 dm3 = 1000 litrów

3. Zamień:
a) 2 m3 = ….................... dm3 = …................................ l;
b) 3,2 m3 = ….................... dm3 = …................................ l;
c) 0,4 m3 = ….................... dm3 = …................................ l;

1 litr = 1 dm3 = 1/1000 m3
4. Zamień:
a) 400 dm3 = …........................ l = ….................................. m3;
b) 20 dm3 = …........................ l = ….................................. m3;
c) 8600 dm3 = …........................ l = ….................................. m3.
5. Co nazywamy menzurką i do czego służy?
6. Proszę wyszukać w internecie i obejrzeć doświadczenie wyznaczania objętości cieczy i ciała stałego z wykorzystaniem menzurki.
Zad.1.
W menzurce woda sięga do poziomu 60 cm3.. Do jakiej wysokości podniesie się poziom wody:
a) po wrzuceniu do niego ciała o objętości 30 cm3;
b) dolaniu soku o objętości 150 cm3?

Zad. 2.
Opisz w jaki sposób wyznaczysz objętość swojej książki do fizyki? Wykonaj to i zapisz obliczenia.

Zad. 3. Wyszukaj w domu trzy ciała i podaj ich objętości.
Temat: Wyznaczanie gęstości ciał stałych.

1. Co nazywamy gęstością? Zapisz wzór i jednostkę.
2. Napisz jak wyznaczysz gęstość materiału, z którego wykonane są klucze do mieszkania? Masz do dyspozycji wagę i cylinder miarowy czyli menzurkę.
Napisz kolejność wykonywania działań.


Klasa VIII

Temat: Konstrukcja obrazów w soczewce skupiającej – część druga.

Zad. 1.
Narysuj konstrukcję obrazu w soczewce skupiającej o ogniskowej 3 cm. Przedmiot ma wysokość
2 cm i jest oddalony od soczewki o 5 cm. Podaj cechy obrazu.

Zad. 2.
Narysuj konstrukcję obrazu powstającego w soczewce skupiającej o ogniskowej 40 mm, dla szpilki, która znajduje się w odległości 8 cm od środka soczewki. Wysokość szpilki 2 cm. Jaka jest wysokość obrazu szpilki?

Temat: Konstrukcja obrazu w soczewce rozpraszającej.

1. Promienie użyteczne do konstrukcji obrazu w soczewce rozpraszającej:
- równoległy do osi optycznej, który po przejściu przez soczewkę, tak się załamuje, że jego przedłużenie (linia przerywana) przechodzi przez ognisko;
- drugi, który przechodzi przez środek soczewki i nie ulega załamaniu.
Zad.
Skonstruuj obraz kredki o wysokości 4 cm, znajdującej się w odległości 7 cm od soczewki o ogniskowej – 5 cm (soczewka rozpraszająca).
Kolejność wykonania:
rysujemy soczewkę rozpraszającą;
zaznaczamy po obu stronach, w jednakowej odległości ogniska pozorne (5 cm od soczewki);
rysujemy kredkę w odległości 7 cm od środka soczewki;
rysujemy kolejno podane wyżej promienie przechodzące przez koniec kredki;
Uwaga obraz powstanie po tej samej stronie co przedmiot w wyniku przecięcia przedłużenia promienia „1” i promienia „2”.
Podaj cechy obrazu.


Temat: Wady wzroku i ich korekta.

1. Wyjaśnij pojęcia:
- akomodacja;
- źrenica;
- zdolność dobrego widzenia.

2. Jakich okularów używa dalekowidz, a jakich krótkowidz w celu korygowania wady wzroku? Dlaczego?


..................................................................................................................................................

Zdalne nauczanie – część 6
Prace proszę przesłać do 15 maja 2020 r.

Klasa VII

Temat: Parowanie i skraplanie.

1. Wyjaśnij pojęcia:
parowanie;
skraplanie;
wrzenie.
2. Czym różni się parowanie od wrzenia dla ciała o budowie krystalicznej?
3. Podaj sposoby zwiększenia szybkości parowania.
4. Co nazywamy temperaturą wrzenia (skraplania)?
5. Napisz trzy przykłady substancji i ich temperatury wrzenia (nie dla wody). Tabelka na końcu książki lub z innych źródeł.

Temat: Cząsteczki i ciepło – powtórzenie wiadomości.

1. Proszę rozwiązać zadania z załączonego testu, podanego na stornie internetowej szkoły
w Józefowie nad Wisłą
lub można rozwiązać test nr 2 z podręcznika, ale w taki sposób, że piszecie treść zadania i odpowiedź pełnym zdaniem. Test można znaleźć w zeszycie ćwiczeń strona 96.


Klasa VIII
Temat: Obrazy tworzone przez soczewkę skupiającą – część pierwsza.

1. Promienie użyteczne do konstruowania obrazów:
a) Pierwszy promień - biegnie równolegle do osi optycznej, załamuje się w soczewce
i przechodzi przez ognisko po jej drugiej stronie.
b) Drugi promień – przechodzi przez środek soczewki i nie ulega załamaniu.
c) Trzeci promień – przechodzi przez ognisko, dobiega do soczewki, złamuje się w niej i po przejściu przez nią, biegnie równolegle do osi optycznej.
2. Do konstrukcji obrazu wystarczą dwa promienie.

3. Jak konstruujemy obraz w soczewce skupiającej?
a) Rysujemy soczewkę skupiająca – można schematycznie jako pionową kreskę zakończoną na górze, i na dole strzałkami.
b) Rysujemy główną oś optyczną - pozioma kreska, przechodząca przez środek soczewki.
c) W równych odległościach po obu stronach soczewki zaznaczamy ognisko – punkt F.
d) W odległości podanej w poleceniu rysujemy przedmiot – najczęściej jest to strzałka ustawiona pionowo, grotem do góry, która zaczyna się na osi optycznej.
e) Rysujemy dwa z trzech podanych promieni – wszystkie na początku przechodzą przez koniec przedmiotu.
4. f) W miejscu, gdzie przetną się promienie po przejściu przez soczewkę powstanie obraz.
Podręcznik str. 182.

5. Narysuj konstrukcję, obrazu w soczewce skupiającej o ogniskowej f=2 cm, dla przedmiotu umieszczonego w odległości x= 3 cm od soczewki. Przedmiot (strzałka ma wysokość 1,5 cm).
6. Narysuj konstrukcję, obrazu w soczewce skupiającej o ogniskowej f=2 cm, dla przedmiotu umieszczonego w odległości x= 4 cm od soczewki. Przedmiot (strzałka ma wysokość 1,5 cm).
7. Narysuj konstrukcję, obrazu w soczewce skupiającej o ogniskowej f=2 cm, dla przedmiotu umieszczonego w odległości x= 5 cm od soczewki. Przedmiot (strzałka ma wysokość 1,5 cm).
Podaj cechy obrazu- wielkość w porównaniu do przedmiotu, czy jest odwrócony, czy nie.

Uwaga. Przesyłacie tylko konstrukcje. Każda na oddzielnym rysunku. Proszę używać przyrządów do rysunków.

8*. Zadanie dla chętnych
. Narysuj konstrukcję, obrazu w soczewce skupiającej
o ogniskowej f=2 cm, dla przedmiotu umieszczonego w odległości x= 1,5 cm od soczewki. Przedmiot (strzałka ma wysokość 1,5 cm).
..................................................................................................................................................

Zdalne nauczanie – część 5
Proszę przesłać do 30 kwietnia 2020 roku

Fizyka

Klasa VII
1. Wyjaśnij pojęcia:
a) ciało bezpostaciowe;
b) kryształ;
c) temperatura topnienia;
d) temperatura krzepnięcia.
2. Napisz po trzy przykłady kryształów, ciał bezpostaciowych, temperatur topnienia
i krzepnięcia.

Klasa VIII
Rozwiąż zadania:
1. Oblicz zdolności skupiające dla soczewek o ogniskowych: 10 cm, 8 cm, (-5) cm.
2. Wykonaj rysunki dla soczewek o ogniskowych: 3 cm i (-1,5) cm.
3. Oblicz ogniskową soczewki o podanej zdolności skupiającej. Określ, czy jest to soczewka skupiająca, czy rozpraszająca.
Powodzenia!

.................................................................................................................................................

Zdalne nauczanie – część 2
Prace proszę przesłać do 2 kwietnia 2020 r. do godziny 16.00
Klasa VII
1. Energia wewnętrzna ciała i sposoby jej zmiany.
a) Co nazywamy energią wewnętrzną ciała i od czego ona zależy?
b) W jaki sposób możemy zmienić energię wewnętrzną ciał?
c) Podaj trzy przykłady zmiany energii wewnętrznej ciała.
2. Przypomnij skale temperatur.
3. Podane temperatury wyraź w stopniach Celsjusza
a) 0 K;
b) 100 K;
c) 300 K
d) 5000 K.
4. Podane temperatury podaj w kelwinach.
a) – 5 0C;
b) 0 0C;
c) 20 0C;
d) 6000 0C.
POWODZENIA

Klasa VIII
1. Załamanie światła. Prawo załamania światła.
a) W jakich sytuacjach światło ulega załamaniu.
b) Narysuj jak załamuje się światło podczas przejścia z powietrza do szkła.
c) Narysuj jak załamuje się światło podczas przejścia z wody do powietrza.
W każdym rysunku zaznacz kierunek biegu promienia świetlnego, kąt padania i kąt załamania oraz porównaj te kąty. Proszę starannie wykonywać rysunki z użyciem POWODZENIA

Zdalne nauczanie – część 3
Te zadania proszę przekazać do 9 kwietnia 2020 r. do godziny 14.00
Klasa VII
1. Ciepło właściwe substancji – wzór, jednostka.
a) O czym informuje nas ciepło właściwe substancji?
b) Napisz pięć przykładów substancji i ich ciepła właściwe – tablica na końcu książki.
2. W celu ogrzania 1 kg wody o 1 0C należy dostarczyć 4200 J energii w postaci ciepła. Ile energii należy dostarczyć aby tę ilość wody ogrzać o 8 0C?
3. Ciepło właściwe lodu wynosi 2100 J/kg* 0C, oblicz ile energii należy dostarczyć by ogrzać kostkę lodu o masie 20 dag od -5 0C do 0 0C?
4. Zaproponuj doświadczenie, w którym można wyznaczyć ciepło właściwe wody korzystając z czajnika o znanej mocy. Zadanie dla chętnych.

Klasa VIII
1. Czym jest pryzmat?
a) Co dzieje się ze światłem z lasera po przejściu przez pryzmat?
b) Co dzieje się ze światłem białym po przejściu przez pryzmat?
c) Narysuj rozszczepienie światła białego po przejściu przez pryzmat.
d) Podaj trzy przykłady z życia codziennego, w którym obserwujemy zjawisko załamania światła.
e) Proszę zrobić dwa dowolne zadania z podręcznika z tematu o rozszczepieniu światła.

POWODZENIA

.......................................................................................................................................................


Proszę skorzystać z zeszytu przedmiotowego, podręcznika lub internetu
Klasa VII
I Praca, moc, energia - powtórzenie.
1. Znajomość wzorów i jednostek na pracę, moc, energię kinetyczną, energię potencjalną ciężkości. Rozwiąż zadania.
2. Oblicz energię kinetyczną piłki o masie 2 kg, poruszającą się z prędkością 1,5 m/s. Jak zmieni się energia kinetyczna piłki jeśli jej prędkość:
a) wzrośnie do 3 m/s?
b) zmaleje do 0,5 m/s?
3. Oblicz zmianę energii potencjalnej ciężkości, dla doniczki z kwiatkiem o masie 3 kg, jeśli ustawimy ją na półce na wysokości 2,5 m nad podłogą. Przyjmij g=10 m/s2.
4. Jaką pracę wykona Michał, który działając siłą 60 N, przesunie szafkę na odległość 50 cm?
5. Oblicz jaką należy działać siłą by przesunąć samochód na odległość 2 m, wykonując pracę
4 kJ.
6. Jaką moc ma odkurzacz, który w ciągu 20 min wykona pracę 3,6 kJ ?
7. W jakim czasie czajnik o mocy 800 W zagotuje wodę zużywając 144 kJ energii?
II Atomy i cząsteczki
1. Pierwiastek i związek chemiczny. Siły spójności i przylegania.
a) Podaj po 5 przykładów pierwiastków i związków chemicznych.
b) Co nazywamy dyfuzją? Podaj po 1 przykładzie tego zjawiska dla gazów, cieczy i ciał stałych.
c) Za co są odpowiedzialne siły spójności, a za co siły przylegania?
d) Co nazywamy napięciem powierzchniowym? Podaj dwa przykłady wykorzystania tego zjawiska w przyrodzie.
2. Właściwości ciał stałych, cieczy i gazów.
a) Opisz właściwości cieczy, gazów i ciał stałych.
b) Podaj cechę/cechy wspólne dla gazów i cieczy oraz cieczy i ciał stałych.
c) Jaka cecha jest charakterystyczna tylko dla gazów, dla cieczy i ciał stałych?
Klasa VIII
Drgania i fale – powtórzenie wiadomości
1. Znać wielkości opisujące ruch falowy i drgający
2. Zakres słyszalności fal akustycznych dla człowieka.
3. Podaj cechy wspólne i różnice dla fal mechanicznych i elektromagnetycznych.
Optyka geometryczna
1. Źródła światła- przykłady.
2. Powstawanie cienienia i półcienia – rysunki.
3. Dlaczego widzimy?. Ciała przezroczyste i półprzezroczyste dla światła.
4. Co nazywamy zwierciadłem? Jakie są rodzaje zwierciadeł?
5. Zjawisko odbicia światła – rysunek. Prawo odbicia światła.